VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR

Algoritma kavramı sadece bilgisayarlarla ilgili bir kavram değildir. Nasıl müzik insan ruhuna hitap eden evrensel bir dilse, algoritma da meselelerin çözümü için kullanılan evrensel bir düşünüş dilidir. Algoritma düşünme adımlarının belirli kurallar çerçevesinde ortaya konmasıdır. Bir algoritmanın geliştirilmesi ya da değiştirilmesi için o algoritmayı tasarlayan kişinin kültürüne, diline ya da hayat anlayışına bakmak gerekmez. Çünkü yapısı gereği algoritma insan düşüncesini ifade etmek için kullanılan bilgisayar geometrisidir.

Yöneylem Araştırması, Üretim Yönetimi, Bilgisayar Destekli Modelleme, İstatistik, Matematik vs... gibi derslerin İşletme Yönetimi öğrenmeye çalışan kişilere sunulmasının altında yatan sebep, sayısal düşünme becerisinin yönetim açısından zorunlu olmasıdır. Bunun yanında İşletme Yönetimi denilen büyük yapbozun parçaları bir araya getirilirken karar verme sürecinin hızlandırılması da sayılarla yöneticinin arasının iyi olmasını gerektirir. Doğru karar verebilmek ise bambaşka birşeydir.

Günümüz popüler programlama dillerinden Java programlama dili üzerinden yürütülecek derste, giriş seviyesinde programlama yapma yeteneği kazandırılır. Algoritma kurma mantığı anlatılarak özellikle Yöneylem Araştırması ve Üretim Yönetimi alanlarına gerek teorik ve gerekse bilgisayar programlama açısından bir zemin sağlanmaya çalışılır. Ders üçüncü sınıf müfredatında bulunan Bilgisayar Destekli Modelleme dersine de yardımcı olabilecek nitelikte bilgiler sunar.

Derste kullanılacak materyallerin bir kısmı burada sunulacaktır.

DERS NOTLARI (pdf)

Ders Notu VYA01: Algoritma Mantığı