MALİYE

 
İşletme
İktisat
Maliye

Tanıtım

Yönetim

Akademik Kadro

Dersler

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 
 
 
 
 
 
 
 

  Disiplinler arası bir alan olan maliye biliminin akademik temelleri Türkiye'de 1944 yılına kadar dayanmaktadır. Erciyes Üniversitesi Maliye Bölümü ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1993 yılında kurulmuştur.


   Maliye eğitiminin amacı başta kamu sektöründe maliye ve denetim alanları olmak üzere, yarı kamusal ve özel sektörde yer alan bankalar, finansal kuruluşlar ve diğer girişimlerde ihtiyaç duyulan elemanların yetiştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Maliye Bölümü'nde eğitimin ilk yıllarında temel iktisat ve hukuk bilimi dersleri diğer bölümler ile işbirliği içerisinde verilmekte, sonraki yıllarda ağırlıklı olarak maliye bilimi çerçevesinde kamu gelir ve harcamaları, maliye politikası, bütçe, devlet borçları, yerel yönetimler alanlarda kapsamlı bilgiler öğretilmektedir.


   Maliye Bölümü Maliye Teorisi, Mali Hukuk, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bölüm bünyesinde 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi bulunmakta olup 2007-2008 dönemi itibariyle 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere 393 öğrencisi ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 2011 yılından itibaren ikinci öğretim programı öğrenci alımına başlamıştır.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
E-posta:
iibf@erciyes.edu.tr  Tel: +90 352 4374913   Faks: +90 352 4375239