ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Sahibi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. Adına

Dekan, Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Editör

Prof. Dr. Hayriye ATİK

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Nisfet UZAY
Prof. Dr. Azzem ÖZKAN
Doç. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER

Yayına Hazırlayan

Yrd. Doç. Dr. Melike DEDEOĞLU

 

Yayın Kurulu Sekreterleri

Yrd. Doç. Dr. Gökçe MARAŞ

Tel: 4374901-30651

E-Posta: gokcecinar@erciyes.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Melike DEDEOĞLU

Tel: 4374901-30455

E-Posta : mkum@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. Selma ERDOĞAN

Tel: 4374901–30110

E-Posta : selma@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. Fatma ÜNLÜ

Tel: 4374901–30559

E-Posta: funlu@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa Emin GÜL Tel: 4374901-30009 E-Posta: meg@erciyes.edu.tr
Uzm. Sabri GÜNGÖR Tel: 4374901-30154 E-Posta: sgungor@erciyes.edu.tr

 

ISSN: 1301–3688

 

Diğer Bilgiler

İdare ve Yazışma Adresi

Erciyes Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İİBF Dergisi Editörlüğü

38039 KAYSERİ

Tel: (352) 2076666

Fax: (352) 4375239

E-posta: dergi@erciyes.edu.tr
Web adresi: http://iibf.erciyes.edu.tr

 

Baskı Hazırlık ve Baskı

Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Ltd. Şti.
Adakale Sokak No: 14/1
Kızılay – ANKARA

Tel: (312) 434 09 49 - 430 03 78
 Faks: (312) 434 31 42

Web: www.detayyayin.com.tr
e-posta: detay@detayyayin.com.tr

 

 

DERGİNİN BU SAYISINA KATKIDA BULUNAN HAKEMLERİN LİSTESİ

 

Prof. Dr. Gülbadi ALAN
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN
Prof. Dr. H. Nejat BASIM
Prof. Dr. Mustafa ÇELEN
Prof. Dr. Tuncay ÇELİK
Prof. Dr. Ersan ÖZ
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Prof. Dr. Şevki ÖZGENER
Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU
Doç. Dr. Veli AKEL
Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ
Doç. Dr. Semih BİLGE
Doç. Dr. Recep DÜZGÜN
Doç. Dr. Temel GÜRDAL
Doç. Dr. Ferit KULA
Doç. Dr. H. Mehmet TAŞÇI
Doç. Dr. Ömer TEKŞEN
Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER
Doç. Dr. Süleyman UYAR