ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dış Paydaş Analizi Toplantısı

11/12/2019

06/12/2019 tarihinde İİBF Birim Kalite Güvence Sistemi Komisyonu tarafından "Uluslararası İlişkiler" ile "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" Bölümlerinin program yeterliliklerinin gözden geçirilmesi ve bu bölümlerin mezunlarından beklenen niteliklerin tespit edilmesi amacıyla dış paydaş toplantısı yapılmıştır.


Toplantıya Devlet Hava Meydanları Kayseri Havalimanı Müdürü Fatih KOŞAK, Kayseri Havalimanı Personel Şefi Musa TANIŞ, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürü Ömer TAŞCI, Kayseri İl Göç İdaresi Müdür Yardımcısı Eyüp YAŞAR, TÜİK Sosyal Araştırmalar Grup Sorumlusu Önder DEĞİRMENCİ ve Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Uzmanı Ahmet Selçuk HERDEM dış paydaş olarak katılmıştır. Ayrıca Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şaban UZAY, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Veli AKEL, Birim Kalite Güvence Sistemi Komisyon Başkan ve üyeleri ile ilgili bölümlerde görev yapmakta olan öğretim elemanları da toplantıda yer almışlardır.