ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Denetimli-Gözetimli Dönem Sonu Sınavları Hakkında Bilgilendirme

Bilgilendirme Toplantısı | 16/1/2021

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavlarının denetimli-gözetimli olarak nasıl yapılacağı, öğrencilerin Zoom sınav oturumlarına ilişkin bilgilere nasıl ulaşacakları, ERÜ İİBF ONLINE İŞLEMLER SİSTEMİ ve sınavlarda uygulanacak kurallar hakkında bilgilendirme toplantısı Zoom programı aracılığı ile 16.01.2021 Cumartesi Saat 14:00'de çevrimiçi olarak Dekan Yrd. Doç. Dr. Ayşe CİNGÖZ ve Öğr. Gör. Sabri GÜNGÖR tarafından yapılmıştır. ERÜ İİBF öğrencilerine yönelik yapılan toplantıya öğrenciler yoğun ilgi göstermiş ve katılımcı sınırı olan 300 sayısına toplantının başında ulaşılmıştır. Kayıt altına alınan toplantının videosu katılım sağlayamayan öğrenciler için aşağıda sunulmuştur.

TOPLANTI VİDEO KAYDI: https://depo.erciyes.edu.tr/index.php/s/yBq2x7YFbizgnrS

ERU DEPO Parolası: ERU-38-ERU