Seçme İşlemleri

            Bir çalışma sayfasında çoğu işlemin uygulanabilmesi için ilk olarak uygulamanın yapılacağı satır, sütun ya da hücrenin belirlenmesi gerekir. Bu işleme Seçme İşlemi adı verilir. Aynı anda birden fazla satır, sütun ya da hücre birlikte de seçilebilir. Seçme işlemi, hem mouse, hem de klavye ile yapılabilir. Ancak kolay kullanım açısından mouse tercih edilmektedir. Seçme işleminde mouse imleç görünümünün kalın beyaz artı şeklinde olması gerekir. Bu şekle mouse’un Seçme İmleci adı verilir.

            Satır Seçme: Seçme imleci ilgili satırın rakamı üzerine getirilerek mouse’un sol tuşu tek tıklanır. Böylece ilgili satıra ait bütün sütun ve hücreler seçilmiş olur. Aşağıdaki örnekte 3 numaralı satır seçilmiştir.

            Eğer aynı anda birden fazla satır seçilmek istenirse, grubun ilk elemanı olan satır seçilir ve mouse diğer satırlara doğru sürüklenir. Aşağıdaki örnekte 3 numaralı satırdan 7 numaralı satıra kadar seçilmiştir. Aralıklı satırlar aynı anda seçilmek istendiğinde klavyedeki CTRL tuşuna basılarak her satır tek tek seçilir.

            Sütun Seçme: Seçme imleci ilgili sütunun ismi üzerine getirilerek mouse’un sol tuşu tek tıklanır. Böylece ilgili sütuna ait bütün satır ve hücreler seçilmiş olur. Aşağıdaki örnekte C sütunu seçilmiştir.

            Eğer aynı anda birden fazla sütun seçilmek istenirse, grubun ilk elemanı olan sütun seçilir ve mouse diğer sütunlara doğru sürüklenir. Aşağıdaki örnekte C sütunundan E sütununa kadar seçilmiştir. Aralıklı sütunlar aynı anda seçilmek istendiğinde klavyedeki CTRL tuşuna basılarak her sütun tek tek seçilir.

            Hücre Seçme: Seçme imleci ilgili hücrenin üzerine getirilerek mouse’un sol tuşu tek tıklanır. Aşağıdaki örnekte C3 hücresi seçilmiştir.

            Eğer aynı anda birden fazla hücre seçilmek istenirse, grubun ilk elemanı olan hücre seçilir ve mouse grubun son elemanına kadar sürüklenir. Aşağıdaki örnekte B2 hücresinden D4 hücresine kadar seçilmiştir. Excel’de bunun ifade tarzı B2:D4 şeklindedir. Aralıklı hücreler aynı anda seçilmek istendiğinde klavyedeki CTRL tuşuna basılarak her hücre tek tek seçilir.

            Çalışma Sayfası Seçme: Çalışma kitabını oluşturan, çalışma sayfaları arasında geçiş yapabilmek için ilgili çalışma sayfasını seçmek yeterli olacaktır. Bunun için çalışma kitabının altında, o çalışma kitabına ait çalışma sayfalarını ifade eden isimlerden ilgili olanın üzerine mouse sol tuşuyla tıklamak yeterli olacaktır.

            Bir Çalışma Sayfasının Tüm Elemanlarını Seçmek: Sayfadaki tüm satır, sütun ve hücreleri bir anda, hep birlikte seçmek için ya Düzen menüsünden Tümünü Seç komutu işaretlenir ya da Çalışma Sayfası üzerindeki Tümünü Seç düğmesi tıklanır.

Çalışma Sayfası Üzerinde Hareket İşlemleri

            Bir çalışma sayfası üzerinde işlem yapabilmek için üzerinde hareket etmek gerektiği çok açıktır. Bu hareketler, hücreler, satırlar, sütunlar ve sayfalar arası geçişler olarak ifade edilebilir. Hareket işlemlerinin yapılabilmesi için yine araç olarak mouse ya da klavye kullanılabilir.

            Üzerinde çalışılan bir hücreden diğerine geçmek için duruma göre klavyedeki ENTER, TAB ve YÖN TUŞLARI veya mouse kullanılır. Herhangi bir hücrede, ENTER tuşuna basılırsa bir alttaki hücreye, TAB tuşuna basılırsa bir sağdaki hücreye ve YÖN tuşlarına basılırsa ilgili yöne doğru ilk hücreye geçilmiş olur. Mouse kullanıldığında ise mouse’un imleci hangi hücreye tıklanırsa o hücreye gidilecektir. Ekranın genişliği açısından o an görülemeyen hücrelere geçiş için kaydırma çubuklarının kullanılması gerekmektedir. Bu sayede diğer hücrelere de ulaşmak mümkün olacaktır. Aşağıdaki tabloda Excel’de hareket işlemleri için kullanılabilecek klavye tuşları ve görevleri verilmiştir.

Klavye Tuşu

Görevi

ENTER Tuşu

İlgili hücrede işlemi tamamlar ve bir aşağı hücreye geçer.

TAB Tuşu

İlgili hücrede işlemi tamamlar ve bir sağdaki hücreye geçer.

YÖN Tuşları

Hücre seçili iken, ilgili yöne doğru hücreler arası hareketi sağlar.

Hücre içinde ise, karakterler arası geçişi sağlar.

BACKSPACE Tuşu

Hücredeki ifadenin silinmesini sağlar.

DELETE Tuşu

Hücrenin silinmesini sağlar.

SHIFT Tuşu

Yön tuşları ile birlikte kullanıldığında ilgili yöndeki hücrelerin birlikte seçilmesini sağlar.

CTRL Tuşu

Yön tuşları ile birlikte kullanıldığında ilgili yöndeki dolu son hücreye hareketi sağlar.

SHIFT tuşu ve Yön tuşları ile birlikte kullanıldığında ilgili yöne doğru etkin hücrelerin seçilmesini sağlar.

HOME Tuşu

Çalışılan hücrenin bulunduğu satırın ilk hücresine hareketi sağlar.

CTRL tuşu ile birlikte kullanıldığında, A1 hücresine hareketi sağlar.

            Herhangi bir hücreye gitmenin diğer bir yolu da Düzen menüsündeki Git komutunun kullanılmasıdır. Bu komutun kullanılmasıyla açılan penceredeki Başvuru kutucuğuna gitmek istenen hücrenin adresi yazılır. Eğer hücreye herhangi bir ad tanımlanmışsa, bu ad Git komutuyla açılan pencerenin listesinde yer alacaktır. Böylece ad tanımlanmış hücreye gitmek için ilgili ad listeden seçilerek Tamam düğmesi tıklanır. (Hücreye ad tanımlama işlemi Hücre Üzerinde Uygulamalar bölümünde açıklanmaktadır.)

            Üzerinde çalışılacak hücre eğer diğer çalışma sayfalarından birinde ise, ilk olarak ilgili çalışma sayfasının ismi üzerine tıklanarak bu sayfaya geçilir. Daha sonra bu sayfadaki ilgili hücre üzerinde tıklanır. Aşağıdaki örnekte Kitap1 isimli Çalışma Kitabı’nın, Sayfa2 isimli Çalışma Sayfası’nın C5 hücresinde işlem yapılmaktadır. Etkin olan, yani üzerinde çalışılan hücrenin kalın bir çerçeve ile çevrili olduğuna dikkat ediniz...

 

 

Devam