İÇİNDEKİLER
 

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Sefure DEVECİ

1873-75 Yıllarında Kayseri Hacı Kılıç Mahallesi Esnafının Mesleklerine Göre Gelir ve Vergi Durumlarındaki Değişiklikler

 

Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ

Arş. Gör. Çağrı İZCİ

Otel Çalışanları Açısından Duygusal Zekanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi

 
Doç. Dr. Levent ÇITAK
Pazarlama Yatırımlarının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi ve Borsa İstanbul KOBİ Sanayi Endeksi Firmalarının Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
 

Doç. Dr. Ali DERAN

Öğr. Gör. Beyhan BELLER

Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Giresun İl Merkezinde Yapılan Bir Araştırma

 
Doç. Dr. Recep DÜZGÜN
Türkiye’nin İlk 1000 Büyük İhracatçısının Çeşitli Göstergelere Göre Karşılaştırmalı Analizi
 

Doç. Dr. Suzan ERGÜN

Yrd. Doç. Dr. Melike ATAY POLAT
OECD Ülkelerinde CO2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi ve Büyüme İlişkisi
 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYDIN

Doç. Dr. Burak DARICI

Doç. Dr. Hacı Mehmet TAŞÇI

Uluslararası Turizm Talebini Etkileyen Ekonomik Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

 

Yrd. Doç. Dr. Yunus DEMİRLİ

Yrd. Doç. Dr. Yaşar AYYILDIZ

Doç. Dr. Tarık VURAL

Vergi Mükelleflerinin “Ödemede Uygunluk Kuralı’na” İlişkin Algıları: Bolu İli Alan Araştırması

 

Arş. Gör. Filiz ÖZŞAHİN KOÇ

Prof. Dr. Şaban UZAY
Risk Raporlaması: Gelişmiş Ülke Uygulamalarından Çıkarılacak Dersler


Dergi ana sayfa