CONTENTS
 

Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Suzan ÇOBAN
Resul ÖZTÜRK

Medyada Yer Alan Sosyal Pazarlama Kampanyalarına Yönelik Tüketici Değerlendirmeleri: Konya İlinde Bir Uygulama

 

Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Dr. Durdu Mehmet BİÇKES

Örgütsel Öğrenme ve İnovasyon İlişkisi: Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma

 

Doç. Dr. Fikret ÇANKAYA
Doç. Dr. Engin DİNÇ
Mümine KARA

İç Denetimin Başarısını Etkileyen Denetim Türleri: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Üzerinde Bir Uygulama

 

Yrd. Doç. Dr. Ersan ERSOY
Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasalarının Rolü

 

Yrd. Doç. Dr. Recep KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Belma KEKLİK

KOBİ’lerde Genel Firma Özelliklerinin İnovasyon Uygulamalarına Etkisi: Balıkesir İlinde Bir Araştırma

 

Yrd. Doç. Dr. Rüştü YAYAR
Arş. Gör. Yusuf DEMİR

Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Teşvikleri: Tokat İlinde Bir Uygulama

 

Arş. Gör. Ezgi BADAY YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Uğur SİVRİ
Prof. Dr. Metin BERBER

Türkiye’de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (2010)

 

Arş. Gör. Mustafa KAVACIK
Arş. Gör. Saadet ZAFER
Doç. Dr. Mehmet Emin İNAL

Turizmde Destinasyon Markalaması: Alanya Örneği

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI


FEAS Journal - Home Page