İŞLETME

 
İşletme

Tanıtım

Yönetim

Akademik Kadro

Dersler

İktisat

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 
 
 
 
 
 
 

  1977 yılında kurulan İşletme Bölümümüz; muhasebe, finansman, üretim yönetimi, pazarlama, yönetim ve organizasyon, sayısal yöntemler ve hukuk alanlarında geniş kapsamlı teorik ve pratik bilgiler sunmak amacıyla kurulmuş bir bölümdür. Eğitim süresi, ilk yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Mezun olan öğrencilerimiz işletmeci unvanı almaya hak kazanırlar. Amacımız, öğrencilerimizin iş hayatında ihtiyaç duyacakları hem teorik hem de pratik tüm bilgi birikimleriyle donatılmalarını sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için; 10 profesör, 3 doçent, 10 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 8 araştırma görevlisi ve 1 uzmandan oluşan 34 kişilik akademik kadromuzla hizmet vermekteyiz. Gündüz ve ikinci öğretimi veren bölümümüzde, İngilizce derslerin yanı sıra genel ve mesleki bilgisayar kullanımıyla ilgili dersler de kapsamlı bir şekilde verilmektedir. Bugün itibarıyla 698 gündüz, 581 gece olmak üzere 1279 öğrencimiz bulunmaktadır.

 

   Öğrencilerimiz başta yöneticilik olmak üzere, pazarlama, halkla ilişkiler, dış ticaret, insan kaynakları yönetimi, bankacılık, finansman, mali müşavirlik ve serbest muhasebecilik gibi alanlarda hem özel hem de kamu sektöründe görevler alabilmektedirler. Kendi işletmelerini kuran ve başarılı işler yapan öğrencilerimizin sayısı da oldukça fazladır.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
E-posta:
iibf@erciyes.edu.tr  Tel: +90 352 4374913   Faks: +90 352 4375239