ERU - Faculty of Economics and Administrative Sciences

Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 Akademik Yılı Başvuruları Başladı

25/10/2021

Dear Researchers;

Jean Monnet Scholarship Program 2022-2023 academic year applications have started. The Jean Monnet Scholarship Program aims to contribute to the establishment of the administrative capacity needed in this field by increasing the number of specialists in the fields related to the EU acquis, within the framework of Turkey's full membership target to the European Union.

Jean Monnet Scholarships are allocated to academic studies on the EU harmonization process of our country and the EU acquis. For this reason, unlike other postgraduate scholarship programs, scholarships are given only for studies to be carried out in the following EU acquis titles:

Malların Serbest Dolaşımı

Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika

İşçilerin Serbest Dolaşımı

İstatistik

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

Sosyal Politika ve İstihdam

Sermayenin Serbest Dolaşımı

İşletmeler ve Sanayi Politikası

Kamu Alımları

Trans-Avrupa Şebekeleri

Şirketler Hukuku

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Fikri Mülkiyet Hukuku

Yargı ve Temel Haklar

Rekabet Politikası

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Mali Hizmetler

Bilim ve Araştırma 

Bilgi Toplumu ve Medya

Eğitim ve Kültür 

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Çevre

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Balıkçılık

Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)

Taşımacılık Politikası

Mali Kontrol

Enerji

Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Vergilendirme

 

Scholars will be able to attend graduate or research programs with a minimum duration of 3 (three) and a maximum of 12 (twelve) months. The application deadline is 29 November 2021. Click for the call text.

You can access the Jean Monnet Scholarship Program application documents here.

Erciyes Technology Transfer Office

Project Support Services Unit

0352 224 81 12 - 348

Projedestek@erciyes.edu.tr