ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Etkinlikler

2

NİSAN 2021
Webinar

The Arab Spring At Ten Years: What's The Legacy Of The Uprisings?

5

MART 2021
Proje Sunumu

Mutlu Proje: TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projesi

1

MART 2021
Konferans

Uzaktan Eğitim Sürecinde Etkin İletişim