İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAYINLARI

                            
8. Ulusal Pazarlama Kongresi Kongre Bildiri Kitabı


DERGİLER

Sayı 19:  Temmuz-Aralık 2002

Sayı 20:  Ocak-Haziran 2003 (Dr. Orhan SAVAŞ'a Armağan)

Sayı 21:  Temmuz-Aralık 2003

Sayı 22:  Ocak-Haziran 2004

Sayı 23: Temmuz-Aralık 2004

Sayı 24: Ocak-Haziran 2005
              (Arş. Gör. Mustafa İHTİYAR'a Armağan)

Sayı 25: Temmuz-Aralık 2005

Sayı 26: Ocak-Haziran 2006

Sayı 27: Temmuz-Aralık 2006

Sayı 28: Ocak-Haziran 2007

Sayı 29: Temmuz-Aralık 2007

Sayı 30: Ocak-Haziran 2008

Makale Yazım Kuralları
(E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi Yazım Kuralları 01.10.2007 tarihinden itibaren yenilenmiştir)

Makale Takip Çizelgesi (Son güncelleme Tarihi: 16.06.2009)

Dergide  Yayınlanan Yazılar (1981-2007)
           - Yazar Adına Göre Sınıflandırma
           -
Anabilim ve Bilim Dallarına Göre Sınıflandırma

Makale Ön İnceleme Formu

Makale Değerlendirme Formu

İletişim Bilgileri

   Makaleleri okuyabilmek için Adobe Reader gereklidir.