ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2019 Yaz Okulu Duyurusu

13/6/2019

2019 Yaz Okulu Takvimi:

Yaz okulu ders kayıtları 24 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.

Yaz Okulu dersleri 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.

Yaz Okulu vize sınavları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yaz Okulu final sınavları 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

ÖNEMLİ UYARILAR

1- Daha önce alıp başarısız olduğunuz bir seçmeli ders yerine başka bir seçmeli dersi yaz okulunda alacaksanız durumu bildiren bir dilekçe ile fakültemiz dekanlığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Aksi takdirde hem daha önce alıp başarısız olduğunuz hem de yeni aldığınız seçmeli dersten sorumlu olacak ve iki dersten başarılı olmadan mezun olamayacaksınız.

2- 2019 Yaz Okulu'nda üniversitemizden en fazla 25 AKTS, başka üniversitelerden ders alacaksanız en fazla 16 AKTS kadar ders alabilirsiniz. Üniversitemizden alacağınız ERUZEM derslerinizin kredileri bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

3- 2019 Yaz Okulu'nda aynı anda iki üniversiteden ders alınabilir fakat başka üniversiteden alınan derslerin fakültemiz 2019 Yaz Okulu'nda açılmamış olması zorunludur.

4- Başka bir üniversiteden yaz okulunda ders alacak öğrencilerin yaz okuluna gitmeden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan form alıp ilgili formu bölüm başkanına imzalatıp tekrar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmesi gerekmektedir. İlgili form üzerinde kesinlikle bir değişiklik ya da düzenleme yapılamaz. Bu işlem yapılmadan başka bir üniversiteden ders alınması durumunda intibak işlemleri yapılamayacak ve aldığınız ders geçersiz olacaktır. Form dağıtımı 24/06/2019 Pazartesi günü başlayacak olup, 08/07/2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecektir. Formlar en geç 08/07/2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra kesinlikle formlar alınmayacaktır. Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir. 

5- 2019 Yaz Okulu'nda açılacak dersler ve fakültemizde açılmayan derslerin alınabileceği diğer üniversitelerin listesini içeren senato kararı için tıklayınız.

6- 2019 Yaz Okulu'nda açılan derslerin dönemlere göre dağılımını gösteren tablo için tıklayınız.

7- 2019 Yaz Okulu'nda uygulanacak esaslara ilişkin diğer açıklamalar için tıklayınız.