ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Sahibi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. Adına

Dekan, Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Editör

Prof. Dr. Hayriye ATİK

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hayriye ATİK
Prof. Dr. Faik BİLGİLİ
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU

Doç. Dr. Levent ÇITAK

 

Yayına Hazırlayan

Yrd. Doç. Dr. Melike KUM

 

Yayın Kurulu Sekreterleri

Yrd. Doç. Dr. Gökçe MARAŞ

Tel: 4374901-30651

E-Posta: gokcecinar@erciyes.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Melike KUM

Tel: 4374901-30455

E-Posta : mkum@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. Selma ERDOĞAN

Tel: 4374901–30110

E-Posta : selma@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. Fatma ÜNLÜ

Tel: 4374901–30559

E-Posta: funlu@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa Emin GÜL Tel: 4374901-30009 E-Posta: meg@erciyes.edu.tr
Uzm. Sabri GÜNGÖR Tel: 4374901-30154 E-Posta: sgungor@erciyes.edu.tr

 

ISSN: 1301–3688

 

Diğer Bilgiler

İdare ve Yazışma Adresi

Erciyes Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İİBF Dergisi Editörlüğü

38039 KAYSERİ

Tel: (352) 2076666

Fax: (352) 4375239

E-posta: dergi@erciyes.edu.tr
Web adresi: http://iibf.erciyes.edu.tr

 

Baskı Hazırlık ve Baskı

Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Ltd. Şti.
Adakale Sokak No: 14/1
Kızılay – ANKARA

Tel: (312) 434 09 49 - 430 03 78
 Faks: (312) 434 31 42

Web: www.detayyayin.com.tr
e-posta: detay@detayyayin.com.tr

 

 

DERGİNİN BU SAYISINA KATKIDA BULUNAN HAKEMLERİN LİSTESİ

 

Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN

Prof. Dr. Hamdi AYDIN

Prof. Dr. Filiz ÇALIŞKAN

Prof. Dr. Murat DİNÇMEN

Prof. Dr. Adem DURSUN

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

Prof. Dr. Sevinç KÖSE

Prof. Dr. Mahir NAKİP

Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU

Prof. Dr. Şevki ÖZGENER

Prof. Dr. Harun TERZİ

Prof. Dr. Nisfet UZAY

Prof. Dr. Şaban UZAY

Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ

Doç. Dr. Hamit Emrah BERİŞ

Doç. Dr. Levent ÇITAK

Doç. Dr. Müjdelen YENER

Doç. Dr. H. Mehmet TAŞÇI