İÇİNDEKİLER
 

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Yrd. Doç. Dr. Can Tansel TUĞCU

Makro-Ekonomik Büyümeye Mikro-Kültürel  Bir Yaklaşım: Türkiye’de Kentlerin Kültürel Büyüme Dinamikleri

 

Doç. Dr. Şebnem ASLAN

Arş. Gör. Demet AKARÇAY

Psikolojik Şiddetin Genel ve Örgütsel Sinizme Etkileri

 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ekrem AKBAŞ

Öğr. Gör. Mehmet ŞENTÜRK

MENA Ülkelerinde Elektrik Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Karşılıklı İlişkinin Analizi

 

Yrd. Doç. Dr. Nuri Özgür DOĞAN

Seda GENCAN

Seyahat Acentası Yöneticilerinin Bakış Açısıyla En Uygun Otel Seçimi: Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Uygulaması

 

Yrd. Doç. Dr. Bülent DOĞRU

Yrd. Doç. Dr. Suat Hayri ŞENTÜRK

Latin Amerika Ülkelerinde Bütçe Açığı ve Enflasyon Arasındaki Eş Bütünleşme İlişkisinin Analizi

 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim DURAK
Yöneticilerle Açıkça Konuşabilme Düzeyinin Genel Konuşma Nedenlerine Etkisi: Üniversitelerde Bir Araştırma
 
Yrd. Doç. Dr. Serpil SENAL

Denetim Beklenti Aralığı ve Tespitine Yönelik Bir Araştırma

 

Gülçin ŞİŞLİ

Prof. Dr. Sevinç KÖSE

Kurum Kültürü ve Kurumsal İmaj İlişkisi: Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Üzerinde Bir Uygulama 

 
 


Dergi ana sayfa