WEB SAYFASI TASARIMI

Şimdilerde bilginin kaynağını teşkil eden enformasyonun büyük bir debiyle akışkanlık kazandığı ortam Internettir. Özellikle sosyal ağların yaygınlaşması enformasyon paylaşımını hiç olmadığı kadar hızlandırmış, geniş kitlelerin daha önceleri ulaşma imkanları bulunmayan haberlere saniyeler içinde ulaşmasını sağlamıştır.

Bununla birlikte enformasyonun sunum tarzının, sosyal medya araçlarının kısıtlı ortamından kaynaklanan nedenlerden dolayı yavanlaştığı da bir gerçektir. Web siteleri aracılığıyla çok daha etkin şekilde hedefe odaklanmak mümkünken, sosyal medya platformunun fazla eğitim gerektirmeden çok kolay geliştirilebilir ve yönetilebilir olması web sitesi tasarımından uzaklaşmaya yol açmaktadır.

Web Sayfası Tasarımı dersi, bir firmanın ya da kurumun ihtiyaç duyduğu web sitesini tasarlamayı öğretmekten daha fazlasını sunar. Derste web siteleri tasarlanırken uyulması gereken kurallardan, dinamik web uygulamalarına, renklerin insan psikolojisine etkilerinden, hedef kitleye göre web sitesi tasarımına kadar bir çok konuya değinilmektedir.

Hem günlük hayatta işe yarayacak bilgiler sunan ve hem de temel seviyede web tasarımı yapma yeteneği kazandırmaya çalışılan bu ders bilgisayar laboratuvarında yapılmaktadır. Web derslerine en temel seviyeden başlanacaktır. Daha önce web tasarımı yapmamış olmanız kesinlikle sorun olmayacaktır.

Ders materyallerinin büyük kısmı bu site aracılığıyla sağlanacaktır. Derste kullanılacak materyallerin diğer bir kısmı da ders ortamında kullanılan sitelerden temin edilecektir.

DERS NOTLARI (pdf)

Ders Notu: Elektronik Metinlerin Tarihçesi

Ders Notu: Web Sayfası Analizi

Ders Notu: Web Tasarımı Felsefesi (Teknik Konular)

Ders Notu: HTML (HyperText Markup Language)

Ders Notu: JavaScript

Ders Notu: Web Uygulamaları

Ders Notu: PHP Diline Giriş

 

Ek WSTE01: Web'de En Çok Kullanılan Grafik Formatları

Ek WSTE02: Animasyonlar

Ek WSTE03: Renkler

Ek WSTE04: Arama Motoru Optimizasyonu Başlangıç Rehberi