Microsoft Excel

 

 

GİRİŞ ve TEMEL BİLGİLER

 

            Günlük hayatta aslında büyük bir sorun olan çoğu iş, bilgisayarlar sayesinde artık sorun olmaktan çıkmış, zevkli birer uğraş halini almıştır. Bununla birlikte, geniş kitlelerin bilgisayarla tanışması sonucu, insanların belirli ihtiyaçlarını giderecek olan bilgisayar programlarının anlaşılır ve daha kolay kullanılır olması gereği ortaya çıkmıştır.

            Günümüzde insanlarla bilgisayarları bir araya getirebilecek en önemli unsurlar; bilgisayarın hangi amaçlar için kullanılabileceğinin bilinmesi, anlaşılır olma ve kolay kullanımdır. Bilgisayar alanında kolay kullanım ve anlaşılır olma kavramları, insan psikolojisini olumlu yönde etkilemektedir. İnsanlar çağımızın vazgeçilmez bir aracı olan bilgisayarın başına geçtiğinde ne yapabileceğinin farkında olmalıdır ki, ihtiyaçlarını o derecede karşılayabilecek bir uygulamayı oluşturabilsin.

            İlgili alanda tercih edilen program temel olarak, bilgileri depolama, çeşitli işlemlere tabi tutma, düzenleme, sıralama ve inceleme faaliyetlerini kolaylaştırma ve zamandan kazanma yönünde kullanılır. Bilgisayarların, çoğu bilim dalında kullanılma amacı, belirli veri gruplarını sisteme girdikten sonra, bir arada tutmak, çeşitli işlemlere sokmak, ihtiyaç duyulan raporları almak ve daha sonraki kullanımlar için saklamaktır.

            Microsoft Excel hesap tablosu programında aslında en çok kullanılacak olan bildiğimiz dört işlemdir. Bununla birlikte Excel, kullanıcısına çeşitli kolaylıklar da sağlamaktadır. Şöyle ki, Excel’de determinant, faktoriyel, karekök, radyan gibi matematiksel, kikare dağılımı, varyans, ttest, standart sapma gibi istatistiksel, azalan bakiye, devresel ödeme, iç verim oranı gibi finansal, istenen bir koşulu sınayan ve belirli bir değeri test ederek karar veren mantıksal, seçme, ayıklama, belirli ölçütlere göre uygulama yapan veritabanı ve tarih, saat hesaplamaları yapan fonksiyonlar hazır olarak bulunmaktadır. O zaman anlaşılan şu ki, Excel gibi bir program, dört işlemle değil, onu kullanan kişinin yetenekleriyle kısıtlıdır.

            Böylece bir kullanıcı, hazır fonksiyonları ve kendisinin hazırlayacağı yapıları kullanarak büyük sorunlara çabuk ve kolay çözümler üretebilir. Oluşturulan tablolar, ne kadar parametrik, dinamik, birbiriyle bağlantılı düzenli ve anlaşılır bir yapıya sahip olursa sonuca o derece kolay ulaşılır. Önemli olan meydana gelebilecek değişikliklere uyum sağlayabilen bir yapının oluşturulabilmesidir.

            Kitabın ilk bölümü Microsoft Excel programına başlangıç seviyesinde bir bakış imkanı sağlamaktadır. Daha sonra Excel’de bulunan hazır fonksiyonların ve Excel’e özel uygulamaların tanıtılması, takiben matematik, istatistik, sayısal yöntemler, muhasebe ve finansman konularında Excel hesap tablosu programının kullanımı örnekler yardımıyla anlatılmaktadır.

Temel Bilgiler

            Microsoft firmasının hazırlamış olduğu Excel programı temel itibariyle bir elektronik hesap tablosu programıdır. Her hesap tablosunda olduğu gibi bu tabloda da harf, sayı ve formüller kullanılarak en basit tablolardan, ileri seviye analizlere kadar her türlü işlem kolayca yapılabilir. Bunun yanı sıra grafik çizimi gibi bir yeteneğe sahip olan Excel programında, aynı zamanda veritabanı amaçlı uygulamalar da hazırlanabilir.

Microsoft Excel’e Giriş

            Çoğu uygulama programının temel özelliği, çalıştırıldığında kayıtlı olmayan, boş, hazır bir belge dosyasını da beraberinde açmasıdır. Aşağıda Excel’in ilk açılış ekranı görülmektedir. Burada Microsoft Excel programı ve henüz kayıtlı olmayan Kitap1 adlı belge dosyası iç içe iki pencere olarak görülmektedir. Bu durumu sağ üst köşedeki Windows’un standart düğmelerinden de anlayabiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Burada üstte bulunan düğmeler Microsoft Excel programının, alttaki düğmeler ise Kitap1 belge dosyasının,
 Simge Durumunda Küçült,  Önceki Boyut,  Kapat düğmeleridir.

Satır, Sütun ve Hücre

            Excel programı dev bir Matris görünümündedir. Bilindiği üzere matris, Satır, Sütun ve bu ikisinin kesişim noktasındaki Hücrelerden meydana gelen bir yapıdır.

            Excel’in temel elemanları olan, sütunlar harflerle (A, B, C, D,..., AA, AB, AC, ...), satırlar rakamlarla (1, 2, 3, 4,..., 1200, 1201, ...) ifade edilmiştir. Her bir Excel tablosunda 16384 satır, 256 sütun bulunmaktadır. Sütun ile satırın kesişim noktasındaki hücreler ise adlarını ait oldukları sütun ve satırın bileşiminden alırlar. Buna hücre adresi adı verilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, hücre adresinde ilk olarak sütunun, sonra satırın kullanılmasıdır (Örneğin; A1, C5 veya AC18 hücresi gibi). Tüm bu anlatılanlar oldukça fazla satır, sütun ve hücresi bulunan bir hesap tablosuyla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Ancak bu demek değildir ki, tablonun tamamı kullanılmak zorundadır. Tablonun tamamı yerine, yapılacak işlemde, sadece gerekli olan kısmının kullanılması verimli çözümler üretmek için yeterli olacaktır.

            Üzerinde işlem yapılan, seçilmiş ya da bir başka ifade ile içinde bulunulan hücrenin etrafı kalın bir çerçeve ile belirtilmiştir. Yukarıdaki görüntüde A1 hücresi seçili durumdadır. Seçili olan hücreyi aynı anda hemen sol üstteki kutucuktan takip etmek mümkündür. Bu kutucuğa Hücre Referans Kutucuğu adı verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Çalışma ortamının en önemli ve etkin elemanı hücrelerdir. Her ne yapılacaksa, hücrelerin kullanılmasıyla oluşturulacaktır. Yani bir anlatım sunan tablo hücrelere girilecek değerlerle bir anlam kazanır.

Çalışma Kitabı ve Çalışma Sayfası

            Satır, sütun ve hücreler, birlikte Çalışma Kitabı’nı meydana getirir. Temel olarak her bir çalışma kitabı Excel’de oluşturulmuş bir dosyadır. Aşağıdaki görünümde Kitap1 isimli dosya, aynı zamanda bir Çalışma Kitabı’dır. Çalışma kitabı, istenildiğinde bağlantı kurulabilecek ancak başlangıçta birbirinden bağımsız, sayısı arttırılabilen Çalışma Sayfaları’ndan oluşmaktadır. Her çalışma sayfası benzer özelliklere sahiptir ve aynı dosyanın elemanlarıdır. Başlangıçta bir çalışma kitabında Sayfa1, Sayfa2 ve Sayfa3 adında üç adet Çalışma Sayfası vardır. Bu sayfaların adları değiştirilebilir ve sayısı arttırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devam