ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İİBF Mezunlarının İstihdam Bilgileri Raporu - 2018

10/4/2019

2018 yılı TÜİK verilene göre Türkiye genelindeki bölümlerin istihdam ve işsizlik bilgileri bir rapor haline getirilmiş ve özet tablo olarak sunulmuştur. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri'ne ilişkin bilgiler ekteki raporda vurgulu olarak belirtilmiştir.