Eski Dekan V. Prof. Dr. Ekrem ERDEM'in Veda Mesajı

22 Ağustos 2016

 

Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler

Bildiğiniz üzere, menfur 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında YÖK tarafından tüm dekanların istifası istenmiş; bu çerçevede ben de bu istifa çağrısının gereği olarak istifamı sunmuştum. Böylece 6 Ekim 2008 tarihinden itibaren yaklaşık 8 yıldır yürüttüğüm Fakülte Dekanlığı görevim 21 Temmuz 2016 Perşembe günü itibariyle son bulmuştur. O tarihlerde yurt dışında olmam, ardından da ameliyat olmam nedeniyle bu mesajı bir ay gecikmeli olarak hazırlayabildim.

Dekanlık görevini yürüttüğüm süre zarfında, Fakültemizin idari ve akademik yapısında, eğitim ve öğretime dair yöntem ve içerik konusunda, fiziki altyapıda ve kurumun yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde oryantasyonunda yönetim kademesinde bulunan çalışma arkadaşlarımın ve tüm idari ve akademik kadromuzda bulunan siz değerli meslektaşlarımın desteğiyle elimden geldiğince olumlu katkılarda bulunmaya çalıştım. Daha önceki dönemlerde aynı görevi üstlenen hocalarımızdan devraldığım bayrağı daha ileri bir noktaya taşıdığımıza inanıyorum (görev yaptığım dönemi kapsayan etraflı faaliyet raporunu çok yakında Fakülte sitemizde bulacaksınız). Bizden sonra bu göreve atanacak arkadaşlarımızın da bu bayrağı aynı şekilde iyiye daha iyiye taşımalarını bekliyorum.

Şunu açıklıkla belirtmek isterim ki, görev yaptığım süre zarfında tüm arkadaşlarıma mümkün olduğunca sabır, hoşgörü ve adaletle davranmaya azami gayret gösterdim. İster idari isterse akademik kadrodan olsun her kademeden karşılaştığım tüm olaylarda bu ilkeleri esas almaya çaba sarf ettim ve çalışma arkadaşlarıma da daima bu ilkelerle hareket etmelerini tavsiye ettim. Karşılığında da hemen her zaman sizlerden olumlu ve olgun tepkiler aldım. Hangi kademede olursa olsun bir talepte bulunduğumda ya da bir görev tevdi ettiğimde sizleri yanımda buldum. Bu bakımdan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün bu karşılıklı hassasiyete rağmen, hataların yapılmadığını iddia edemeyiz. Dolayısıyla, bazen ben incinmiş bazen de sizlerden incinenler olmuş olabilir. İstemeden de olsa incittiğimiz arkadaşlarımızdan haklarını helal etmelerini isterim.

Genç akademisyen arkadaşlarıma en önemli tavsiyem, bıraktığımız mirası evrensel ilkelere uygun olarak daha nitelikli ilim adamı olma ve bunu kurumsallaştırma yönünde çok daha ileriye taşımak için çok ama çok gayret göstermeleridir. Bunu da yükümlülüklerimizi tam olarak yerine getirmek suretiyle yapabileceğimizi unutmayalım. Bunun yolu da evrensel bilgiyi sürekli taze tutmaktan geçer. Onun için evrensel standartlarda öğrenme, öğretme, bilgi üretme (yayın yapma), bilim adamı yetiştirme ve bunlardan elde edilecek çıktıları topluma kazandırma şeklinde özetlenebilecek yükümlülüklerimizin farkında bir hayat biçimini benimsememiz gerekmektedir.

Sevgili öğrencilerimizin de bu çerçevede bir gelecek tasavvuru üzerinden hareket etmelerini; kendilerinin, ailelerinin ve toplumun beklentisinin bu yönde olduğunun farkına varmalarını tavsiye ediyorum. Zira öğrencilerimiz gelecekte kendilerini bekleyen sıkıntıları bilerek kazanımlarını oluşturmadıkça, hem kendileri hem de ülkemiz için daha iyi ve rekabetçi bir gelecek ümidi yeterince yeşeremeyecektir.

Son olarak, genç akademisyen ve öğrenci meslektaşlarıma tavsiyem; özgür düşünmeyi rehber edinmekle birlikte, kurumsal ve toplumsal tavırlarımızda ve kararlarımızda birbirimizin haklarına ve özgürlüklerine azami düzeyde saygı göstermeye, içinde yaşadığımız toplumun ve devletin istiklalini ve istikbalini de ortak paydamız olarak görmeye riayet etmeliyiz. Fikrimizin, vicdanımızın ve irfanımızın hür olmasını, farklılıklarımızı da zenginlik kaynağı haline getirmeyi en temel düstur olarak görmeliyiz. Bilhassa bir gün bu kurumu ya da başka bir kurumu yönetme fırsatı bulduğunuzda, sabır, hoşgörü, adalet ve feraset feneriniz olmalıdır.

Eylül ayında başlayacak olan 2016-2017 Eğitim ve öğretim döneminin hepimiz için başarılı ve mutlu geçmesini diliyorum.

 

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

 
 
     
Duyurular
25.08.2016 Erciyes Üniversitesi İİBF Faaliyet Raporları (2008-2016)
22.08.2016 Eski Dekan V. Prof. Dr. Ekrem ERDEM'İN Veda Mesajı
22.08.2016 2015-2016 Yaz Okulu - Devamsızlıktan Kalan Öğrenciler Listesi
12.08.2016 2015-2016 Yaz Okulu - Final Sınavı Programı
12.08.2016 2015-2016 Yaz Okulu - Vize Mazeret Sınavı Programı
02.08.2016 2015-2016 Yaz Okulu - Devlet Borçları Dersi Vize Sınav Saati Değişikliği
28.07.2016 2015-2016 Yaz Okulu Vize Sınav Programı Değişikliği Hakkında Duyuru
27.07.2016 2015-2016 Yaz Okulu Vize Sınav Programı ( Son Güncelleme 27.07.2016 14:40)
26.07.2016 2015-2016 Yaz Okulu Ders Programı (26.07.2016 11:00)
11.07.2016 2015-2016 Yaz Okulu Kayıtları Sonucu Açılmayan Dersler
28.06.2016 2015-2016 Yaz Okulu Ders Seçimi ile İlgili Önemi Duyuru
27.06.2016 2015-2016 Yaz Okulu Ara Sınav Programı (Taslak)
27.06.2016 Tek Ders Sınavı Hakkında Duyuru
27.06.2016 İstatistik I ve II Derslerini Türkçe Alan Öğrencilerin Dikkatine
21.06.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Yapıldı
20.06.2016 2015-2016 Mezuniyet Töreni Yapıldı
20.06.2016 2016 Hizmet Anısı ve Uluslararası Yayın Takdir Töreni Yapıldı.
02.06.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi
02.06.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Yaz Okulu Ders İçerikleri
01.06.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları Programı
27.05.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni
24.05.2016 Diğer Üniversitelerin Yaz Okulundan Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine
24.05.2016 2015-2016 Yaz Okulunda Açılacak Dersler
20.05.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınavı Program Değişiklikleri (Güncel)
17.05.2016 Seminer: "Vergi Gündeminde Ne Var Ne Yok?" - Maliye Topluluğu (18.05.2016)
10.05.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınavları Programı
09.05.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınavları Programı
09.05.2016 Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine
15.04.2016 Seminer: "Güncel Sosyoekonomik Sorunlar ve Bütçesel Çözüm Arayışları" - Maliye Topluluğu (28.04.2016)
12.04.2016 Mikro İktisat II ve Makro İktisat II derslerini alan öğrencilerin dikkatine!
23.03.2016 Konferans: "101. Yılında Çanakkale Ruhu" (25.03.2016)
21.03.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Arasınav Programı
10.03.2016 ERÜ İİBF - Students' WallPaper (Issue-1)
08.03.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Staj/Bitirme Ödevi Danışman Listesi
03.03.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı (03.03.2016 Tarihli Güncel Program)
03.03.2016 İşletme İÖ, İktisat İÖ ve Maliye İÖ 3. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine
24.02.2016 “6. Küresel İslami Pazarlama Konferansı” (GIMAC6) Bildiri Kitapçığı için tıklayınız.
18.02.2016 TAZİYE MESAJI 
15.02.2016 Tek Ders Sınavları Hakkında Duyuru (Öğrenci Listesi)
15.02.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Kayıtları Sonrası Açılmayacak Dersler
12.02.2016 TAZİYE MESAJI 
10.02.2016 Bilgisayar Kullanımı II Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine
08.02.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Geçici Ders Programı
08.02.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bölünen Derslerin Grup Numaraları
08.02.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Açılmayacak Dersler
08.02.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Danışmanları
27.01.2016 Tekders Sınavları ile İlgili Önemli Duyuru
22.01.2016 Erciyes Üniversitesi İİBF 2015 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu
12.01.2016 “7. Küresel İslami Pazarlama Kongresi” (GIMAC7 / 4-6 Mayıs 2016-Kazablanka)
11.01.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavları Programı
30.12.2015 Sunum: “Ekonomik Büyüme ve Çevre Konulu Doktora Tezi ve Kyoto Protokolünden Paris Konferansına”
22.12.2015 Sunum: "Geç Osmanlı Dönemi Selanik’inde Sanayileşme"
21.12.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınavları Programı
21.12.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Mazeret Sınavları Programı
16.12.2015 Para Banka Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine (Ödev)
10.12.2015 Maliye Bölümü Öğrencisi Merve İNANDUÇAR’ın Başarısı
07.12.2015 Konferans: "Ekonomi Okur-Yazarlığı" (09.12.2015)
02.12.2015 "Suriye Krizi ve Küresel Yansımalar" konulu sunum yapıldı.
04.11.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Arasınav - Program Değişikliği (SBKY IV. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine)
02.11.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Staj/Bitirme Ödevi Ana Bilim Dalı Tercih İşlemleri (3.Sınıf Öğrencileri için)
02.11.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Arasınav Programı
21.10.2015 İnovasyon Haftasına Katılmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine
21.10.2015 KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları Başlamıştır (YENİ)
20.10.2015 Öğrenci Kimlik Kartları Hakkında Duyuru
12.10.2015 KYK ve YEMEK Bursu Mülakat Listeleri
06.10.2015 KYK ve YEMEK Bursu Son Başvuru ve Mülakat Tarihleri Hakkında Önemli Duyuru
05.10.2015 TEV Burs Görüşmeleri Hakkında Duyuru
01.10.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı
30.09.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Online KYK ve YEMEK Bursu Başvurusu
30.09.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıtlar Sonrası Açılmayan Dersler
29.09.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bölünen Dersler Hakkında
15.09.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı (TASLAK)
15.09.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Danışmanları
14.09.2015 Engelli Öğrencilere TESYEV Bursu Hakkında Duyuru
11.09.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Akademik Takvimi
29.08.2015 TEV Burs Duyurusu
24.08.2015 Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nden Gelen Öğrenciler İçin Tek Ders Sınavı
15.08.2015 2014-2015 Yaz Okulu Devamsızlıktan Kalan Öğrenciler Listesi
11.08.2015 Yaz Okulu Final Sınav Programı Değişikliği - (Güncel)
06.08.2015 ERÜ İİBF Tanıtım Filmi  - (Yeni)
05.08.2015 2014-2015 Yaz Okulu Mazeret Sınav Programı
04.08.2015 2014-2015 Yaz Okulu Final Sınav Programı
10.07.2015 ERÜ İİBF Tanıtım Filmi ve Tercih Rehberi 
10.07.2015

Güvenlik Bilimleri Fakültesinden Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne Gelen Öğrencilerin Dikkatine

06.07.2015 Geleneksel ERÜ - İİBF İftar Yemeği
02.07.2015 Tek Ders Sınavları Hakkında Duyuru - (Güncel)
01.07.2015 2014-2015 Yaz Okulu Vize Sınav Programı
30.06.2015 İKT.315-Türkiye Ekonomisi Dersinden Tek Ders Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine 
30.06.2015 2014-2015 Yaz Okulu Ders Programında Yapılan Değişiklikler
22.06.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı Tarihi
22.06.2015 Vefat ve Başsağlığı
18.06.2015 2014-2015 Mezuniyet Töreni Yapıldı
16.06.2015 2014-2015 Yaz Okulu Ders Programı
08.06.2015 17.06.2015 Tarihi III. ve IV. Sınıf Dersleri Bütünleme Sınav Tarihi Değişiklikleri 
05.06.2015 Diğer Üniversitelerin Yaz Okulları'ndan Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine
03.06.2015 Final ve Bütünleme Sınav Tarihi Değişiklikleri 
02.06.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı
29.05.2015 2014-2015 Yaz Okulu Akademik Takvimi ve Genel Bilgiler
27.05.2015 Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine
26.05.2015 2014-2015 Yaz Okulunda Açılacak Dersler
22.05.2015 Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ekrem ERDEM Yılın Araştırmacısı Ödülü Aldı
21.05.2015 6569 Sayılı Af Kanunundan Yararlanmak Üzere Müracaat Eden Öğrencilerin Dikkatine
20.05.2015 Konferans: "AB Türkiye İlişkilerine Genel Bir Bakış" (25.05.2015)
15.05.2015 “6. Küresel İslami Pazarlama Konferansı” (GIMAC6) konulu konferans yapıldı.
12.05.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınavı - Sınav Saati Değişikliği
11.05.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınav Programı
11.05.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınavı - Tarihi Değişikliği
07.05.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınavları Programı (Sınav programında bazı değişiklikler yapılmıştır, lütfen kendi sınavlarınızı tekrar kontrol ediniz)
05.05.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni
03.04.2015 Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Duyuru
01.04.2015 "Kayseri'de Girişimciliğin Doğuşu ve Modernleşme" konulu konferans yapıldı.
30.03.2015 Konferans: "Kayseri'de Girişimciliğin Doğuşu ve Modernleşme" - Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN (01.04.2015)
23.03.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Programı
10.03.2015 NEF Vakfı Burs Duyurusu
06.03.2015 "Maliye Bakanlığı'nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tanıtımı" konulu konferans yapıldı.
06.03.2015 İktisat Bölümü III. Sınıf Dersi Turizm Ekonomisi Hakkında Duyuru
06.03.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı - Son Güncelleme 06.03.2015
26.02.2015 Konferans: "Maliye Bakanlığında Kariyer Meslekler ile Gelir İdaresinin Tanıtımı" (04.03.2015)
18.02.2015 Bilgisayar Kullanımı II (İşletme ve İşletme İÖ) Dersi Grup Numaraları Hakkında
16.02.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Açılmayan Dersler - Yeni
09.02.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bölünen Dersler Hakkında
12.02.2015 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları Dersini Seçen İşletme ve İşletme İÖ 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine
09.02.2015 Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden Fakültemize İşbirliği Ziyareti
09.02.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınavı Öğrenci Listesi
09.02.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Danışmanları
04.02.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Kayıt İşlemleri
04.02.2015 Erciyes Üniversitesi İİBF 2013 ve 2014 Faaliyet Raporları
02.02.2015 Bilişim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teknogirişim Sermayesi Desteği
21.01.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınavı
20.01.2015 Yabancı Diller YO'da yapılacak muafiyet sınavları nedeniyle 22.01.2015 tarihindeki bazı sınavlar 02.02.2015 tarihine alınmıştır. Lütfen değişiklikleri kontrol ediniz.
20.01.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavı Programında Yapılan Değişiklikler (20.01.2015)
12.01.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı (Değişiklikleri kontrol ediniz)
06.01.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavı Tarihleri
30.12.2014 2 Ocak 2015 Final Sınav Programıyla İlgili - ÖNEMLİ DUYURU 
26.12.2014 Öğrenci İşleri Personelimiz İçin Veda Kokteyli düzenlendi.
23.16.2014 Uluslararası İlişkiler Bölümü II. Sınıf Final Sınavı Değişikliği - International Law I
16.12.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı
16.12.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı
11.11.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Staj/Bitirme Ödevi Danışman Listesi
10.11.2014 Mazeret Sınavları Hakkında Duyuru 
06.11.2014 Harç İadesi Alacak Öğrencilerin Dikkatine
27.10.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Arasınav Programı
24.10.2014 KYK Burs Başvuruları Hakkında - Önemli
20.10.2014 KYK ve Yemek Bursu Mülakatı
20.10.2014 Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Yemek Bursu Mülakatı
20.10.2014 TEV (Türk Eğitim Vakfı) Burs Mülakatı
26.09.2014 2014 Hizmet Anısı ve Uluslararası Yayın Takdir Töreni Yapıldı.
23.09.2014 TESYEV ve TEV Bursları Başvuru Duyurusu
23.09.2014 KYK ve Yemek Bursu Başvuruları Başladı
22.09.2014 Kayıt Yenileme İşlemlerine İlişkin Süre Uzatımı Duyurusu
17.09.2014 2014 -2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bölünen Dersler Hakkında
15.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Staj/Bitirme Ödevi Ana Bilim Dalı Tercih İşlemleri (3.Sınıf Öğrencileri için)
14.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı (Güncel)
14.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Açılmayan Dersler (Güncel)
12.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Suriye Uyruklu Öğrenciler İçin Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
12.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
05.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme ve Harç Ücretleri İle İlgili Önemli Duyuru
04.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Danışmanları
04.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Esasları
28.08.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
16.08.2014 2013-2014 Yaz Okulu Devamsızlık Listeleri
08.08.2014 2013-2014 Yaz Okulu Mazeret Sınav Programı
04.08.2014 2013-2014 Yaz Okulu Final Sınav Programı
18.07.2014 Sınavlara Girecek Öğrencilerin Dikkatine
18.07.2014 Seçmeli Dersler Hakkında Duyuru
09.07.2014 2013-2014 Yaz Okulu Ara Sınav Programı
04.07.2014 Maliye Bölümü Başkanı
23.06.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Yapıldı (13.06.2014)
23.06.2014 Ugandalı Öğrencimiz Jamil'in Hikayesi
20.06.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı
19.06.2014 2013-2014 Yaz Okulu
17.06.2014 Bütünleme Sınav Tarihi Değişikliği (Maliye Pol. II - Doç. Dr. M. Fatih İLGÜN)
04.06.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı
28.05.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni
22.05.2014 Konferans: The 24th International Conference of The IT&FA Başladı
21.05.2014 Sınav Tarihi Değişikliği (Türk Dış Politikası II - Ulus. İlişkiler III - H.Mammadov)
16.05.2014 Vefat : Fakültemiz Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat ESMERAY'ın Babası
12.05.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınav Programı
12.05.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınavları Programı
29.04.2014 Konferans: "Yenilikçilik, Girişimcilik ve İnsan" - Pazarlama Kulübü (05.05.2014)
29.04.2014 Konferans: "Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Olanakları ve Kamu Sınavlarında Mülakat Teknikleri" (06.05.2014)
21.04.2014 Konferans: "Bu Kampüste Girişimci Var!" (28.04.2014)
03.04.2014 "KPSS Hakkında Bilinmesi Gerekenler" konulu KPSS Bilgilendirme Semineri yapıldı.
28.03.2014 "Türkiye-Avrupa Birliği Müzakere Süreci ve AB İstatistik Sistemine Uyum Çalışmaları" konulu konferans yapıldı.
27.03.2014 Seminer: "KPSS Bilgilendirme Semineri" (03.04.2014)
26.03.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Arasınav Programı
24.03.2014 MYP Yatay Geçiş Sonuçları
21.03.2014 Konferans: "Türkiye-Avrupa Birliği Müzakere Süreci ve AB İstatistik Sistemine Uyum Çalışmaları " (28.03.2014)
13.03.2014 Hazırlık sınıf öğrencilerimizle tanışma toplantısı yapıldı.
13.03.2014 "Türkiye Ekonomisi Kırılgan mı?" konulu konferans yapıldı. 
04.03.2014 Konferans: "İş Hayatında Yükselen Topuklar" (05.03.2014)
03.03.2014 Konferans: "Türkiye Ekonomisi Kırılgan mı?" (13.03.2014)
03.03.2014 2014 Yılı Fiş Toplama Kampanyası Sonuçlandı
25.02.2014 Akademik Kurul Toplantısı ve Prof. Dr. Mehmet Ali BİLGİNOĞLU'na Veda Yemeği
19.02.2014 2013 -2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bölünen Dersler Hakkında
19.02.2014 Konferans: Maliye Bakanlığında Kariyer Meslekler ile Gelir İdaresinin Tanıtımı (26.02.2014)
18.02.2014 Advanced English VIII ve English II Dersleri Hakkında Duyuru
16.02.2014 2013-2014 Bahar Dönemi Ders Programı
16.02.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Açılmayacak Dersler
13.02.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınavı
13.02.2014 %10'luk Dilime Giren İkinci Öğretim Öğrencileri Listesi
07.02.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Danışmanları
07.02.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Esasları
06.02.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınavları
10.01.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı
23.12.2013 Fiş Toplama Kampanyası - 2014
18.12.2013 Final Sınavı Saatinde Değişiklik Yapılan İdare Hukuku, Maliye Politikası ve Corporate Finance Dersleri Hakkında
16.12.2013 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı
11.12.2013 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı
31.10.2013 İşletme Finansmanı ve Corporate Finance Dersleri Arasınav Saat Değişikliği
28.10.2013 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Arasınav Programı
24.10.2013 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları
24.10.2013 2013-2014 Öğretim Yılı Staj/Bitirme Ödevi Danışman Listesi
08.10.2013 Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Kimlik Kartlarının Dağıtımı
08.10.2013 2013-2014 Öğretim Yılı KYK ve YEMEK Bursu Mülakat Listesi
30.09.2013 "Türkiye İstatistik Kurumu Tanıtım Günleri" konulu konferans yapıldı.
26.09.2013 Konferans: Türkiye İstatistik Kurumu Tanıtım Günleri (30.09.2013)
20.09.2013 İktisat - İktisat (İÖ) Bölümleri 1. Sınıf - Bilgisayar Kullanımı I Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine
15.09.2013 2013 -2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bölünen Dersler Hakkında
15.09.2013 2013-2014 Güz Dönemi Ders Programı
15.09.2013 2013-2014 Güz Döneminde Açılmayacak Dersler
13.09.2013 2013-2014 Öğretim Yılı Staj/Bitirme Ödevi Ana Bilim Dalı Tercih İşlemleri (3.Sınıf Öğrencileri için)
06.09.2013 2013-2014 Güz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri ve Danışmanlar
29.08.2013 2013-2014 Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları
16.08.2013 2012-2013 Yaz Okulu Devamsızlıktan Kalan Öğrenciler Listesi
12.08.2013 2012-2013 Yaz Okulu Final Sınav Programı
03.08.2013 Türkiye Ekonomisi Dersi Yaz Okulu Ödevleri
02.08.2013 2012-2013 Yaz Okulu Mazeret Sınavları
17.07.2013 European Union Dersi Ara Sınav - (Saat Değişikliği)
15.07.2013 2012-2013 Yaz Okulu Ara Sınav Programı
04.07.2013 2012-2013 Mezuniyet Töreni Yapıldı (01.07.2013)
02.07.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tek Ders Sınavına Girecek Öğrencilerin Listesi
30.06.2013 2012-2013 Yaz Okulu Ders Programı (01.07.2013)
30.06.2013 2012-2013 Yaz Okulu Bilgisayar Kullanımı II Grupları
30.06.2013 2012-2013 Yaz Okulu Bilgisayar Kullanımı I Grupları
24.06.2013 2012-2013 Yaz Okulu Ön Kayıt Sonrası Açılamayan Dersler
24.06.2013 2012-2013 Yaz Okulu Ders Ücretleri ve Banka Hesap Numarası
24.06.2013 Borçlar Hukuku Dersi - Bütünleme Sınav Tarihi Değişikliği
20.06.2013 2012-2013 Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı
18.06.2013 2012-2013 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavlarına Giren Öğrencilerin Dikkatine
11.06.2013 Seminer: Kurumsal Yönetim Seminerleri (12.06.2013)
05.06.2013 Prof. Dr. Ekrem ERDEM International Trade and Finance Association (IT&FA) Yönetim Kurulu Üyeliğine Yeniden Seçildi
03.06.2013 2012-2013 Yaz Okulu Önkayıt
03.06.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı
27.05.2013 2012-2013 Yaz Okulunda Açılması Düşünülen Dersler
24.05.2013 2012-2013 Mezuniyet Töreni
24.05.2013 2012-2013 Mezuniyet Töreni Provası
24.05.2013 "İsrail Duvarının Filistin Ekonomisi ve Gelişmesi Üzerine Etkileri" konulu konferans yapıldı.
23.05.2013 "Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı" konulu konferans yapıldı.
23.05.2013 Konferans: "İsrail Duvarının Filistin Ekonomisi ve Gelişmesi Üzerine Etkileri" (24.05.2013)
22.05.2013 Sınav saati değişikliği (Uluslararası İlişkiler Bölümü)
20.05.2013 2012-2013 Yaz Okulu Akademik Takvimi
20.05.2013 Konferans: "Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı" (23.05.2013)
15.05.2013 "The Russian Federation's Views on the EU's Eastern Expansion" konulu konferans yapıldı.
10.05.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınav Programı
08.05.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınav Programı
03.04.2013 "Türkiye'de Kamu Borç ve Nakit Yönetimi" konulu konferans yapıldı
29.03.2013 Ana Bilim Dalı Başkanlıkları Atamaları
27.03.2013 Konferans: "Türkiye'de Kamu Borç ve Nakit Yönetimi" (03.04.2013)
26.03.2013 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ Fakültemizi Ziyaret Etti
22.03.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav (Vize) Programı
21.03.2013 Fiş Toplama Kampanyası Sona Erdi 
18.03.2013 2013 Türkiye Bursları Lisansüstü Başvuruları Başladı
13.03.2013 "Mali Müşavirlik Mesleği, Geleceği ve Meslekte Kariyer Fırsatları" konulu konferans yapıldı
07.03.2013 Konferans: "Mali Müşavirlik Mesleği, Geleceği ve Kariyer Fırsatları" (13.03.2013)
07.03.2013 Konferans: "Düşüncelerine Hükmet, Hayalindeki Geleceğe Yelken Aç!" (12.03.2013)
28.02.2013 "Arab Spring and Libyan Case: A Personal Experience" konulu konferans yapıldı
27.02.2013 "Maliye Bakanlığı'nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tanıtımı" konulu konferans yapıldı
23.02.2013 Erciyes Üniversitesi İİBF Faaliyet Raporu (2008 - 2011)
20.02.2013

Konferans: "Maliye Bakanlığı'nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tanıtımı" (27.02.2013)

19.02.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bölünen Derslerin Öğrenci Listeleri
18.02.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı
17.02.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Açılmayacak Dersler Listesi
11.02.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınav Programı
08.02.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıtlar Öncesi Açılmayacak Dersler Listesi
08.02.2013 Tek Ders Sınavı Tarihi Hakkında Duyuru
06.02.2013 Potansiyel Genç Girişimcilere AB’de Dış Ticaret Eğitiminin Verilmesi ve Girişimcilik Ruhunun Kazandırılması Projesiyle İlgili Duyuru
01.02.2013

Potansiyel Genç Girişimcilere AB’de Dış Ticaret Eğitiminin Verilmesi ve Girişimcilik Ruhunun Kazandırılması

15.01.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Danışmanları
15.01.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Kayıt Yenileme Esasları
07.01.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı
04.01.2013 Yatırımcı Eğitim Seferberliği (Param ve Ben)
03.01.2013 Fiş Toplama Kampanyası
24.12.2012 Sınav Saati Değişikliği (Uluslarası İlişkiler Bölümü II. Sınıf) 
19.12.2012 "Yerel Yönetimler ve Deneyim Paylaşımı" konulu konferans yapıldı
14.12.2012 Konferans: "Yerel Yönetimler ve Deneyim Paylaşımı" (19.12.2012)
13.12.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı
12.12.2012 "Hüzün Medeniyeti Endülüs Üzerine Seyahat Anıları" konulu konferans yapıldı
12.12.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı
11.12.2012 Fakültemizce Tercih Edilen Bağıl Not Dönüşüm Yöntemi (Yöntem 2)
10.12.2012 Konferans: "Hüzün Medeniyeti Endülüs Üzerine Seyahat Anıları" (12.12.2012)
05.12.2012 "Kariyer Planlaması ve Mezuniyet Sonrası İş Fırsatları" konulu konferans yapıldı
03.12.2012 Konferans: "Kariyer Planlaması ve Mezuniyet Sonrası İş Fırsatları" (05.12.2012)
22.11.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Staj / Bitirme Ödevi Listesi
16.11.2012 Yükseköğretim Kurumları Internet Destekli Eğitim Portali
06.11.2012 Sınavlarda Uyulacak Kurallarla İlgili Duyuru
22.10.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Programı
12.10.2012 TEV Bursu Başvuruları 
11.10.2012

2012-2013 Öğretim Yılı Staj / Bitirme Ödevi İçin Anabilim Dalı Tercih İşlemleri Başlamıştır

10.10.2012 Para ve Yemek Bursu Başvuruları
10.10.2012 Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Yemek Bursu Başvuruları
08.10.2012 Seminer: "Bilişim ve Girişimcilik"
24.09.2012 "Marx, Weber ve Oryantalizm" konulu seminer yapıldı
24.09.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bölünen Derslerin Öğrenci Listeleri
22.09.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı (Yeni)
22.09.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Açılmayacak Dersler (Yeni)
17.09.2012 Seminer: "Marx, Weber ve Oryantalizm" (21.09.2012)
06.09.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Yatay Geçişe Hak Kazanan Öğrenciler
05.09.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Danışmanları
05.09.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Kayıt Yenileme Esasları
04.09.2012 2012-2013 Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri
03.09.2012 Bilgisayar Kullanımı I (İşletme İÖ) - Bütünleme Sınav Tarihi Değişikliği
10.08.2012 2011-2012 Yaz Okulu Devamsızlıktan Kalan Öğrencilerin Listesi
06.08.2012 2011-2012 Bütünleme Sınav Programları
03.08.2012 2011-2012 Yaz Okulu Final Sınav Programı
03.08.2012 2011-2012 Yaz Okulu Mazeret Sınav Programı
02.08.2012 Geleneksel ERÜ - İİBF İftar Yemeği
16.07.2012 2011-2012 Yaz Okulu Vize Sınav Programı
29.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu Ders Programı (Yeni)
29.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu Ders Grupları
29.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu Bilgisayar Kullanımı I Grupları
29.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu Bilgisayar Kullanımı II Grupları
25.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu - Açılmayan Dersler
25.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu Hesap Numaraları
12.06.2012 2012 Hizmet Anısı ve Uluslararası Yayın Takdir Töreni Yapıldı.(07.06.2012)
08.06.2012 2011-2012 Mezuniyet Töreni Yapıldı
08.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu Akademik Takvimi
07.06.2012 2011-2012 Üç Ders ve Ortalama Yükseltme Sınav Programı
01.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu (Ön Kayıt)
30.05.2012 2011-2012 Mezuniyet Töreni
30.05.2012 2011-2012 Mezuniyet Töreni Provası
25.05.2012 Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
23.05.2012 2011-2012 Yaz Okulu - Genel Bilgiler
23.05.2012 Yaz Okulunda Açılması Düşünülen Dersler
23.05.2012 Yaz Okulunda Ders Alınabilecek Diğer Üniversiteler
17.05.2012 BİMER'i Arıyorum Yasal Hakkımı Kullanıyorum!
12.05.2012 Konferans: "Avrupa'yı Beş Farklı Açıdan Yapı-Bozuma Uğratmak" (16.05.2012)
11.05.2012 Sınavlarda Uyulacak Kurallarla İlgili Duyuru.
02.05.2012 "Halep'te Osmanlı Mirası" konulu konferans yapıldı.
02.05.2012 "Hollanda'da Yüksek Öğretim ve Hollanda Toplumunda Türkler" konulu konferans yapıldı.
02.05.2012 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınav Programı
25.04.2012 Konferans: "Halep'te Osmanlı Mirası" (02.05.2012)
25.04.2012 "Kanuni ve Kaftanları" konulu konferans yapıldı.
24.04.2012 Konferans: "Hollanda'da Yüksek Öğretim ve Hollanda Toplumunda Türkler" (02.05.2012)
24.04.2012 Konferans: "Yükselen Türkiye" (26-27-28 Nisan 2012)
20.04.2012 2011-2012 Bahar Dönemi Mazeret Sınav Listesi
20.04.2012 YÖK Bilgi Paylaşım Forumu
19.04.2012 Konferans: "Kanuni ve Kaftanları" (25.04.2012)
18.04.2012 "Küreselleşme, Demokratikleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm" konulu konferans yapıldı.
16.04.2012 Konferans: "Parlak Bir Gelecek İçin Konumuz Sales Trainee!" (24.04.2012)
13.04.2012 "Küreselleşme Odağında Avrupa, Türkiye ve Çin" konulu konferans yapıldı.
12.04.2012 "Kıbrıs'la Nereye Kadar?" konulu konferans yapıldı.
11.04.2012 Konferans: "Küreselleşme, Demokratikleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm" (18.04.2012)
09.04.2012 Konferans: "Küreselleşme Odağında Avrupa, Türkiye ve Çin" (13.04.2012)
09.04.2012 Konferans: "Kıbrıs'la Nereye Kadar?" (12.04.2012)
21.03.2012 "Bir Meslek Olarak Dış Ticaret" konulu konferans yapıldı.
16.03.2012 Konferans: "Bir Meslek Olarak Dış Ticaret" (21.03.2012)
14.03.2012 "Haremin Son Yüzyılı ve Sultanlar" konulu konferans yapıldı.
14.03.2012 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Arasınav Programı
12.03.2012 Konferans: "Haremin Son Yüzyılı ve Sultanlar"  (14.03.2012)
08.03.2012 Kantin Personeli Zekai ATALAY vefat etmiştir.
01.03.2012 "Maliye Bakanlığı'nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tanıtımı" konulu konferans yapıldı.
29.02.2012 "Pierre Loti'nin Gözüyle 19. yy.'da Türkiye ve Japonya" konulu konferans yapıldı.
28.02.2012 Konferans: "Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Kariyer" (02.03.2012)
24.02.2012 Konferans: "Maliye Bakanlığı'nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tanıtımı" (01.03.2012)
23.02.2012 Konferans: "Pierre Loti'nin Gözüyle 19. yy.'da Türkiye ve Japonya" (29.02.2012)
22.02.2012  Dekan Yardımcıları Ataması
15.02.2012 "İktisadın Unuttuğu İnsan"  konulu konferans yapıldı.
13.02.2012 Türkiye Ekonomisi dersini alan İşletme İkinci Öğretim Bölümü öğrencilerinin dikkatine!
10.02.2012 Konferans:"İktisadın Unuttuğu İnsan" (14.02.2012)
10.02.2012 Dekan Ataması
10.02.2012 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakültemizi Ziyareti
09.02.2012 "Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Kültür ve Medeniyet Etkileşimi" konulu konferans yapıldı.
08.02.2012 Bahar Yarıyılı Bölünen Derslerin Öğrenci Listeleri
08.02.2012 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı (Yeni)
06.02.2012 Profesörlük Belgesi Takdimi ve Cübbe Giydirme Töreni yapıldı.
06.02.2012 Konferans: "Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Kültür ve Medeniyet Etkileşimi" (08.02.2012)
03.02.2012 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Açılmayacak Olan Dersler (Yeni)
02.02.2012 "Bilimsel Düşüncenin Gelişiminde Dinin Rolü" konulu konferans yapıldı.
30.01.2012 Konferans: "Bilimsel Düşüncenin Gelişiminde Dinin Rolü" (01.02.2012)
30.01.2012 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Geçici Ders Programı
27.01.2012 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Esasları ve Öğrenci Danışmanları
26.01.2012 İktisat Bölümü Öğrencisi Şeyda TİRYAKİOĞLU'nun Vefatı
26.01.2012 Tek/Üç Ders/Ortalama Yükseltme Sınav Programı
19.01.2012 AÖF Öğrencilerinin Dikkatine!
11.01.2012 “Küreselleşme ve Dış Politika” konulu konferans yapıldı.
06.01.2012 Konferans: "Küreselleşme ve Dış Politika" (11.01.2012)
02.01.2012 İşletme Bölümü Başkanı
26.12.2011 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Açılış Dersi ve Kokteyli yapıldı.
26.12.2011 KPSS A ve B Grubu Sınavları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.
26.12.2011 İşadamları ve Girişimcilerle Tanışma Kokteyli düzenlendi.
26.12.2011 Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı
23.12.2011 Ana Bilim Dalı Başkanlıkları Atamaları
20.12.2011 KPSS A ve B Grubu Sınavları Hakkında Bilgilendirme
19.12.2011 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Programı
19.12.2011  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Açılış Dersi
16.12.2011 İktisat ve Maliye Bölümü Başkanları
09.12.2011 Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı
06.12.2011 Staj/Bitirme Ödevi Danışman Listeleri
30.11.2011 “Kayseri’de Mimarlığın Dünü ve Bugünü” konulu konferans yapıldı.
25.11.2011 Konferans: "Kayseri'de Mimarlığın Dünü ve Bugünü"
23.11.2011 Prof. Dr. Halil İNALCIK Fakültemizi Ziyaret Etti.
23.11.2011 Fakültemiz Hazırlık Sınıfı Öğrencileriyle Tanışma Toplantısı Yapıldı.
31.10.2011 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi Arasınav Programı
04.10.2011 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bursları: Başvurular 7 Ekim 2011 tarihine kadar öğrenci işleri bürosuna yapılacaktır.
30.09.2011 TEV Bursu: Başvurular 1 Ekim - 31 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.
21.09.2011 Güz Dönemi Bölünen Derslerin Öğrenci Listeleri
20.09.2011 TESYEV Bursu: Başvurular 30 Eylül 2011 tarihine kadar öğrenci işleri bürosuna yapılacaktır.
20.09.2011 Staj/Bitirme Ödevi için Anabilim Dalı Tercih Formu
19.09.2011 Güz Döneminde Açılmayacak Olan Dersler
18.09.2011 2011-2012 Eğitim Yılı Ders Programı (Yeni)
12.09.2011 2011-2012 Eğitim Yılı Taslak Ders Programı
12.09.2011 2011-2012 Eğitim Yılı Ders Kayıt Esasları
08.09.2011 Yatay Geçişe Hak Kazanan Öğrenciler
07.09.2011 Seçimlik Dersler İçin Kontenjan Uygulaması
19.08.2011 Yaz Okulu Devamsızlıktan Kalan Öğrencilerin Listesi
12.08.2011 Geleneksel ERÜ - İİBF İftar Yemeği (11.08.2011)
11.08.2011 Yaz Okulu Mazeret Sınav Programı
10.08.2011 2010-2011 Yaz Okulu Final Sınav Programı
28.07.2011 Hayırsever Tayyar Kaşıkçı’ya Teşekkür Plaketi verildi.
27.07.2011 2010-2011 Yaz Okulu Ara Sınav Programı
08.07.2011 2010-2011 Yaz Okulu Ders Programı
04.07.2011 2010-2011 Yaz Okulu Geçici Ders Programı
04.07.2011 2010-2011 Yaz Okulu Ön Kayıt İşlemleri tamamlanmıştır.
23.06.2011 2010-2011 Yaz Okulu Ders Ücretleri ve Banka Hesap Numarası
16.06.2011 2010-2011 Mezuniyet Töreni Yapıldı.
16.06.2011 2010-2011 Tek Ders / Üç Ders / Ortalama Yükseltme Sınav Programı
13.06.2011 2010-2011 Yaz Okulu Ön Kayıt İşlemleri
06.06.2011 Mezuniyet Töreni
06.06.2011 2010-2011 Yaz Okulu Genel Bilgiler
30.05.2011 Uluslararası Politika II dersinin sınav tarihi değiştirilmiştir.
20.05.2011 Fakültemiz Kütüphanesi ve Okuma-Toplantı Salonu Törenle Açıldı.
17.05.2011 Kütüphane ile Okuma ve Toplantı Salonu Açılışı (18.05.2011)
16.05.2011 “Mezuniyetlerinin 25. Yılı Toplantısı” yapıldı.
13.05.2011 Konferans: "Yaşanabilir Bir Dünya İçin Elele" (16.05.2011)
12.05.2011 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Programı
12.05.2011 Konferans: "Ortadoğu'daki Gelişmeler Işığında Suriye Olayları" konulu konferans yapıldı.
12.05.2011 Şırnak'lı Öğrenciler Fakültemizi Ziyaret Etti.
11.05.2011 Konferans: "Ortadoğu'daki Gelişmeler Işığında Suriye Olayları" (11.05.2011)
28.04.2011 "Prof. Dr. Sabri F. ÜLGENER ve Zihniyet Dünyamız"  konulu konferans yapıldı.
28.04.2011 Mazeret Sınav Programı
27.04.2011 Açık Öğretim Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine!
18.04.2011 Konferans: "Prof. Dr. Sabri F. ÜLGENER ve Zihniyet Dünyamız" (27.04.2011)
04.04.2011 Leeds Metropolitan Üniversitesi İngilizce Becerilerini Geliştirme Kursu
16.03.2011 "Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler" konulu panel yapıldı.
16.03.2011 Seminer: "KPSS ve Sonrası Bilgilendirme Semineri" (21.03.2011)
15.03.2011 Panel: "Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler" (16.03.2011)
14.03.2011 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Arasınav Programı
10.03.2011 Af Kanunundan Bahar Yarıyılında Faydalanmak İçin Başvuranların Dikkatine
10.03.2011 SPK Bilgilendirme Semineri yapıldı.
10.03.2011 "İbn-i Haldun'da Medeniyet (UMRAN)" konulu konferans yapıldı.
04.03.2011 Seminer: "SPK Bilgilendirme Semineri" (08.03.2011)
25.02.2011 Panel: "KPSS Bilgilendirme" (28.02.2011). 
25.02.2011 "Maliye Bakanlığı’nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tanıtımı" konulu konferans yapıldı. 
25.02.2011 "Türk Müziğinin Sosyal ve Kültürel Tarihi"  konulu konferans yapıldı.
23.02.2011 Konferans: "İbn-i Haldun'da Medeniyet (UMRAN)" (02.03.2011)
15.02.2011 Konferans: "Türk Müziğinin Sosyal ve Kültürel Tarihi" (23.02.2011)
11.02.2011 2010-2011 Öğretim Yılı 3. ve 4. Kademe Af Sınav Programı
08.02.2011 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Bölünen Derslerin Öğrenci Listeleri
07.02.2011 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı (Yeni)
07.02.2011 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Açılmayacak Olan Dersler
04.02.2011 "Divan Edebiyatımızın Türk-İslam Medeniyetindeki Yeri" konulu konferans yapıldı.
01.02.2011 Çift Diploma Hakkından Yararlanmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine
01.02.2011 2010-2011 Staj/Bitirme Ödevi Danışman Listesi
31.01.2011 Konferans: "Divan Edebiyatımızın Türk-İslam Medeniyetindeki Yeri"
27.01.2011 Tek Ders/Üç Ders/Af Sınav Programı
24.01.2011 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Esasları
20.01.2011 "Modern Bilimden Yeni Bilime Değişen Bilim Anlayışı" konulu konferans yapıldı.
17.01.2011 Konferans: "Modern Bilimden Yeni Bilime Değişen Bilim Anlayışı" (19.01.2011)
14.01.2011 "Teknoloji ve Tüketim Kıskacında Ahlak" konulu konferans yapıldı.
11.01.2011 Konferans: "Teknoloji ve Tüketim Kıskacında Ahlak" (13.01.2011)
30.12.2010 "Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Sistemler ve Yeni Kırgızistan Anayasası" konulu konferans yapıldı.
30.12.2010 "Ulusal Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi 2010" Etkinliği Yapıldı. (24-25-26.12.2010)
27.12.2010 Konferans: "Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Sistemler ve Yeni Kırgızistan Anayasası" (29.12.2010)
21.12.2010 2010-2011 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınav Programı
21.12.2010 Af Sınavlarına Girecek Öğrencilerin Dikkatine
15.12.2010 Vefat : Üniversitemiz Eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN’in Kardeşi
15.12.2010 "Türkiye-Hindistan İlişkileri, Hindistan’da Üniversite Eğitimi ve Hindistan’ın Dünyadaki Yeri " konulu konferans yapıldı.
15.12.2010 "2. Sektör Günleri - İnşaat Sektörü" etkinliği yapıldı.
15.12.2010 "NATO, Füze Kalkanı ve Türkiye" konulu panel yapıldı.
08.12.2010 Konferans: "Türkiye-Hindistan İlişkileri, Hindistan’da Üniversite Eğitimi ve Hindistan’ın Dünyadaki Yeri " (10.12.2010)
08.12.2010 Mazeret Sınavları Listesi
07.12.2010 2. Sektör Günleri - İnşaat Sektörü (08.12.2010)
02.12.2010 "İş Dünyasında Başarının Sırları" konulu konferans yapıldı.
02.12.2010 "Üniversitelerin Fonksiyonları" konulu konferans yapıldı.
29.11.2010 Panel: "NATO, Füze Kalkanı ve Türkiye" (03.12.2010 - Cuma)
26.11.2010 Konferans: "İş Dünyasında Başarının Sırları" (01.12.2010 - Çarşamba)
26.11.2010 Konferans: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin KELEŞTEMUR’un, “Üniversitelerin Fonksiyonları” Konulu Konferansı.
26.11.2010 Fakültemiz Hazırlık Sınıfı Öğrencileriyle Tanışma Toplantıları Yapıldı
19.10.2010 2010-2011 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Arasınav Programı
14.09.2010 2010-2011 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programı
14.10.2010 Güz Dönemi Arasınav Tarihleri
12.10.2010 Burs Mülakatı
12.10.2010 Konferans: Ahiliğin Sosyal ve Kültürel Hayatımızdaki Yeri ve Önemi
24.09.2010 2010-2011 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Bölünen Derslerin Öğrenci Listeleri
20.09.2010 Pedagojik Formasyona Başvuracak Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Dikkatine
20.09.2010 2010-2011 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Açılmayacak Olan Dersler (Yeni)
15.09.2010 3. ve 4. Kademe Af Sınavları Programı
13.09.2010 Staj/Bitirme Ödevi için Anabilim Dalı Tercih Formu
06.09.2010 2010-2011 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Esasları
06.09.2010 Geleneksel ERÜ - İİBF İftar Yemeği Yapıldı
28.08.2010 Yaz Okulu Devamsızlıktan Kalan Öğrencilerin Listesi
26.08.2010 Yatay Geçişe Hak Kazananlar Listesi
23.08.2010 Yaz Okulu Mazeret Sınavı Programı
05.08.2010 Mezuniyet Belgesi Alacak Öğrencilerin Dikkatine
03.08.2010 Yrd. Doç. Dr. Talip TORUN Dekan Yardımcılığı Görevine Getirildi
02.08.2010 2009-2010 Yaz Okulu Ara Sınav ve Final Sınav Programı (Pdf)
28.07.2010 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖCAL'a Hizmet Plaketi Takdimi 
19.07.2010 2009-2010 Yaz Okulu Ders Programı (Pdf) -Yeni-
15.07.2010 Süresi İçinde Önkayıt Yaptıramayan Öğrenciler İçin Önkayıt Yaptırma Hakkı Tanındı.
12.07.2010 Prof. Dr. Cemal ÖZGÜVEN'e Veda Yemeği
08.07.2010 2009-2010 Yaz Okulu Ders Ücretleri
28.06.2010 2009-2010 Yaz Okulu Ön Kayıt İşlemleri
28.06.2010 2009-2010 Yaz Okulu Akademik Takvim
14.06.2010 2009-2010 Yaz Okulu Genel Bilgiler
24.06.2010 Tek Ders/Üç Ders/Dikey Geçiş Sınav Programı (Güncel)
24.06.2010 2. Kademe Af Sınavları Programı (Güncel)
18.06.2010 Mezuniyet Töreni Provası
11.06.2010 Mezuniyet Töreni 
03.06.2010 Acı Kaybımız (Furkan Doğan)
31.05.2010 Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine
20.05.2010 Leeds Metropolitan Üniversitesi ile Çift Diploma Protokolü İktisat Bölümü Lisans Programı için de Yürürlüğe Girmiştir.
17.05.2010 2009-2010 Bahar Dönemi Final Sınav Programı (Yeni)
19.02.2010 2009-2010 Bahar Dönemi Ders Programı
03.05.2010 Konferans: "Economic Culture in Turkey and Europe"
03.05.2010 2009-2010 Bahar Dönemi Vize Mazeret Sınav Programı
28.04.2010 Siyaset ve İş Hayatında Liderlik
26.04.2010 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
13.04.2010 Leeds Metropolitan Üniversitesi ile Çift Diploma Protokolü
13.04.2010 Hizmet Anısı ve Takdir Plaket Töreni
13.04.2010 Öğretim Elemanlarımızın Yakın Zamanlarda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleleri
27.03.2010 2009-2010 Bahar Dönemi Arasınav Programı (Yeni)
19.03.2010 Konferans: "Türkiye ve Asya"
09.03.2010 Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU International Academy of Management and Business (IAMB) Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.
09.03.2010 Sektör Günleri: "Mobilya Sektörü: Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nazif TÜRKOĞLU"
09.03.2010 Söyleşi: "KOSGEB Genel Müdürü Erdal ÇINAR"
01.03.2010 Öğretim Elemanlarımızın Yakın Zamanlarda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleleri
18.02.2010 Söyleşi: "Ege CANSEN ile Söyleşi"
15.02.2010 2009-2010 Bahar Döneminde Açılmayacak Olan Dersler (Yeni)
12.02.2010 Üçüncü Kademe ve Dördüncü Kademe Af Sınav Programı
08.02.2010 2009-2010 Bahar Döneminde Açılmayacak Olan Dersler
06.02.2010 Prof. Dr. Ekrem ERDEM International Trade and Finance Association (IT&FA) Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi
04.02.2010 Tek/Üç Ders, 2. Kademe Af Sınavlarına Girecek Öğrencilerin Listesi
04.02.2010 2009-2010 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Esasları
03.02.2010 Tek/Üç Ders, 2. Kademe Af Sınavları Sınav Takvimi
22.01.2010 3 Şubat 2010 Tarihinde Yapılacak Olan 3.Hukuk ve İktisat Forumu Programı
18.01.2010 En İyi Bildiri Ödülü.
18.01.2010 Türkiye'de Hükümetlerin Makro Ekonomik Performansı (1950-2007) adlı kitap yayınlandı.
07.01.2010 2009-2010 Staj/Tez Danışmanları
29.12.2009 Af Öğrencilerinin Dikkatine!
29.12.2009 2009-2010 Güz Dönemi Final Sınav Programı
21.12.2009 Panel: "Muhasebe Denetim ve Finansman Yöneticiliğinde Kariyer Fırsatları"
14.12.2009 2009-2010 Güz Dönemi Vize Mazeret Sınav Programı
02.11.2009 2009-2010 Güz Dönemi Vize Sınav Programı
21.10.2009 Uluslararası İlişkiler Bölümü Açılış Dersi
16.10.2009 Grip ve Gripten Korunma Yolları
12.10.2009 2009-2010 Güz Dönemi Ders Programı(Değişiklikler)
12.10.2009 Konferans: "Ahlakla Kalitenin Buluştuğu Bir Esnaf Teşkilatı: Ahilik"
12.10.2009 Kampüs TV Programı: "Ahilik Teşkilatı"
05.10.2009 2009-2010 Güz Dönemi Bölünen Derslere Ait Öğrenci Listeleri
05.10.2009 2009-2010 Güz Dönemi Ders Programı(Değişiklikler)
05.10.2009 2009-2010 Güz Yarıyılında Açılmayan Dersler
02.10.2009 Çalıştay: "T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Türkiye'nin Stratejik Vizyonu: 2023 Projesi 81 İl Çalıştayları Kayseri Toplantısı"
02.10.2009 Konferans: "Ahilik Teşkilatı"
28.09.2009 Harç Tutarları ve Hesap Numaraları
18.09.2009 Staj/Bitirme Ödevi İçin Tercih Formu
16.09.2009 2009-2010 Güz Dönemi Ders Programı
14.09.2009 4. Kademe Af Sınav Tarihleri
08.09.2009 Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD)'nin, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliği ile düzenlediği 3.HUKUK VE İKTİSAT FORUMU
01.09.2009 Eski Öğretim Üyelerimizden Prof. Dr. Tülay ARIN'ı kaybettik.
01.09.2009 2009-2010 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Esasları
27.08.2009 Yatay Geçiş Hakkı Kazanların Listesi
22.08.2009 2008-2009 Yaz Okulu Devamsızlık Listesi
17.08.2009 3. Kademe Af Sınav Tarihleri
17.08.2009 2008-2009 Yaz Okulu Vize Mazeret Sınav Tarihleri
13.08.2009 2008-2009 Yaz Okulu Vize Mazeret Sınavları
12.08.2009 2008-2009 Yaz Okulu Final Sınav Programı
28.07.2009 2008-2009 Yaz Okulu Ara Sınav Programı
11.07.2009 2008-2009 Yaz Okulu Ders Programı (Değişiklikler)
03.07.2009 Yaz Okulu Ders Ücretleri ve Banka Hesap Numarası
02.07.2009 3. Kademe Af Sınavları
29.06.2009 Yaz Okulu Ön Kayıt Formu
19.06.2009 2008-2009 Yaz Okulu Genel Bilgiler
22.06.2009 Mezuniyet Töreni
18.06.2009 Tek Ders - Üç Ders - Af Kanunu Sınavlarına Girecek Öğrencilerin Listesi ve Sınav Programı
16.06.2009 Başarısız Oldukları Tek veya İki Dersin Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine
05.06.2009 Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine
22.05.2009 I. Kademe Af Sınavları Final Sınavları İle Birlikte Yapılacaktır.
21.05.2009 İktisat ve Maliye Bölümü Matematik II Final Sınavı Tarih Değişikliği
16.05.2009 Panel: " daha iyisiNE "
13.05.2009 Öğrencilerimiz "Ege Sanayici ve İşadamları Derneği" Ödülüne Layık Görüldü
11.05.2009 Bahar Dönemi Final Sınav Programı
08.05.2009

Türk Dış Politikasında Güncel Gelişmeler Konulu Panel İptal Edilmiştir

06.05.2009 Bahar Dönemi Mazeret Sınavı Programı
06.05.2009 Panel: "Türk Dış Politikasında Güncel Gelişmeler"
05.05.2009 Seminer: "Research Strategy and Methodology for Doctoral and Master Students"
30.04.2009 Konferans: "Küresel Kriz: Belirtileri, Teşhis ve Çözüm Önerileri"
14.04.2009 Maliye Politikası II vize sınavı hakkında
16.03.2009 Bahar Dönemi Ara Sınav Programı
16.03.2009 Bölünen Derslerin Öğrenci Listeleri
- Bahar Dönemi Ders Programı