VERİ İLETİŞİMİ VE BİLGİ AĞLARI

Veri İletişimi ve Bilgi Ağları dersi, bilgi stratejilerine dayalı yönetim becerisi kazandırmaya yönelik bir derstir. Öğrencilerimiz, mezun olduklarında çalışmak için hangi sektörü seçerlerse seçsinler, enformasyon teknolojilerine yüksek seviyede hakim olmak durumunda kalacaklardır. Son sınıf müfredatına, enformasyon teknolojilerinin çok hızlı bir şekilde değiştiği ve dördüncü sınıf öğrencilerinin bu teknoloji alanı ile ilgili taze bilgilere sahip olmaları gerekliliği dikkate alınarak konulan bu ders, laboratuvar ortamında işlenmektedir. Böylelikle öğrenciler teorik bilgilerini ders ortamında test etme imkanı bulabilmektedirler.

Mesleğe yönelik ve meslekten bağımsız araştırma tekniklerinin, e-ticaret, e-devlet, e-iş gibi popüler kavramların irdelendiği, gerek teknik ve gerekse teknik olmayan, doğrudan veri iletişimi ile ilgili kavramların tartışıldığı bir derstir.  Ders ile ilgili materyaller bu site aracılığıyla öğrencilere sunulmaktadır. Dersin büyük kısmı öğrencilerin geniş bir şekilde katıldığı, sınıf için tartışma şeklinde yürütülmektedir. Ders dışında tartışma ortamı olarak bu siteye üye olunarak girilebilen forum kısmı da kullanılabilmektedir.

Yapı itibariyle güncel bir ders olan Veri İletişimi ve Bilgi Ağları dersi, öğrencileri düşünerek, mevcut gelişmelere çeşitli açılardan bakmaya zorlamayı, buna bağlı olarak ileriki hayatları için farklı bir vizyon kazandırmayı hedeflemektedir.

DERS NOTLARI (pdf)

Ders Notu VIBA01: Bilgi Nedir?

Ders Notu VIBA02: Bilgisayar Ağları

Ders Notu VIBA03: Internet'in Tanıtımı

Ders Notu VIBA04: Internet'te Bilgiye Ulaşma

Ders Notu VIBA05: E-ticarete Giriş