Bilgisayarda Ölçü Birimi


  BIT
  Byte
  KiloByte
  MegaByte
  GigaByte
  TeraByte 


           Bilgisayarda bilgilerin depolandığı ünitelerin bilgi depolama kapasiteleri vardır. Bu kapasiteler bazı ölçü birimleri ile ifade edilebilir. Bilgisayarda kullanılan en küçük ölçü birimi BIT'dir. BIT sadece iki değer alabilir: 1 ya da 0. Bu durum mıknatıslanma mıknatıslanmama olarak ifade edilir. Yani bir birim manyetik alanda meydana gelen mıknatıslanma sonucu orası 1 değerini alır. Eğer alan mıknatıslanmamış ise değer 0'dır. Bir bilgisayar 8 BIT'i bir araya getirerek bir çok bilgiyi yığınlar halinde toplayabilir. Böylece aşağıdaki gibi bir birim sistemi ortaya çıkar:

                8 BIT =  1 BYTE
                1 BYTE =  00001001 = örneğin bir  A  harfi
                1 BYTE =  10001001 = örneğin bir % işareti
                1 BYTE =  11101001 = örneğin bir 1 sayısı

           1024 BYTE =  1 KILOBYTE (KB)
           1024 KILOBYTE =  1 MEGABYTE (MB)
           1024 MEGABYTE =  1 GIGABYTE (GB)
           1024 GIGABYTE =  1 TERABYTE (TB)

 

 

BS00559_.wmf (10344 bytes)