CONTENTS
 

Prof. Dr. Ekrem ERDEM ve
Dr. Can Tansel TUĞCU

Higher Education and Economic Growth: An Empirical Investigation of Cointegration and Causaltiy for Turkish Economy
 
Prof. Dr. Rıfat YILDIZ,
Dr. Oğuz ÖCAL ve
Dr. Ertuğrul YILDIRIM

Suçun Sosyoekonomik Belirleyicileri: Kayseri Üzerine Bir Uygulama
 
Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ ve
Doç. Dr. Hakan ÇETİNTAŞ

Türkiye'de Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye ve İhracat Arasındaki İlişkinin Ekonomik Analizi: 1970-2005
 
Doç. Dr. Tuncay ÇELİK ve
Yrd. Doç. Dr. Derviş BOZTOSUN

Türkiye Borsası ile Asya Ülkeleri Borsaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisi
 
Doç. Dr. Ramazan ERDEM,
Yrd. Doç. Dr. Orhan ADIGÜZEL ve Uzman Aslı KAYA

Akademik Personelin Kurumlarına İlişkin Algıladıkları ve Tercih Ettikleri Örgüt Kültürü Tipleri
 
Doç. Dr. Abdullah OKUMUŞ,
Yrd. Doç. Dr. Zehra BOZBAY ve Uzman Recep Murat DAĞLI

Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
 
Doç. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ ve
Öğr. Gör. Yasin KELEŞ

Otel İşletmesi İşgörenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması
 
Yrd. Doç. Dr. İdris SARISOY ve
Yrd. Doç. Dr. Selçuk KOÇ

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kurumlar Vergisi Gelirleri Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi
 
Yrd. Doç. Dr. Gülsevil YILDIZ
Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği ve Kayseri İl Merkezinde Bir Uygulama
 
Yrd. Doç. Dr. Sebahattin YILDIZ
İşletme Performansının Ölçümü Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
 
Dr. Cem Harun MEYDAN
Adalet Algısı – İç Girişimci Davranışlar İlişkisinde Kontrol Odağının Şekillendirici Rolü
 
Öğr. Gör. Dr. Filiz ÖZKAN ve
Prof. Dr. Recep TARI

Türkiye’de 1980 Sonrası Seçim Dönemlerinin Politik Konjonktürel Dalgalanmaları Teorisi Çerçevesinde Analizi
 
Öğr. Gör. Uğur DÜNDAR ve
Araş. Gör. Dr. Cüneyt DUMRUL

İktisat Biliminin Sınırları Üzerine: Aykırı İktisat Yaklaşımı
 
Araş. Gör. Veli YILANCI ve
Araş. Gör. Zehra Ayça ÖZTÜRK

Türkiye İle En Büyük Beş Ticaret Ortağının Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisinin Analizi: Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi
 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI


FEAS Journal - Home Page