ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Vergi Müfettişi Mezunlarımızdan Dekanımıza Ziyaret

11/2/2019

Fakültemiz 2012 ve 2013 yılları mezunlarından Vergi Müfettişleri Talip KARA ve Şaban USLUOĞLU dekanımız Prof. Dr. Şaban UZAY'ı ziyaret etti.