2015-2016 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni

16 Haziran 2016, Süleyman Demirel Spor Salonu

Fakültemizin 2016 Mezuniyet Töreni, Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu'nda coşkuyla kutlandı.

 

Rektörümüz Prof. Dr. Muhammet GÜVEN, Rektör Yrd. Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ekrem ERDEM, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut HİÇYILMAZ, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir NURSAÇAN,  Fakültemiz öğretim üyeleri, konuk öğretim üyeleri ve ailelerin katıldığı 2016 Mezuniyet Töreni sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törenin açılış konuşmasını fakülte dekanımız Sayın Prof. Dr. Ekrem ERDEM yaptı. Dekanımızın açılış konuşmasını takiben Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Muhammet GÜVEN konuklara hitaben bir konuşma yaptı. 

Dekanımızın açılış konuşması şu şekildeydi:

"Sayın Rektörüm, Rektör yardımcılarım, KTO’mızın değerli başkanı, Kayseri Organiza Sanayi Bölgesi Yön. Kur. Başkanı, Değerli öğretim üyesi arkadaşlarım, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, sevgili öğrenciler ve onların değerli aile efradı!

Erciyes Üniversitesi İİBF’nin 34.sünü kutladığımız 2014-2015 Mezuniyet Törenine “hoş geldiniz” diyorum ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Bugün burada Fakültemiz çatısı altında yer alan 5 bölümden mezunlarımız var: İşletme, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi. İlk üç bölüm hem gündüz hem de ikili öğretimde eğitim vermektedirler.

Öncelikle, geleceğimizin aydınlık yüzü olan bu pırıl pırıl gençleri yetiştiren değerli ailelerimize ve hocalarımıza teşekkür ederim. Hepiniz, hepimiz bu çocukların mutluluklarını paylaşmaktan gurur duymalıyız. Ben bu çocukların tamamına yakınını bizzat tanıyorum, hocaları oldum ve hepsiyle gurur duyuyor ve alınlarından öpüyorum.

Sevgili öğrenciler,

Sevgili mezunlarımız! Sizler ülkemizin, milletimizin geleceği ve aydınlık yüzüsünüz. Bizler burada sizlerin başarılarını alkışlamak için bulunuyoruz. Her ne kadar hocalarınıza ve ailelerinize sizlere olan benzersiz katkılarından ötürü minnettar olsak da, bu güne sizler kendi gayretiniz ve alın terinizle geldiniz. Dolayısıyla, ulaştığınız bu nokta ile ne denli mutlu olsanız hakkınız.

Bir hocanız ve Dekanınız olarak, emeklemeye başlamış çocukların heyecanını ve onların sevincini paylaşan babaları gibi, bugün sizlerin heyecanınızı ve sevincinizi aynı içtenlikle paylaşıyorum. Ama önümüzdeki günlerde başarılı haberlerinizi almayı da sabırsızlıkla bekliyor olacağım.

Değerli misafirler ve sevgili öğrenciler,

Akademisyen kadromuzda toplam 100’e yakın öğretim elemanı bulunmaktadır. İnanıyorum ki, öğretim elemanlarımız Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir eğitim ve araştırma kapasitesine sahiptirler. Dün geleneksel olarak her iki yılda bir düzenlemiş olduğumuz yayın teşvik töreninde bir kez daha gördük ki, hocalarımız kendi alanlarında Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir bilimsel araştırma kapasitesine ve potansiyeline sahiptirler. Sizler için böyle bir öğretim elemanı kadrosundan dersler alıp mezun olmak büyük bir fırsat olmuştur diye düşünüyorum.

Nitekim, 34 yıllık mezunlarımızın istihdam durumuna baktığımızda, Üniversitemiz açısından da memnuniyet verici bir durumda olduğumuzu görürsünüz. Zira mezunlarımızın azımsanmayacak bir kısmı kamu kesiminde fevkalade önemli mevkilerde ülkelerine hizmet imkânı bulmuşlar, özel sektörde de girişimci ve yönetici sıfatıyla gayet başarılı bir duruma gelmişlerdir. Kamu ve özel sektörün hemen her alanında gittiğiniz pek çok işyerinde mezun abilerinizi ve ablalarınızı göreceksinizdir. Bir önceki dönem Rektörümüz Fahrettin Keleştemur Bey bana zaman zaman Ankara’da üniversitemiz adına görüşmeye gittiği bakanlıklarda sık sık fakülte mezunlarımızla karşılaştığını ve işlerinin kolaylıkla çözümlendiğini söyler ve Üniversitemizin bu bakımdan söz konusu kadrolarda belki de en fazla temsil edildiği okul olduğunu büyük bir memnuniyetle söylerdi. O nedenledir ki, Erciyes Üniversitesi İİBF mezunu olmak ülkemiz ölçeğinde gerçekten bir ayrıcalıktır.

Bu noktada mezun olduğunuz fakülte ya da bölümlerin önemli bir özelliği diğer pek çok okulun aksine, tanımlanmış belli bir meslek edinerek mezun olmamanızdır. Bunun size daha geniş bir istihdam fırsatı sunduğunu unutmayınız. Bunun avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da olduğu muhakkaktır. Ama bu durumun belki de en anlamlı sonucu, eğitim aldığınız alanın tam da ruhuna uygun olarak on binlerce hatta yüz binlerce meslektaşınızla aynı kulvarda kıran kırana bir rekabetin sonucunda işinizi ve aşınızı bulmanızdır.

Bu manada okulunuzdan aldığınız bilgiler kuşkusuz size her zaman ışık tutacaktır. Ancak, eğişim periyodu iyice kısalan yeniliklerin sonucu olarak, elde edilen bilgilerin ve vasıfların yaşam boyunca sürekli yenilenmesi gerekmektedir. O nedenle, Fakültemizin parolası olan "iyiye daha iyiye" ye ulaşmak için "yaşam boyu öğrenme" ilkesini hiç unutmamanız, dinamik bir öğrenme sürecini devam ettirmeniz gerekecektir.

Sevgili mezunlar!

İlkeleriniz/inançlarınız olsun, önyargılarınız değil. Unutmayın, inanç ile önyargı arasındaki fark, inançlarınızı savunurken sinirlenmezsiniz, önyargılarınızı savunurken kızarsınız.

Hedeflerinizi siz koyun: “rüzgar doğudan da batıdan da güneyden de kuzeyden de esebilir; geminin rotasını yelken ve yelkeni ayarlayan belirler”. Yelkenlerinizi ayarlayın, rüzgarların esiri olmayın. Şunun ya da bunun adamı olmak yerine, kendinizin adamı olun! Kendinize özgü karekteriniz olsun! Bunun için de özgün donanıma sahip olunuz!

Başarısızlıklara hazır olun ama yenilgiye alışmayın, yenilgiyi kabullenmeyin. Hataları teamül haline getirmek yerine, onlardan ders alarak sürekli geleceğe odaklanan bireyler olunuz. “İki günü müsavi olanın zararda olduğu” büyük bir rasyonel öğretiye sahip medeniyetin mensubu olduğunuzu unutmayınız.

Ormanı ve ağaçları görenlerden olun. Yaptığınız her işin, ne denli küçük veya ayrıntı olursa olsun, büyük resim içindeki yerini bilin.

İşini iyi yapmak yetmez, en iyi işi yapın. En iyi iş en çok katma değer yaratan iştir. Katma değer yaratacak işleri ortaya çıkarıp, o işler etrafında örgütlenin. Değer yaratın. Unutmayınız, daha hızlı ve sürdürülebilir büyüme için yenilik peşinde bıkmadan usanmadan koşmanız gerekmektedir.

“Önüme fırsat çıksaydı ben gösterirdim” diyenlerden olmayın. Fırsatlar kendilerini genelde iş ve hatta angarya olarak kamufle ederler. Her sorum aslında bir fırsattır. Önünüze çıkacak her sorun altından bakarsanız sorun, üstünden bakarsanız fırsat diye görünür.

Benim mezun olduğum yıllarla mukayese ettiğimde; sizin işinizin hem çok daha kolay hem de çok daha zor olduğunu söyleyebilirim. Çok daha kolay: Çünkü ulaşmaya çalıştığınız hedef için ihtiyacınız olan şeylere çok daha kısa sürede, daha ucuz yoldan, daha fazlasıyla sahip olabiliyorsunuz. Çok daha zor: Çünkü ulaşmaya çalıştığınız hedef için ihtiyacınız olan şeylere neredeyse herkes aynı koşullarda sahip olabiliyor. Dolayısıyla, dün gerek duyulan bilgiyi elde etmeye harcadığımız zamanı sizler söz konusu bilgiyi daha etkin ve daha hızlı kullanmak için harcamanız gerekmektedir. Kaldı ki, rekabetin ulusal kriterlerle ulusal çapta yapıldığı bir ortam yerine, küresel kriterlerle küresel pazarlarda yapıldığı bir dünyada mezun oluyorsunuz. Bu durum işinizi hem kolaylaştırıyor hem de zorlaştırıyor. Ama şu açık bir gerçek ki, bugün fırsatları iyi değerlendirdiğiniz takdirde, geçmişle kıyaslanamayacak kadar büyük fırsatlar ortaya çıkmıştır. Yeter ki, o fırsatları elde etmenin vasıtalarına sahip olunuz.

Hayallerinizi büyük kurun. Hayalleriniz kanınızı kaynatsın, içinize yaşam sevinci doldursun. Zirveleri hayal edin. Ancak zirvelere tırmanmış olmayı hayal ederken adım atmayı ihmal etmeyin. Hayal edin, sebatla/azimle adım atın. Hoşgörüyü ve adaleti daima düstur edinin.

Son olarak, sizlere cesaret diliyorum. Büyük bir siyaset ve düşünce adamının (Jean Jaurès) ifadesiyle, “cesaret, kendi yanlışlarının üstesinden gelebilmektir. Hatalarını kabullenmek, belki üzüntü duymak, ancak hatalarının altında ezilmemektir. Cesaret, hayatı sevmek, hayatın sona ermesine dahi sükûnetle bakabilmektir. Cesaret, ideallerini takip etmek, gerçek dünyayı anlamaktır. Cesaret, büyük hedefler için çalışmak, bunun herhangi bir ödülü ya da karşılığı olup olmayacağını bilmemek, hatta düşünmemektir. Cesaret, gerçeği aramak, bunu da yüksek sesle dile getirebilmektir”. Bu konuda, ilkeleri uğruna 1914’te öldürülmüş alıntılar yapmak istiyorum. Bu sözlerin, sizlere bugün söylemek istediklerimi yüz yıl önce büyük bir aydınlık ve içtenlikle ifade etmiş olduğuna inanıyorum:

Hepinize, cesaretle başladığınız bu yolda, başarılar, mutluluklar dilerim. Bugünü, bir ayrılık olarak görmeyin. Hayatta başarılarınızı bizlerle paylaşın, üniversitenizi ve Okulunuzu sık sık ziyaret edin, bizimle görüşün. “Daha iyiyi yakalama” konusunda bize geri bildirimde bulunmayı ihmal etmeyiniz. Bizim için elde edilebilecek en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur.

Sizlere hard diskimdeki fikirlerden bir kısmını satmaya çalıştım; almanızı ama kendi yenilikçi fikirlerinizle daha iyisini düşünüp üretmenizi, bunu da kökü yerelde dalları ve meyvesi dünyanın her yerine hitap edecek şekilde üretmenizi ve satmanızı tavsiye ediyorum. Zira büyük bir medeniyetin evlatları olarak sorumluluklarınız bunu zorunlu kılmaktadır.

Türkiye ve Dünya sizlerle daha iyi bir yerde olacak. Bu güzide eğitim kurumu sizlere başarma yolunda benzersiz bir başlangıç olmuştur. Sizler Erciyes’in eteklerini çoktan aştınız. Mezuniyet başarınızı tekrar içten kutlarım. Hepinizin ilerideki başarılarını alkışlayacağım günlerin yakın olduğunu biliyorum. Burada toplanan bizler, hocalar, aileler, yakınlar, iş dünyasının değerli temsilcileri olarak sizlere güveniyoruz.

Sizlere Allah’tan mutluluk, sağlık ve başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun."


Okul birincimiz Fatma YILDIZ'ın yaptığı mezuniyet konuşması ve mezuniyet kütüğüne ismini çakmasının ardından Fakültemizi birincilikle bitiren Fatma YILDIZ'a, Fakültemizi ikincilikle bitiren Oyun-Erdene DELGERTSOGT ile Fakültemizi üçüncülükle bitiren Seher ÖZSOY'a Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Muhammet GÜVEN plaket ve hediye, Dekanızmız Sayın Prof. Dr. Ekrem ERDEM diploma ve çiçek verdi. Ayrıca fakültemizi dereceyle bitiren öğrencilerimize  Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut HİÇYILMAZ altın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir NURSAÇAN saat hediye etti.
 
 

Bölüm derecesine giren öğrencilerimize Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK diploma ve hediye, Dekanımız Sayın Prof. Dr. Ekrem ERDEM plaket ve çiçek, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut HİÇYILMAZ hediye verdi.

İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Azzem ÖZKAN, Prof. Dr. Şükrü AKDOĞAN, Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN, Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU, Doç. Dr. Levent ÇITAK, Doç. Dr. M. Sıtkı İLKAY, Doç. Dr. Veli AKEL, Doç. Dr. Yasemin KARİPER, Doç. Dr. Ergün KÜÇÜK, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat ESMERAY, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Talip TORUN, Yrd. Doç. Dr. M. Suat AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Banu B. SUNGUR ve Yrd. Doç. Dr. Leyla L. KOÇER İşletme Bölümü mezunlarına diplomalarını verdiler.

İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hayriye ATİK, İktisat Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Rıfat YILDIZ, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Eyyup ECEVİT, Doç. Dr. H. Mehmet TAŞCI, Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ, Doç. Dr. Recep DÜZGÜN, Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER, Yrd. Doç. Dr. Cüneyt DUMRUL, Yrd. Doç. Dr. Melike DEDEOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Recep ULUCAK İktisat Bölümü mezunlarına diplomalarını verdi.

Maliye Bölümü Başkanı Doç. Dr. M. Fatih İLGÜN, Maliye Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ali DEĞİRMENDERELİ, Yrd. Doç. Dr. Ferhat AKBEY ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYSU Maliye Bölümü mezunlarına diplomalarını verdi.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayşe Aslıhan ÇELENK, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mehmet ÖCAL ve Yrd. Doç. Dr. Halit MAMMADOV Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarına diplomalarını verdi.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa DEMİRCİ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Murat SEVER ve Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen E. DURKAL Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunlarına diplomalarını verdi.

Erciyes Üniversitesi Marşının söylenmesi, kep atma ve toplu olarak fotoğraf çektirilmesinin ardından mezuniyet töreni sona erdi. 

Yeni meslektaşlarımıza bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diliyoruz.


Rektörümüz Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Fakültemizi birincilikle bitiren Fatma YILDIZ'a başarısından dolayı plaket ve hediye takdim etti. 

Rektörümüz Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Fakültemizi ikincilikle bitiren Oyun-Erdene DELGERTSOGT'a başarısından dolayı plaket ve hediye takdim etti.   
 
Rektörümüz Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Fakültemizi üçüncülükle bitiren Seher ÖZSOY'a başarısından dolayı plaket ve hediye takdim etti. 
 
Rektörümüz Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Fakültemizi derece ile bitiren öğrencilerimizle birlikte. 

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM Fakültemizi birincilikle bitiren Fatma YILDIZ'a başarısından dolayı diploma ve çiçek takdim etti. 

 
Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM Fakültemizi ikincilikle bitiren Oyun-Erdene DELGERTSOGT'a başarısından dolayı diploma ve çiçek takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM Fakültemizi üçüncülükle bitiren Seher ÖZSOY'a başarısından dolayı diploma ve çiçek takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM Fakültemizi derece ile bitiren öğrencilerimizle birlikte. 

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut HİÇYILMAZ Fakültemizi dereceyle bitiren öğrencilerimize altın hediye etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir NURSAÇAN Fakültemizi dereceyle bitiren öğrencilerimize saat hediye etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK İşletme Bölümünü birincilikle bitiren Semih YILDIRIM'a diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM İşletme Bölümünü birincilikle bitiren Semih YILDIRIM'a plaket ve çiçek takdim etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK İşletme Bölümünü ikincilikle bitiren Mehmet Hakan DİL'e diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM İşletme Bölümünü ikincilikle bitiren Mehmet Hakan DİL'e plaket ve çiçek takdim etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK İşletme Bölümünü üçüncülükle bitiren Sema MIZRAK'a diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM İşletme Bölümünü üçüncülükle bitiren Sema MIZRAK'a plaket ve çiçek takdim etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK İktisat Bölümünü birincilikle bitiren Fatma YILDIZ'a diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM İktisat Bölümünü birincilikle bitiren Fatma YILDIZ'a plaket ve çiçek takdim etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK İktisat Bölümünü ikincilikle bitiren Yasin YÜKSEL'e diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM İktisat Bölümünü ikincilikle bitiren Yasin YÜKSEL'e plaket ve çiçek takdim etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK İktisat Bölümünü üçüncülükle bitiren Esma LAÇIN'a diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM İktisat Bölümünü üçüncülükle bitiren Esma LAÇIN'a plaket ve çiçek takdim etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK İktisat Bölümünü üçüncülükle bitiren Ümit BAZ'a diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM İktisat Bölümünü üçüncülükle bitiren Ümit BAZ'a plaket ve çiçek takdim etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK Maliye Bölümünü birincilikle bitiren Eda ÖZCAN'a diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM Maliye Bölümünü birincilikle bitiren Eda ÖZCAN'a plaket ve çiçek takdim etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK Maliye Bölümünü ikincilikle bitiren Ayşegül GÜL'e diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM Maliye Bölümünü ikincilikle bitiren Ayşegül GÜL'e plaket ve çiçek takdim etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK Maliye Bölümünü üçüncülükle bitiren Tuğba GÜRAL'a diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM Maliye Bölümünü üçüncülükle bitiren Tuğba GÜRAL'a plaket ve çiçek takdim etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK Uluslararası İlişkiler Bölümünü birincilikle bitiren Oyun-Ergene DELGERTSOGT'a diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM Uluslararası İlişkiler Bölümünü birincilikle bitiren Oyun-Ergene DELGERTSOGT'a plaket ve çiçek takdim etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK Uluslararası İlişkiler Bölümünü ikincilikle bitiren Tolgahan KAYA'ya diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM Uluslararası İlişkiler Bölümünü ikincilikle bitiren Tolgahan KAYA'ya plaket ve çiçek  takdim etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitiren Seher ÖZSOY'a diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitiren Seher ÖZSOY'a plaket ve çiçek takdim etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü ikincilikle bitiren Ahmet ÖZKAN'a diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü ikincilikle bitiren Ahmet ÖZKAN'a plaket ve çiçek takdim etti.
   

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü üçüncülükle bitiren Büşra BARAN'a diploma ve hediye takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü üçüncülükle bitiren Büşra BARAN'a plaket ve çiçek takdim etti.
   

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM İktisat Bölümünü 3,5 yılda ikincilikle bitiren Melek ALTUN'a diploma, plaket, hediye ve çiçek takdim etti.

Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM İşletme Bölümünü 3,5 yılda ikincilikle bitiren Dilek KAYA'ya diploma, plaket, hediye ve çiçek takdim etti.
   


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal APALAK Fakültemizi dereceyle bitiren öğrencilerimizle birlikte.

 


Dekanımız Prof. Dr. Ekrem ERDEM Fakültemizi dereceyle bitiren öğrencilerimizle birlikte.

 


Kayseti Ticaret Odası Başkanı Mahmut HİÇYILMAZ Fakültemizi dereceyle bitiren öğrencilerimizle birlikte.

 
   

Mezuniyet törenimizi sunan Arş. Gör. Harun KINACI.

Mezuniyet töreni - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Mezuniyet törenimizi takip eden öğretim üyelerimiz.

Mezuniyet törenimizi takip eden öğretim üyelerimiz.

Mezuniyet törenimizi takip eden öğretim üyelerimiz.

Mezuniyet törenimizi takip eden öğretim üyelerimiz.

Mezuniyet törenimizi takip eden öğretim üyelerimiz.

Mezuniyet törenimizi takip eden öğretim üyelerimiz.
 
Mezuniyet törenimizi takip eden öğretim üyelerimiz.
 
Mezuniyet törenimizi takip eden öğretim üyelerimiz.

İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azzem ÖZKAN mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.

İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü AKDOĞAN mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.

İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.

İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Sıtkı İLKAY mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.

İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent ÇITAK mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.

İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli AKEL mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.

 İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün KÜÇÜK mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.

İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin KARİPER mezunlarımıza diplomalarını takdim etti. 
  
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Talip TORUN mezunlarımıza diplomalarını takdim etti. 

İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat ESMERAY mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.

 
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Banu B. SUNGUR mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Suat AKSOY mezunlarımıza diplomalarını takdim etti. 

 
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Leyla L. KOÇER mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
 
İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hayriye ATİK mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.

İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat YILDIZ mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, Genel Sekreter V. Doç. Dr.  Eyyup ECEVİT mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.

 
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
  
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cüneyt DUMRUL mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
  
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Melike DEDEOĞLU mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Recep ULUCAK mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
Maliye Bölümü Başkanı Doç. Dr. M. Fatih İLGÜN mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
Maliye Bölümü Başkanı Doç. Dr. M. Fatih İLGÜN mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali DEĞİRMENDERELİ mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali DEĞİRMENDERELİ mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferhat AKBEY mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferhat AKBEY mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYSU mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYSU mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Eyyup ECEVİT mezun olan yeğenine çiçek ve diplomasını takdim etti.
 
 
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Talip TORUN mezun olan yeğenine çiçek ve diplomasını takdim etti. 
 
Uluslarası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayşe ASLIHAN ÇELENK mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
 
Uluslarası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet ÖCAL mezunlarımıza diplomalarını takdim etti. 
 
Uluslarası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halit MAMMADOV mezunlarımıza diplomalarını takdim etti. 
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa DEMİRCİ mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.
   
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen E. DURKAL mezunlarımıza diplomalarını takdim etti.   

Mezunlarımız ve öğretim üyelerimiz toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
 

Mezunlarımız törenin son bölümünde Erciyes Üniversitesi Marşını Söyledi

Mezunlarımız törenin sonunda kep fırlattılar.

Mezunlarımız ve öğretim üyelerimiz toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mezunlarımız ve öğretim üyelerimiz toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
   
Bütün fotoğrafların orjinal boyutlularına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.
Orjinal Fotoğraflar (451 MB)
 
 
     
Duyurular
27.04.2017 "Türkiye'nin Kalkınma Yardımları Kapsamında Dış Politikası" konulu konferans yapıldı.
17.04.2017 Arş. Gör. Dr. Ali KAYA'ya Kutlama Mesajı
17.04.2017 2016-2017 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni
17.04.2017 2016-2017 Öğretim Yılı Mazeret Sınavına Başvuru Yapan Öğrencilerin Dikkatine
13.04.2017 Üniversite Bitirmek Nasıl Olmalı?
11.04.2017 İhtisas Muhasebesi Dersi Vize Sınavı Program Değişikliği
27.03.2017 Mazeret Sınavı Başvuru Sistemi
27.03.2017 Fakültemiz Personeli Kahvaltı'da Buluştu
23.03.2017 eDÜNYA Öğrencilerin Kullanımına Açılmıştır
20.03.2017 Çanakkale Şehitleri Anısına - Iraz Ananın Kınalı Kuzusu (Yrd. Doç. Dr. Cüneyt DUMRUL)
20.03.2017 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Vize Sınav Programı
17.03.2017 Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine - Staj Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
15.03.2017 NNY Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim GÜNEY'den Tebrik Ziyareti
13.03.2017 Prof. Dr. Faik Bilgili'ye Kutlama Mesajı
12.03.2017 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Staj/Tez Danışmanları'nın Grup Numaraları
03.03.2017 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü Öğrencileri'nin Dikkatine - Ders Programı Değişikliği
28.02.2017 Dr. Harun KINACI'nın Yardımcı Doçent Ataması 
28.02.2017 Konferans: "Afrika'nın Geleceği" (Düzenleyen: AFESAM) - 06.03.2017
21.02.2017 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı
21.02.2017 İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi ABD Başkanı Ataması
17.01.2017 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonu Tek Ders Sınavı (Sınav salonu güncellenmiştir)
15.02.2017 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kapanan Seçmeli Dersler Listesi
15.02.2017 Yabancı Uyruklu İİBF Öğrencileri İçin Burs Duyurusu
14.02.2017 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bölünen Derslerin Grup Numaraları
09.02.2017 Emekli olan öğretim üyelerimiz için Veda Töreni ve 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Kurul toplantısı yapıldı.
08.02.2017 Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkanı Yardımcıları Ataması
07.02.2017 2017-2018 Öğretim Yılı Staj/Bitirme Ödevi Danışman Listesi
06.02.2017 2016-2017 Öğretim Yılı Öğrenci Danışmanları
03.02.2017 Bölüm Başkanı ve ABD Başkanı Ataması
02.02.2017 Dekan V. Prof. Dr. Şaban UZAY'a Tebrik Ziyaretleri
02.02.2017 Prof. Dr. Şaban UZAY ERÜ İİBF'ye Dekan V. Olarak Atandı.
27.01.2017 Erciyes Üniversitesi İİBF 2016 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu
06.01.2017 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı
13.12.2016 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı
13.12.2016 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı
22.11.2016 Paramı Yönetebiliyorum - (10 Kasım 2016 tarihli Sabah Gazetesi'nde yayınlanan öğrencimizin röportajı)
18.11.2016 Mazeret Sınavlarına Başvuracak Öğrencilerin Dikkatine
09.11.2016 Vize Sınav Programı Değişikliği - Lütfen Kontrol Ediniz
04.11.2016 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Vize Sınav Programı
19.10.2016 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı (Güncel)
14.10.2016 2016-2017 PARA ve YEMEK Bursu Mülakat Listesi
11.10.2016 İNOVASYON Haftası Etkinliği Başvuruları Başladı
10.10.2016 2016-2017 Öğretim Yılı Staj/Bitirme Ödevi Ana Bilim Dalı Tercih İşlemleri (3.Sınıf Öğrencileri için)
10.10.2016 Yeni Açılan Bölümlerin Öğrenci Danışmanları İçin Tıklayınız
10.10.2016 Yeni Açılan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümlerinin Ders Programı
29.09.2016 Kapatılan Melikşah Üniv. Öğrencileri İçin Tek Ders-Çift Ders Sınavı Duyurusu
28.09.2016 DUYURU - 1. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine
23.09.2016 2016-2017 Öğretim Yılı Online PARA ve YEMEK Bursu Başvuruları
02.09.2016 TEV Bursu Duyurusu
20.09.2016 Engelli Öğrencilere TESYEV Bursu
25.09.2016 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bölünen Derslerin Grup Numaraları
22.09.2016 2016-2017 Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı.
21.09.2016 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Döneminde Açılmayacak Dersler
05.09.2016 ERÜ İİBF Güz Dönemi Çerçeve Ders Programları
02.09.2016 2016-2017 Öğretim Yılı Öğrenci Danışmanları
25.08.2016 Erciyes Üniversitesi İİBF Faaliyet Raporları (2008-2016)
22.08.2016 Eski Dekan V. Prof. Dr. Ekrem ERDEM'in Veda Mesajı
22.08.2016 2015-2016 Yaz Okulu - Devamsızlıktan Kalan Öğrenciler Listesi
12.08.2016 2015-2016 Yaz Okulu - Final Sınavı Programı
12.08.2016 2015-2016 Yaz Okulu - Vize Mazeret Sınavı Programı
02.08.2016 2015-2016 Yaz Okulu - Devlet Borçları Dersi Vize Sınav Saati Değişikliği
28.07.2016 2015-2016 Yaz Okulu Vize Sınav Programı Değişikliği Hakkında Duyuru
27.07.2016 2015-2016 Yaz Okulu Vize Sınav Programı ( Son Güncelleme 27.07.2016 14:40)
26.07.2016 2015-2016 Yaz Okulu Ders Programı (26.07.2016 11:00)
11.07.2016 2015-2016 Yaz Okulu Kayıtları Sonucu Açılmayan Dersler
28.06.2016 2015-2016 Yaz Okulu Ders Seçimi ile İlgili Önemi Duyuru
27.06.2016 2015-2016 Yaz Okulu Ara Sınav Programı (Taslak)
27.06.2016 Tek Ders Sınavı Hakkında Duyuru
27.06.2016 İstatistik I ve II Derslerini Türkçe Alan Öğrencilerin Dikkatine
21.06.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Yapıldı
20.06.2016 2015-2016 Mezuniyet Töreni Yapıldı
20.06.2016 2016 Hizmet Anısı ve Uluslararası Yayın Takdir Töreni Yapıldı.
02.06.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi
02.06.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Yaz Okulu Ders İçerikleri
01.06.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları Programı
27.05.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni
24.05.2016 Diğer Üniversitelerin Yaz Okulundan Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine
24.05.2016 2015-2016 Yaz Okulunda Açılacak Dersler
20.05.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınavı Program Değişiklikleri (Güncel)
17.05.2016 Seminer: "Vergi Gündeminde Ne Var Ne Yok?" - Maliye Topluluğu (18.05.2016)
10.05.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınavları Programı
09.05.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınavları Programı
09.05.2016 Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine
15.04.2016 Seminer: "Güncel Sosyoekonomik Sorunlar ve Bütçesel Çözüm Arayışları" - Maliye Topluluğu (28.04.2016)
12.04.2016 Mikro İktisat II ve Makro İktisat II derslerini alan öğrencilerin dikkatine!
23.03.2016 Konferans: "101. Yılında Çanakkale Ruhu" (25.03.2016)
21.03.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Arasınav Programı
10.03.2016 ERÜ İİBF - Students' WallPaper (Issue-1)
08.03.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Staj/Bitirme Ödevi Danışman Listesi
03.03.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı (03.03.2016 Tarihli Güncel Program)
03.03.2016 İşletme İÖ, İktisat İÖ ve Maliye İÖ 3. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine
24.02.2016 “6. Küresel İslami Pazarlama Konferansı” (GIMAC6) Bildiri Kitapçığı için tıklayınız.
18.02.2016 TAZİYE MESAJI 
15.02.2016 Tek Ders Sınavları Hakkında Duyuru (Öğrenci Listesi)
15.02.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Kayıtları Sonrası Açılmayacak Dersler
12.02.2016 TAZİYE MESAJI 
10.02.2016 Bilgisayar Kullanımı II Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine
08.02.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Geçici Ders Programı
08.02.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bölünen Derslerin Grup Numaraları
08.02.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Açılmayacak Dersler
08.02.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Danışmanları
27.01.2016 Tekders Sınavları ile İlgili Önemli Duyuru
22.01.2016 Erciyes Üniversitesi İİBF 2015 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu
12.01.2016 “7. Küresel İslami Pazarlama Kongresi” (GIMAC7 / 4-6 Mayıs 2016-Kazablanka)
11.01.2016 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavları Programı
30.12.2015 Sunum: “Ekonomik Büyüme ve Çevre Konulu Doktora Tezi ve Kyoto Protokolünden Paris Konferansına”
22.12.2015 Sunum: "Geç Osmanlı Dönemi Selanik’inde Sanayileşme"
21.12.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınavları Programı
21.12.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Mazeret Sınavları Programı
16.12.2015 Para Banka Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine (Ödev)
10.12.2015 Maliye Bölümü Öğrencisi Merve İNANDUÇAR’ın Başarısı
07.12.2015 Konferans: "Ekonomi Okur-Yazarlığı" (09.12.2015)
02.12.2015 "Suriye Krizi ve Küresel Yansımalar" konulu sunum yapıldı.
04.11.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Arasınav - Program Değişikliği (SBKY IV. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine)
02.11.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Staj/Bitirme Ödevi Ana Bilim Dalı Tercih İşlemleri (3.Sınıf Öğrencileri için)
02.11.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Arasınav Programı
21.10.2015 İnovasyon Haftasına Katılmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine
21.10.2015 KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları Başlamıştır (YENİ)
20.10.2015 Öğrenci Kimlik Kartları Hakkında Duyuru
12.10.2015 KYK ve YEMEK Bursu Mülakat Listeleri
06.10.2015 KYK ve YEMEK Bursu Son Başvuru ve Mülakat Tarihleri Hakkında Önemli Duyuru
05.10.2015 TEV Burs Görüşmeleri Hakkında Duyuru
01.10.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı
30.09.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Online KYK ve YEMEK Bursu Başvurusu
30.09.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıtlar Sonrası Açılmayan Dersler
29.09.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bölünen Dersler Hakkında
15.09.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı (TASLAK)
15.09.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Danışmanları
14.09.2015 Engelli Öğrencilere TESYEV Bursu Hakkında Duyuru
11.09.2015 2015-2016 Öğretim Yılı Akademik Takvimi
29.08.2015 TEV Burs Duyurusu
24.08.2015 Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nden Gelen Öğrenciler İçin Tek Ders Sınavı
15.08.2015 2014-2015 Yaz Okulu Devamsızlıktan Kalan Öğrenciler Listesi
11.08.2015 Yaz Okulu Final Sınav Programı Değişikliği - (Güncel)
06.08.2015 ERÜ İİBF Tanıtım Filmi  - (Yeni)
05.08.2015 2014-2015 Yaz Okulu Mazeret Sınav Programı
04.08.2015 2014-2015 Yaz Okulu Final Sınav Programı
10.07.2015 ERÜ İİBF Tanıtım Filmi ve Tercih Rehberi 
10.07.2015

Güvenlik Bilimleri Fakültesinden Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne Gelen Öğrencilerin Dikkatine

06.07.2015 Geleneksel ERÜ - İİBF İftar Yemeği
02.07.2015 Tek Ders Sınavları Hakkında Duyuru - (Güncel)
01.07.2015 2014-2015 Yaz Okulu Vize Sınav Programı
30.06.2015 İKT.315-Türkiye Ekonomisi Dersinden Tek Ders Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine 
30.06.2015 2014-2015 Yaz Okulu Ders Programında Yapılan Değişiklikler
22.06.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı Tarihi
22.06.2015 Vefat ve Başsağlığı
18.06.2015 2014-2015 Mezuniyet Töreni Yapıldı
16.06.2015 2014-2015 Yaz Okulu Ders Programı
08.06.2015 17.06.2015 Tarihi III. ve IV. Sınıf Dersleri Bütünleme Sınav Tarihi Değişiklikleri 
05.06.2015 Diğer Üniversitelerin Yaz Okulları'ndan Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine
03.06.2015 Final ve Bütünleme Sınav Tarihi Değişiklikleri 
02.06.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı
29.05.2015 2014-2015 Yaz Okulu Akademik Takvimi ve Genel Bilgiler
27.05.2015 Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine
26.05.2015 2014-2015 Yaz Okulunda Açılacak Dersler
22.05.2015 Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ekrem ERDEM Yılın Araştırmacısı Ödülü Aldı
21.05.2015 6569 Sayılı Af Kanunundan Yararlanmak Üzere Müracaat Eden Öğrencilerin Dikkatine
20.05.2015 Konferans: "AB Türkiye İlişkilerine Genel Bir Bakış" (25.05.2015)
15.05.2015 “6. Küresel İslami Pazarlama Konferansı” (GIMAC6) konulu konferans yapıldı.
12.05.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınavı - Sınav Saati Değişikliği
11.05.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınav Programı
11.05.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınavı - Tarihi Değişikliği
07.05.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınavları Programı (Sınav programında bazı değişiklikler yapılmıştır, lütfen kendi sınavlarınızı tekrar kontrol ediniz)
05.05.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni
03.04.2015 Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Duyuru
01.04.2015 "Kayseri'de Girişimciliğin Doğuşu ve Modernleşme" konulu konferans yapıldı.
30.03.2015 Konferans: "Kayseri'de Girişimciliğin Doğuşu ve Modernleşme" - Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN (01.04.2015)
23.03.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Programı
10.03.2015 NEF Vakfı Burs Duyurusu
06.03.2015 "Maliye Bakanlığı'nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tanıtımı" konulu konferans yapıldı.
06.03.2015 İktisat Bölümü III. Sınıf Dersi Turizm Ekonomisi Hakkında Duyuru
06.03.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı - Son Güncelleme 06.03.2015
26.02.2015 Konferans: "Maliye Bakanlığında Kariyer Meslekler ile Gelir İdaresinin Tanıtımı" (04.03.2015)
18.02.2015 Bilgisayar Kullanımı II (İşletme ve İşletme İÖ) Dersi Grup Numaraları Hakkında
16.02.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Açılmayan Dersler - Yeni
09.02.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bölünen Dersler Hakkında
12.02.2015 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları Dersini Seçen İşletme ve İşletme İÖ 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine
09.02.2015 Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden Fakültemize İşbirliği Ziyareti
09.02.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınavı Öğrenci Listesi
09.02.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Danışmanları
04.02.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Kayıt İşlemleri
04.02.2015 Erciyes Üniversitesi İİBF 2013 ve 2014 Faaliyet Raporları
02.02.2015 Bilişim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teknogirişim Sermayesi Desteği
21.01.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınavı
20.01.2015 Yabancı Diller YO'da yapılacak muafiyet sınavları nedeniyle 22.01.2015 tarihindeki bazı sınavlar 02.02.2015 tarihine alınmıştır. Lütfen değişiklikleri kontrol ediniz.
20.01.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavı Programında Yapılan Değişiklikler (20.01.2015)
12.01.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı (Değişiklikleri kontrol ediniz)
06.01.2015 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınavı Tarihleri
30.12.2014 2 Ocak 2015 Final Sınav Programıyla İlgili - ÖNEMLİ DUYURU 
26.12.2014 Öğrenci İşleri Personelimiz İçin Veda Kokteyli düzenlendi.
23.16.2014 Uluslararası İlişkiler Bölümü II. Sınıf Final Sınavı Değişikliği - International Law I
16.12.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı
16.12.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı
11.11.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Staj/Bitirme Ödevi Danışman Listesi
10.11.2014 Mazeret Sınavları Hakkında Duyuru 
06.11.2014 Harç İadesi Alacak Öğrencilerin Dikkatine
27.10.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Arasınav Programı
24.10.2014 KYK Burs Başvuruları Hakkında - Önemli
20.10.2014 KYK ve Yemek Bursu Mülakatı
20.10.2014 Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Yemek Bursu Mülakatı
20.10.2014 TEV (Türk Eğitim Vakfı) Burs Mülakatı
26.09.2014 2014 Hizmet Anısı ve Uluslararası Yayın Takdir Töreni Yapıldı.
23.09.2014 TESYEV ve TEV Bursları Başvuru Duyurusu
23.09.2014 KYK ve Yemek Bursu Başvuruları Başladı
22.09.2014 Kayıt Yenileme İşlemlerine İlişkin Süre Uzatımı Duyurusu
17.09.2014 2014 -2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bölünen Dersler Hakkında
15.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Staj/Bitirme Ödevi Ana Bilim Dalı Tercih İşlemleri (3.Sınıf Öğrencileri için)
14.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı (Güncel)
14.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Açılmayan Dersler (Güncel)
12.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Suriye Uyruklu Öğrenciler İçin Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
12.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
05.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme ve Harç Ücretleri İle İlgili Önemli Duyuru
04.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Danışmanları
04.09.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Esasları
28.08.2014 2014-2015 Öğretim Yılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
16.08.2014 2013-2014 Yaz Okulu Devamsızlık Listeleri
08.08.2014 2013-2014 Yaz Okulu Mazeret Sınav Programı
04.08.2014 2013-2014 Yaz Okulu Final Sınav Programı
18.07.2014 Sınavlara Girecek Öğrencilerin Dikkatine
18.07.2014 Seçmeli Dersler Hakkında Duyuru
09.07.2014 2013-2014 Yaz Okulu Ara Sınav Programı
04.07.2014 Maliye Bölümü Başkanı
23.06.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Yapıldı (13.06.2014)
23.06.2014 Ugandalı Öğrencimiz Jamil'in Hikayesi
20.06.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı
19.06.2014 2013-2014 Yaz Okulu
17.06.2014 Bütünleme Sınav Tarihi Değişikliği (Maliye Pol. II - Doç. Dr. M. Fatih İLGÜN)
04.06.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı
28.05.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni
22.05.2014 Konferans: The 24th International Conference of The IT&FA Başladı
21.05.2014 Sınav Tarihi Değişikliği (Türk Dış Politikası II - Ulus. İlişkiler III - H.Mammadov)
16.05.2014 Vefat : Fakültemiz Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat ESMERAY'ın Babası
12.05.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınav Programı
12.05.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınavları Programı
29.04.2014 Konferans: "Yenilikçilik, Girişimcilik ve İnsan" - Pazarlama Kulübü (05.05.2014)
29.04.2014 Konferans: "Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Olanakları ve Kamu Sınavlarında Mülakat Teknikleri" (06.05.2014)
21.04.2014 Konferans: "Bu Kampüste Girişimci Var!" (28.04.2014)
03.04.2014 "KPSS Hakkında Bilinmesi Gerekenler" konulu KPSS Bilgilendirme Semineri yapıldı.
28.03.2014 "Türkiye-Avrupa Birliği Müzakere Süreci ve AB İstatistik Sistemine Uyum Çalışmaları" konulu konferans yapıldı.
27.03.2014 Seminer: "KPSS Bilgilendirme Semineri" (03.04.2014)
26.03.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Arasınav Programı
24.03.2014 MYP Yatay Geçiş Sonuçları
21.03.2014 Konferans: "Türkiye-Avrupa Birliği Müzakere Süreci ve AB İstatistik Sistemine Uyum Çalışmaları " (28.03.2014)
13.03.2014 Hazırlık sınıf öğrencilerimizle tanışma toplantısı yapıldı.
13.03.2014 "Türkiye Ekonomisi Kırılgan mı?" konulu konferans yapıldı. 
04.03.2014 Konferans: "İş Hayatında Yükselen Topuklar" (05.03.2014)
03.03.2014 Konferans: "Türkiye Ekonomisi Kırılgan mı?" (13.03.2014)
03.03.2014 2014 Yılı Fiş Toplama Kampanyası Sonuçlandı
25.02.2014 Akademik Kurul Toplantısı ve Prof. Dr. Mehmet Ali BİLGİNOĞLU'na Veda Yemeği
19.02.2014 2013 -2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bölünen Dersler Hakkında
19.02.2014 Konferans: Maliye Bakanlığında Kariyer Meslekler ile Gelir İdaresinin Tanıtımı (26.02.2014)
18.02.2014 Advanced English VIII ve English II Dersleri Hakkında Duyuru
16.02.2014 2013-2014 Bahar Dönemi Ders Programı
16.02.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Açılmayacak Dersler
13.02.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınavı
13.02.2014 %10'luk Dilime Giren İkinci Öğretim Öğrencileri Listesi
07.02.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Danışmanları
07.02.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Esasları
06.02.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınavları
10.01.2014 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı
23.12.2013 Fiş Toplama Kampanyası - 2014
18.12.2013 Final Sınavı Saatinde Değişiklik Yapılan İdare Hukuku, Maliye Politikası ve Corporate Finance Dersleri Hakkında
16.12.2013 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı
11.12.2013 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı
31.10.2013 İşletme Finansmanı ve Corporate Finance Dersleri Arasınav Saat Değişikliği
28.10.2013 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Arasınav Programı
24.10.2013 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları
24.10.2013 2013-2014 Öğretim Yılı Staj/Bitirme Ödevi Danışman Listesi
08.10.2013 Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Kimlik Kartlarının Dağıtımı
08.10.2013 2013-2014 Öğretim Yılı KYK ve YEMEK Bursu Mülakat Listesi
30.09.2013 "Türkiye İstatistik Kurumu Tanıtım Günleri" konulu konferans yapıldı.
26.09.2013 Konferans: Türkiye İstatistik Kurumu Tanıtım Günleri (30.09.2013)
20.09.2013 İktisat - İktisat (İÖ) Bölümleri 1. Sınıf - Bilgisayar Kullanımı I Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine
15.09.2013 2013 -2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bölünen Dersler Hakkında
15.09.2013 2013-2014 Güz Dönemi Ders Programı
15.09.2013 2013-2014 Güz Döneminde Açılmayacak Dersler
13.09.2013 2013-2014 Öğretim Yılı Staj/Bitirme Ödevi Ana Bilim Dalı Tercih İşlemleri (3.Sınıf Öğrencileri için)
06.09.2013 2013-2014 Güz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri ve Danışmanlar
29.08.2013 2013-2014 Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları
16.08.2013 2012-2013 Yaz Okulu Devamsızlıktan Kalan Öğrenciler Listesi
12.08.2013 2012-2013 Yaz Okulu Final Sınav Programı
03.08.2013 Türkiye Ekonomisi Dersi Yaz Okulu Ödevleri
02.08.2013 2012-2013 Yaz Okulu Mazeret Sınavları
17.07.2013 European Union Dersi Ara Sınav - (Saat Değişikliği)
15.07.2013 2012-2013 Yaz Okulu Ara Sınav Programı
04.07.2013 2012-2013 Mezuniyet Töreni Yapıldı (01.07.2013)
02.07.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tek Ders Sınavına Girecek Öğrencilerin Listesi
30.06.2013 2012-2013 Yaz Okulu Ders Programı (01.07.2013)
30.06.2013 2012-2013 Yaz Okulu Bilgisayar Kullanımı II Grupları
30.06.2013 2012-2013 Yaz Okulu Bilgisayar Kullanımı I Grupları
24.06.2013 2012-2013 Yaz Okulu Ön Kayıt Sonrası Açılamayan Dersler
24.06.2013 2012-2013 Yaz Okulu Ders Ücretleri ve Banka Hesap Numarası
24.06.2013 Borçlar Hukuku Dersi - Bütünleme Sınav Tarihi Değişikliği
20.06.2013 2012-2013 Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı
18.06.2013 2012-2013 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavlarına Giren Öğrencilerin Dikkatine
11.06.2013 Seminer: Kurumsal Yönetim Seminerleri (12.06.2013)
05.06.2013 Prof. Dr. Ekrem ERDEM International Trade and Finance Association (IT&FA) Yönetim Kurulu Üyeliğine Yeniden Seçildi
03.06.2013 2012-2013 Yaz Okulu Önkayıt
03.06.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı
27.05.2013 2012-2013 Yaz Okulunda Açılması Düşünülen Dersler
24.05.2013 2012-2013 Mezuniyet Töreni
24.05.2013 2012-2013 Mezuniyet Töreni Provası
24.05.2013 "İsrail Duvarının Filistin Ekonomisi ve Gelişmesi Üzerine Etkileri" konulu konferans yapıldı.
23.05.2013 "Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı" konulu konferans yapıldı.
23.05.2013 Konferans: "İsrail Duvarının Filistin Ekonomisi ve Gelişmesi Üzerine Etkileri" (24.05.2013)
22.05.2013 Sınav saati değişikliği (Uluslararası İlişkiler Bölümü)
20.05.2013 2012-2013 Yaz Okulu Akademik Takvimi
20.05.2013 Konferans: "Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı" (23.05.2013)
15.05.2013 "The Russian Federation's Views on the EU's Eastern Expansion" konulu konferans yapıldı.
10.05.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınav Programı
08.05.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Sınav Programı
03.04.2013 "Türkiye'de Kamu Borç ve Nakit Yönetimi" konulu konferans yapıldı
29.03.2013 Ana Bilim Dalı Başkanlıkları Atamaları
27.03.2013 Konferans: "Türkiye'de Kamu Borç ve Nakit Yönetimi" (03.04.2013)
26.03.2013 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ Fakültemizi Ziyaret Etti
22.03.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav (Vize) Programı
21.03.2013 Fiş Toplama Kampanyası Sona Erdi 
18.03.2013 2013 Türkiye Bursları Lisansüstü Başvuruları Başladı
13.03.2013 "Mali Müşavirlik Mesleği, Geleceği ve Meslekte Kariyer Fırsatları" konulu konferans yapıldı
07.03.2013 Konferans: "Mali Müşavirlik Mesleği, Geleceği ve Kariyer Fırsatları" (13.03.2013)
07.03.2013 Konferans: "Düşüncelerine Hükmet, Hayalindeki Geleceğe Yelken Aç!" (12.03.2013)
28.02.2013 "Arab Spring and Libyan Case: A Personal Experience" konulu konferans yapıldı
27.02.2013 "Maliye Bakanlığı'nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tanıtımı" konulu konferans yapıldı
23.02.2013 Erciyes Üniversitesi İİBF Faaliyet Raporu (2008 - 2011)
20.02.2013

Konferans: "Maliye Bakanlığı'nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tanıtımı" (27.02.2013)

19.02.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bölünen Derslerin Öğrenci Listeleri
18.02.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı
17.02.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Açılmayacak Dersler Listesi
11.02.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınav Programı
08.02.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıtlar Öncesi Açılmayacak Dersler Listesi
08.02.2013 Tek Ders Sınavı Tarihi Hakkında Duyuru
06.02.2013 Potansiyel Genç Girişimcilere AB’de Dış Ticaret Eğitiminin Verilmesi ve Girişimcilik Ruhunun Kazandırılması Projesiyle İlgili Duyuru
01.02.2013

Potansiyel Genç Girişimcilere AB’de Dış Ticaret Eğitiminin Verilmesi ve Girişimcilik Ruhunun Kazandırılması

15.01.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Danışmanları
15.01.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Kayıt Yenileme Esasları
07.01.2013 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı
04.01.2013 Yatırımcı Eğitim Seferberliği (Param ve Ben)
03.01.2013 Fiş Toplama Kampanyası
24.12.2012 Sınav Saati Değişikliği (Uluslarası İlişkiler Bölümü II. Sınıf) 
19.12.2012 "Yerel Yönetimler ve Deneyim Paylaşımı" konulu konferans yapıldı
14.12.2012 Konferans: "Yerel Yönetimler ve Deneyim Paylaşımı" (19.12.2012)
13.12.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı
12.12.2012 "Hüzün Medeniyeti Endülüs Üzerine Seyahat Anıları" konulu konferans yapıldı
12.12.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı
11.12.2012 Fakültemizce Tercih Edilen Bağıl Not Dönüşüm Yöntemi (Yöntem 2)
10.12.2012 Konferans: "Hüzün Medeniyeti Endülüs Üzerine Seyahat Anıları" (12.12.2012)
05.12.2012 "Kariyer Planlaması ve Mezuniyet Sonrası İş Fırsatları" konulu konferans yapıldı
03.12.2012 Konferans: "Kariyer Planlaması ve Mezuniyet Sonrası İş Fırsatları" (05.12.2012)
22.11.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Staj / Bitirme Ödevi Listesi
16.11.2012 Yükseköğretim Kurumları Internet Destekli Eğitim Portali
06.11.2012 Sınavlarda Uyulacak Kurallarla İlgili Duyuru
22.10.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Programı
12.10.2012 TEV Bursu Başvuruları 
11.10.2012

2012-2013 Öğretim Yılı Staj / Bitirme Ödevi İçin Anabilim Dalı Tercih İşlemleri Başlamıştır

10.10.2012 Para ve Yemek Bursu Başvuruları
10.10.2012 Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Yemek Bursu Başvuruları
08.10.2012 Seminer: "Bilişim ve Girişimcilik"
24.09.2012 "Marx, Weber ve Oryantalizm" konulu seminer yapıldı
24.09.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Bölünen Derslerin Öğrenci Listeleri
22.09.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı (Yeni)
22.09.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi Açılmayacak Dersler (Yeni)
17.09.2012 Seminer: "Marx, Weber ve Oryantalizm" (21.09.2012)
06.09.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Yatay Geçişe Hak Kazanan Öğrenciler
05.09.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Danışmanları
05.09.2012 2012-2013 Öğretim Yılı Kayıt Yenileme Esasları
04.09.2012 2012-2013 Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri
03.09.2012 Bilgisayar Kullanımı I (İşletme İÖ) - Bütünleme Sınav Tarihi Değişikliği
10.08.2012 2011-2012 Yaz Okulu Devamsızlıktan Kalan Öğrencilerin Listesi
06.08.2012 2011-2012 Bütünleme Sınav Programları
03.08.2012 2011-2012 Yaz Okulu Final Sınav Programı
03.08.2012 2011-2012 Yaz Okulu Mazeret Sınav Programı
02.08.2012 Geleneksel ERÜ - İİBF İftar Yemeği
16.07.2012 2011-2012 Yaz Okulu Vize Sınav Programı
29.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu Ders Programı (Yeni)
29.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu Ders Grupları
29.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu Bilgisayar Kullanımı I Grupları
29.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu Bilgisayar Kullanımı II Grupları
25.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu - Açılmayan Dersler
25.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu Hesap Numaraları
12.06.2012 2012 Hizmet Anısı ve Uluslararası Yayın Takdir Töreni Yapıldı.(07.06.2012)
08.06.2012 2011-2012 Mezuniyet Töreni Yapıldı
08.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu Akademik Takvimi
07.06.2012 2011-2012 Üç Ders ve Ortalama Yükseltme Sınav Programı
01.06.2012 2011-2012 Yaz Okulu (Ön Kayıt)
30.05.2012 2011-2012 Mezuniyet Töreni
30.05.2012 2011-2012 Mezuniyet Töreni Provası
25.05.2012 Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
23.05.2012 2011-2012 Yaz Okulu - Genel Bilgiler
23.05.2012 Yaz Okulunda Açılması Düşünülen Dersler
23.05.2012 Yaz Okulunda Ders Alınabilecek Diğer Üniversiteler
17.05.2012 BİMER'i Arıyorum Yasal Hakkımı Kullanıyorum!
12.05.2012 Konferans: "Avrupa'yı Beş Farklı Açıdan Yapı-Bozuma Uğratmak" (16.05.2012)
11.05.2012 Sınavlarda Uyulacak Kurallarla İlgili Duyuru.
02.05.2012 "Halep'te Osmanlı Mirası" konulu konferans yapıldı.
02.05.2012 "Hollanda'da Yüksek Öğretim ve Hollanda Toplumunda Türkler" konulu konferans yapıldı.
02.05.2012 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınav Programı
25.04.2012 Konferans: "Halep'te Osmanlı Mirası" (02.05.2012)
25.04.2012 "Kanuni ve Kaftanları" konulu konferans yapıldı.
24.04.2012 Konferans: "Hollanda'da Yüksek Öğretim ve Hollanda Toplumunda Türkler" (02.05.2012)
24.04.2012 Konferans: "Yükselen Türkiye" (26-27-28 Nisan 2012)
20.04.2012 2011-2012 Bahar Dönemi Mazeret Sınav Listesi
20.04.2012 YÖK Bilgi Paylaşım Forumu
19.04.2012 Konferans: "Kanuni ve Kaftanları" (25.04.2012)
18.04.2012 "Küreselleşme, Demokratikleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm" konulu konferans yapıldı.
16.04.2012 Konferans: "Parlak Bir Gelecek İçin Konumuz Sales Trainee!" (24.04.2012)
13.04.2012 "Küreselleşme Odağında Avrupa, Türkiye ve Çin" konulu konferans yapıldı.
12.04.2012 "Kıbrıs'la Nereye Kadar?" konulu konferans yapıldı.
11.04.2012 Konferans: "Küreselleşme, Demokratikleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm" (18.04.2012)
09.04.2012 Konferans: "Küreselleşme Odağında Avrupa, Türkiye ve Çin" (13.04.2012)
09.04.2012 Konferans: "Kıbrıs'la Nereye Kadar?" (12.04.2012)
21.03.2012 "Bir Meslek Olarak Dış Ticaret" konulu konferans yapıldı.
16.03.2012 Konferans: "Bir Meslek Olarak Dış Ticaret" (21.03.2012)
14.03.2012 "Haremin Son Yüzyılı ve Sultanlar" konulu konferans yapıldı.
14.03.2012 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Arasınav Programı
12.03.2012 Konferans: "Haremin Son Yüzyılı ve Sultanlar"  (14.03.2012)
08.03.2012 Kantin Personeli Zekai ATALAY vefat etmiştir.
01.03.2012 "Maliye Bakanlığı'nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tanıtımı" konulu konferans yapıldı.
29.02.2012 "Pierre Loti'nin Gözüyle 19. yy.'da Türkiye ve Japonya" konulu konferans yapıldı.
28.02.2012 Konferans: "Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Kariyer" (02.03.2012)
24.02.2012 Konferans: "Maliye Bakanlığı'nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tanıtımı" (01.03.2012)
23.02.2012 Konferans: "Pierre Loti'nin Gözüyle 19. yy.'da Türkiye ve Japonya" (29.02.2012)
22.02.2012  Dekan Yardımcıları Ataması
15.02.2012 "İktisadın Unuttuğu İnsan"  konulu konferans yapıldı.
13.02.2012 Türkiye Ekonomisi dersini alan İşletme İkinci Öğretim Bölümü öğrencilerinin dikkatine!
10.02.2012 Konferans:"İktisadın Unuttuğu İnsan" (14.02.2012)
10.02.2012 Dekan Ataması
10.02.2012 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakültemizi Ziyareti
09.02.2012 "Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Kültür ve Medeniyet Etkileşimi" konulu konferans yapıldı.
08.02.2012 Bahar Yarıyılı Bölünen Derslerin Öğrenci Listeleri
08.02.2012 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı (Yeni)
06.02.2012 Profesörlük Belgesi Takdimi ve Cübbe Giydirme Töreni yapıldı.
06.02.2012 Konferans: "Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Kültür ve Medeniyet Etkileşimi" (08.02.2012)
03.02.2012 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Açılmayacak Olan Dersler (Yeni)
02.02.2012 "Bilimsel Düşüncenin Gelişiminde Dinin Rolü" konulu konferans yapıldı.
30.01.2012 Konferans: "Bilimsel Düşüncenin Gelişiminde Dinin Rolü" (01.02.2012)
30.01.2012 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Geçici Ders Programı
27.01.2012 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Esasları ve Öğrenci Danışmanları
26.01.2012 İktisat Bölümü Öğrencisi Şeyda TİRYAKİOĞLU'nun Vefatı
26.01.2012 Tek/Üç Ders/Ortalama Yükseltme Sınav Programı
19.01.2012 AÖF Öğrencilerinin Dikkatine!
11.01.2012 “Küreselleşme ve Dış Politika” konulu konferans yapıldı.
06.01.2012 Konferans: "Küreselleşme ve Dış Politika" (11.01.2012)
02.01.2012 İşletme Bölümü Başkanı
26.12.2011 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Açılış Dersi ve Kokteyli yapıldı.
26.12.2011 KPSS A ve B Grubu Sınavları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.
26.12.2011 İşadamları ve Girişimcilerle Tanışma Kokteyli düzenlendi.
26.12.2011 Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı
23.12.2011 Ana Bilim Dalı Başkanlıkları Atamaları
20.12.2011 KPSS A ve B Grubu Sınavları Hakkında Bilgilendirme
19.12.2011 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Programı
19.12.2011  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Açılış Dersi
16.12.2011 İktisat ve Maliye Bölümü Başkanları
09.12.2011 Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı
06.12.2011 Staj/Bitirme Ödevi Danışman Listeleri
30.11.2011 “Kayseri’de Mimarlığın Dünü ve Bugünü” konulu konferans yapıldı.
25.11.2011 Konferans: "Kayseri'de Mimarlığın Dünü ve Bugünü"
23.11.2011 Prof. Dr. Halil İNALCIK Fakültemizi Ziyaret Etti.
23.11.2011 Fakültemiz Hazırlık Sınıfı Öğrencileriyle Tanışma Toplantısı Yapıldı.
31.10.2011 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi Arasınav Programı
04.10.2011 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bursları: Başvurular 7 Ekim 2011 tarihine kadar öğrenci işleri bürosuna yapılacaktır.
30.09.2011 TEV Bursu: Başvurular 1 Ekim - 31 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.
21.09.2011 Güz Dönemi Bölünen Derslerin Öğrenci Listeleri
20.09.2011 TESYEV Bursu: Başvurular 30 Eylül 2011 tarihine kadar öğrenci işleri bürosuna yapılacaktır.
20.09.2011 Staj/Bitirme Ödevi için Anabilim Dalı Tercih Formu
19.09.2011 Güz Döneminde Açılmayacak Olan Dersler
18.09.2011 2011-2012 Eğitim Yılı Ders Programı (Yeni)
12.09.2011 2011-2012 Eğitim Yılı Taslak Ders Programı
12.09.2011 2011-2012 Eğitim Yılı Ders Kayıt Esasları
08.09.2011 Yatay Geçişe Hak Kazanan Öğrenciler
07.09.2011 Seçimlik Dersler İçin Kontenjan Uygulaması
19.08.2011 Yaz Okulu Devamsızlıktan Kalan Öğrencilerin Listesi
12.08.2011 Geleneksel ERÜ - İİBF İftar Yemeği (11.08.2011)
11.08.2011 Yaz Okulu Mazeret Sınav Programı
10.08.2011 2010-2011 Yaz Okulu Final Sınav Programı
28.07.2011 Hayırsever Tayyar Kaşıkçı’ya Teşekkür Plaketi verildi.
27.07.2011 2010-2011 Yaz Okulu Ara Sınav Programı
08.07.2011 2010-2011 Yaz Okulu Ders Programı
04.07.2011 2010-2011 Yaz Okulu Geçici Ders Programı
04.07.2011 2010-2011 Yaz Okulu Ön Kayıt İşlemleri tamamlanmıştır.
23.06.2011 2010-2011 Yaz Okulu Ders Ücretleri ve Banka Hesap Numarası
16.06.2011 2010-2011 Mezuniyet Töreni Yapıldı.
16.06.2011 2010-2011 Tek Ders / Üç Ders / Ortalama Yükseltme Sınav Programı
13.06.2011 2010-2011 Yaz Okulu Ön Kayıt İşlemleri
06.06.2011 Mezuniyet Töreni
06.06.2011 2010-2011 Yaz Okulu Genel Bilgiler
30.05.2011 Uluslararası Politika II dersinin sınav tarihi değiştirilmiştir.
20.05.2011 Fakültemiz Kütüphanesi ve Okuma-Toplantı Salonu Törenle Açıldı.
17.05.2011 Kütüphane ile Okuma ve Toplantı Salonu Açılışı (18.05.2011)
16.05.2011 “Mezuniyetlerinin 25. Yılı Toplantısı” yapıldı.
13.05.2011 Konferans: "Yaşanabilir Bir Dünya İçin Elele" (16.05.2011)
12.05.2011 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Programı
12.05.2011 Konferans: "Ortadoğu'daki Gelişmeler Işığında Suriye Olayları" konulu konferans yapıldı.
12.05.2011 Şırnak'lı Öğrenciler Fakültemizi Ziyaret Etti.
11.05.2011 Konferans: "Ortadoğu'daki Gelişmeler Işığında Suriye Olayları" (11.05.2011)
28.04.2011 "Prof. Dr. Sabri F. ÜLGENER ve Zihniyet Dünyamız"  konulu konferans yapıldı.
28.04.2011 Mazeret Sınav Programı
27.04.2011 Açık Öğretim Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine!
18.04.2011 Konferans: "Prof. Dr. Sabri F. ÜLGENER ve Zihniyet Dünyamız" (27.04.2011)
04.04.2011 Leeds Metropolitan Üniversitesi İngilizce Becerilerini Geliştirme Kursu
16.03.2011 "Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler" konulu panel yapıldı.
16.03.2011 Seminer: "KPSS ve Sonrası Bilgilendirme Semineri" (21.03.2011)
15.03.2011 Panel: "Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler" (16.03.2011)
14.03.2011 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Arasınav Programı
10.03.2011 Af Kanunundan Bahar Yarıyılında Faydalanmak İçin Başvuranların Dikkatine
10.03.2011 SPK Bilgilendirme Semineri yapıldı.
10.03.2011 "İbn-i Haldun'da Medeniyet (UMRAN)" konulu konferans yapıldı.
04.03.2011 Seminer: "SPK Bilgilendirme Semineri" (08.03.2011)
25.02.2011 Panel: "KPSS Bilgilendirme" (28.02.2011). 
25.02.2011 "Maliye Bakanlığı’nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tanıtımı" konulu konferans yapıldı. 
25.02.2011 "Türk Müziğinin Sosyal ve Kültürel Tarihi"  konulu konferans yapıldı.
23.02.2011 Konferans: "İbn-i Haldun'da Medeniyet (UMRAN)" (02.03.2011)
15.02.2011 Konferans: "Türk Müziğinin Sosyal ve Kültürel Tarihi" (23.02.2011)
11.02.2011 2010-2011 Öğretim Yılı 3. ve 4. Kademe Af Sınav Programı
08.02.2011 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Bölünen Derslerin Öğrenci Listeleri
07.02.2011 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı (Yeni)
07.02.2011 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Açılmayacak Olan Dersler
04.02.2011 "Divan Edebiyatımızın Türk-İslam Medeniyetindeki Yeri" konulu konferans yapıldı.
01.02.2011 Çift Diploma Hakkından Yararlanmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine
01.02.2011 2010-2011 Staj/Bitirme Ödevi Danışman Listesi
31.01.2011 Konferans: "Divan Edebiyatımızın Türk-İslam Medeniyetindeki Yeri"
27.01.2011 Tek Ders/Üç Ders/Af Sınav Programı
24.01.2011 2010-2011 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Esasları
20.01.2011 "Modern Bilimden Yeni Bilime Değişen Bilim Anlayışı" konulu konferans yapıldı.
17.01.2011 Konferans: "Modern Bilimden Yeni Bilime Değişen Bilim Anlayışı" (19.01.2011)
14.01.2011 "Teknoloji ve Tüketim Kıskacında Ahlak" konulu konferans yapıldı.
11.01.2011 Konferans: "Teknoloji ve Tüketim Kıskacında Ahlak" (13.01.2011)
30.12.2010 "Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Sistemler ve Yeni Kırgızistan Anayasası" konulu konferans yapıldı.
30.12.2010 "Ulusal Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi 2010" Etkinliği Yapıldı. (24-25-26.12.2010)
27.12.2010 Konferans: "Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Sistemler ve Yeni Kırgızistan Anayasası" (29.12.2010)
21.12.2010 2010-2011 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınav Programı
21.12.2010 Af Sınavlarına Girecek Öğrencilerin Dikkatine
15.12.2010 Vefat : Üniversitemiz Eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN’in Kardeşi
15.12.2010 "Türkiye-Hindistan İlişkileri, Hindistan’da Üniversite Eğitimi ve Hindistan’ın Dünyadaki Yeri " konulu konferans yapıldı.
15.12.2010 "2. Sektör Günleri - İnşaat Sektörü" etkinliği yapıldı.
15.12.2010 "NATO, Füze Kalkanı ve Türkiye" konulu panel yapıldı.
08.12.2010 Konferans: "Türkiye-Hindistan İlişkileri, Hindistan’da Üniversite Eğitimi ve Hindistan’ın Dünyadaki Yeri " (10.12.2010)
08.12.2010 Mazeret Sınavları Listesi
07.12.2010 2. Sektör Günleri - İnşaat Sektörü (08.12.2010)
02.12.2010 "İş Dünyasında Başarının Sırları" konulu konferans yapıldı.
02.12.2010 "Üniversitelerin Fonksiyonları" konulu konferans yapıldı.
29.11.2010 Panel: "NATO, Füze Kalkanı ve Türkiye" (03.12.2010 - Cuma)
26.11.2010 Konferans: "İş Dünyasında Başarının Sırları" (01.12.2010 - Çarşamba)
26.11.2010 Konferans: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin KELEŞTEMUR’un, “Üniversitelerin Fonksiyonları” Konulu Konferansı.
26.11.2010 Fakültemiz Hazırlık Sınıfı Öğrencileriyle Tanışma Toplantıları Yapıldı
19.10.2010 2010-2011 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Arasınav Programı
14.09.2010 2010-2011 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programı
14.10.2010 Güz Dönemi Arasınav Tarihleri
12.10.2010 Burs Mülakatı
12.10.2010 Konferans: Ahiliğin Sosyal ve Kültürel Hayatımızdaki Yeri ve Önemi
24.09.2010 2010-2011 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Bölünen Derslerin Öğrenci Listeleri
20.09.2010 Pedagojik Formasyona Başvuracak Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Dikkatine
20.09.2010 2010-2011 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Açılmayacak Olan Dersler (Yeni)
15.09.2010 3. ve 4. Kademe Af Sınavları Programı
13.09.2010 Staj/Bitirme Ödevi için Anabilim Dalı Tercih Formu
06.09.2010 2010-2011 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Esasları
06.09.2010 Geleneksel ERÜ - İİBF İftar Yemeği Yapıldı
28.08.2010 Yaz Okulu Devamsızlıktan Kalan Öğrencilerin Listesi
26.08.2010 Yatay Geçişe Hak Kazananlar Listesi
23.08.2010 Yaz Okulu Mazeret Sınavı Programı
05.08.2010 Mezuniyet Belgesi Alacak Öğrencilerin Dikkatine
03.08.2010 Yrd. Doç. Dr. Talip TORUN Dekan Yardımcılığı Görevine Getirildi
02.08.2010 2009-2010 Yaz Okulu Ara Sınav ve Final Sınav Programı (Pdf)
28.07.2010 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖCAL'a Hizmet Plaketi Takdimi 
19.07.2010 2009-2010 Yaz Okulu Ders Programı (Pdf) -Yeni-
15.07.2010 Süresi İçinde Önkayıt Yaptıramayan Öğrenciler İçin Önkayıt Yaptırma Hakkı Tanındı.
12.07.2010 Prof. Dr. Cemal ÖZGÜVEN'e Veda Yemeği
08.07.2010 2009-2010 Yaz Okulu Ders Ücretleri
28.06.2010 2009-2010 Yaz Okulu Ön Kayıt İşlemleri
28.06.2010 2009-2010 Yaz Okulu Akademik Takvim
14.06.2010 2009-2010 Yaz Okulu Genel Bilgiler
24.06.2010 Tek Ders/Üç Ders/Dikey Geçiş Sınav Programı (Güncel)
24.06.2010 2. Kademe Af Sınavları Programı (Güncel)
18.06.2010 Mezuniyet Töreni Provası
11.06.2010 Mezuniyet Töreni 
03.06.2010 Acı Kaybımız (Furkan Doğan)
31.05.2010 Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine
20.05.2010 Leeds Metropolitan Üniversitesi ile Çift Diploma Protokolü İktisat Bölümü Lisans Programı için de Yürürlüğe Girmiştir.
17.05.2010 2009-2010 Bahar Dönemi Final Sınav Programı (Yeni)
19.02.2010 2009-2010 Bahar Dönemi Ders Programı
03.05.2010 Konferans: "Economic Culture in Turkey and Europe"
03.05.2010 2009-2010 Bahar Dönemi Vize Mazeret Sınav Programı
28.04.2010 Siyaset ve İş Hayatında Liderlik
26.04.2010 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
13.04.2010 Leeds Metropolitan Üniversitesi ile Çift Diploma Protokolü
13.04.2010 Hizmet Anısı ve Takdir Plaket Töreni
13.04.2010 Öğretim Elemanlarımızın Yakın Zamanlarda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleleri
27.03.2010 2009-2010 Bahar Dönemi Arasınav Programı (Yeni)
19.03.2010 Konferans: "Türkiye ve Asya"
09.03.2010 Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU International Academy of Management and Business (IAMB) Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.
09.03.2010 Sektör Günleri: "Mobilya Sektörü: Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nazif TÜRKOĞLU"
09.03.2010 Söyleşi: "KOSGEB Genel Müdürü Erdal ÇINAR"
01.03.2010 Öğretim Elemanlarımızın Yakın Zamanlarda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleleri
18.02.2010 Söyleşi: "Ege CANSEN ile Söyleşi"
15.02.2010 2009-2010 Bahar Döneminde Açılmayacak Olan Dersler (Yeni)
12.02.2010 Üçüncü Kademe ve Dördüncü Kademe Af Sınav Programı
08.02.2010 2009-2010 Bahar Döneminde Açılmayacak Olan Dersler
06.02.2010 Prof. Dr. Ekrem ERDEM International Trade and Finance Association (IT&FA) Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi
04.02.2010 Tek/Üç Ders, 2. Kademe Af Sınavlarına Girecek Öğrencilerin Listesi
04.02.2010 2009-2010 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Esasları
03.02.2010 Tek/Üç Ders, 2. Kademe Af Sınavları Sınav Takvimi
22.01.2010 3 Şubat 2010 Tarihinde Yapılacak Olan 3.Hukuk ve İktisat Forumu Programı
18.01.2010 En İyi Bildiri Ödülü.
18.01.2010 Türkiye'de Hükümetlerin Makro Ekonomik Performansı (1950-2007) adlı kitap yayınlandı.
07.01.2010 2009-2010 Staj/Tez Danışmanları
29.12.2009 Af Öğrencilerinin Dikkatine!
29.12.2009 2009-2010 Güz Dönemi Final Sınav Programı
21.12.2009 Panel: "Muhasebe Denetim ve Finansman Yöneticiliğinde Kariyer Fırsatları"
14.12.2009 2009-2010 Güz Dönemi Vize Mazeret Sınav Programı
02.11.2009 2009-2010 Güz Dönemi Vize Sınav Programı
21.10.2009 Uluslararası İlişkiler Bölümü Açılış Dersi
16.10.2009 Grip ve Gripten Korunma Yolları
12.10.2009 2009-2010 Güz Dönemi Ders Programı(Değişiklikler)
12.10.2009 Konferans: "Ahlakla Kalitenin Buluştuğu Bir Esnaf Teşkilatı: Ahilik"
12.10.2009 Kampüs TV Programı: "Ahilik Teşkilatı"
05.10.2009 2009-2010 Güz Dönemi Bölünen Derslere Ait Öğrenci Listeleri
05.10.2009 2009-2010 Güz Dönemi Ders Programı(Değişiklikler)
05.10.2009 2009-2010 Güz Yarıyılında Açılmayan Dersler
02.10.2009 Çalıştay: "T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Türkiye'nin Stratejik Vizyonu: 2023 Projesi 81 İl Çalıştayları Kayseri Toplantısı"
02.10.2009 Konferans: "Ahilik Teşkilatı"
28.09.2009 Harç Tutarları ve Hesap Numaraları
18.09.2009 Staj/Bitirme Ödevi İçin Tercih Formu
16.09.2009 2009-2010 Güz Dönemi Ders Programı
14.09.2009 4. Kademe Af Sınav Tarihleri
08.09.2009 Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD)'nin, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliği ile düzenlediği 3.HUKUK VE İKTİSAT FORUMU
01.09.2009 Eski Öğretim Üyelerimizden Prof. Dr. Tülay ARIN'ı kaybettik.
01.09.2009 2009-2010 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Esasları
27.08.2009 Yatay Geçiş Hakkı Kazanların Listesi
22.08.2009 2008-2009 Yaz Okulu Devamsızlık Listesi
17.08.2009 3. Kademe Af Sınav Tarihleri
17.08.2009 2008-2009 Yaz Okulu Vize Mazeret Sınav Tarihleri
13.08.2009 2008-2009 Yaz Okulu Vize Mazeret Sınavları
12.08.2009 2008-2009 Yaz Okulu Final Sınav Programı
28.07.2009 2008-2009 Yaz Okulu Ara Sınav Programı
11.07.2009 2008-2009 Yaz Okulu Ders Programı (Değişiklikler)
03.07.2009 Yaz Okulu Ders Ücretleri ve Banka Hesap Numarası
02.07.2009 3. Kademe Af Sınavları
29.06.2009 Yaz Okulu Ön Kayıt Formu
19.06.2009 2008-2009 Yaz Okulu Genel Bilgiler
22.06.2009 Mezuniyet Töreni
18.06.2009 Tek Ders - Üç Ders - Af Kanunu Sınavlarına Girecek Öğrencilerin Listesi ve Sınav Programı
16.06.2009 Başarısız Oldukları Tek veya İki Dersin Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine
05.06.2009 Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine
22.05.2009 I. Kademe Af Sınavları Final Sınavları İle Birlikte Yapılacaktır.
21.05.2009 İktisat ve Maliye Bölümü Matematik II Final Sınavı Tarih Değişikliği
16.05.2009 Panel: " daha iyisiNE "
13.05.2009 Öğrencilerimiz "Ege Sanayici ve İşadamları Derneği" Ödülüne Layık Görüldü
11.05.2009 Bahar Dönemi Final Sınav Programı
08.05.2009

Türk Dış Politikasında Güncel Gelişmeler Konulu Panel İptal Edilmiştir

06.05.2009 Bahar Dönemi Mazeret Sınavı Programı
06.05.2009 Panel: "Türk Dış Politikasında Güncel Gelişmeler"
05.05.2009 Seminer: "Research Strategy and Methodology for Doctoral and Master Students"
30.04.2009 Konferans: "Küresel Kriz: Belirtileri, Teşhis ve Çözüm Önerileri"
14.04.2009 Maliye Politikası II vize sınavı hakkında
16.03.2009 Bahar Dönemi Ara Sınav Programı
16.03.2009 Bölünen Derslerin Öğrenci Listeleri
- Bahar Dönemi Ders Programı