CONTENTS
 

Prof. Dr. Mehmet Ali BİLGİNOĞLU
ve Arş. Gör. Ahmet AYSU
Dış Borçların Ekonomik Büyüme
Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
Türkiye’de Kadının Çalışma Yaşamından Dışlanması

 

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇETİN
ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA
Bir Kalkınma Aracı Olarak “Organize
Sanayi Bölgeleri”: Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma

 

Yrd. Doç. Dr. Levent ÇITAK
Türkiye’deki Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklıklarının Etkinliklerinin Veri
Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

 
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ERDEM;
Öğr. Gör. Dr. Süheyla RAHMAN;
Levent AVCI; Bülent DEMİREL;
Seda KÖSOĞLU; Gülhan FIRAT;
Tuba KESİCİ; Şule KIRMIZIGÜL;
Seda ÜZEL; Cemile KUBAT
Hasta Memnuniyetinin Hasta Bağlılığı Üzerine Etkisi
 
Yrd. Doç. Dr. Olgun KİTAPCI
Restoran Hizmetlerinde Müşteri Şikâyet Davranışları: Sivas İlinde Bir Uygulama

 
Yrd. Doç. Dr. Soner TASLAK
Göreve İlişkin Çatışmalarda Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etiksel Bir Değerlendirme
 

Yrd. Doç. Dr. Tülay YENİÇERİ
KOBİ’lerin Elektronik Ticareti Kullanma Eğilimi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

 

Yrd. Doç. Dr. Ali ACILAR
ve Yrd. Doç. Dr. Bülent BAŞARAN
KOBİ’lerde Stokların Yönetiminde Bilgi ve Teknolojinin Kullanımını Etkileyen Etmenler: Görgül Bir Araştırma
 
Araş. Gör. Dr. Banu SUNGUR
Haftada Üç Gün Çalışan İşgörenleri ve Çoklu Vardiyaları Olan Organizasyonların Çizelgeleme Problemleri İçin Sıfır Bir Programlama Modeli

 
Fatmanur ERTUĞRUL
Paydaş Teorisi ve İşletmelerin Paydaşları ile İlişkilerinin Yönetimi
 


FEAS Journal - Home Page