ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mutlu Proje: TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projesi

Proje Sunumu | 5/3/2021

Tarih-Saat: 05.03.2021 10:00
Zoom ID:  915 2504 0766
Şifre: 218908
Link: https://erciyes-edu-tr.zoom.us/j/91525040766?pwd=dmJxYjM4VXo0T0NLalJ3SW9tbCsxQT09