CONTENTS

Doç. Dr. G. Cenk AKKAYA
Sermaye Yapısı, Varlık Verimliliği ve Kârlılık: İMKB’de Faaliyet Gösteren Deri-Tekstil Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

 

Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ
Türkiye’de Para Talebinin İstikrarı ve Sınır Testi Yaklaşımıyla Öngörülmesi: 1985–2006
 

Yrd. Doç. Dr. M. Atilla ARICIOĞLU

ve Yüksek End.Müh. Aydan TUTAN

Etik Etkisini Geliştirme Modeli ve Bir Uygulama
 

Yrd. Doç. Dr. Şebnem ASLAN ve

Yrd. Doç. Dr. Musa ÖZATA
Duygusal Zekâ ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Sağlık Çalışanları Örneği
 

Yrd. Doç. Dr. Esra SİVEREKLİ DEMİRCAN

Yeni Ekonomik Düzende Küreselleşme Yerelleşme Bağlamında Belediyelerde Yeni Mali Yönetim Anlayışı
 

Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA ve
Yrd. Doç. Dr. Yavuz DEMİREL
Bilgi Yönetiminde Bilgiyi Anlamak
 

Yrd. Doç. Dr. Muhittin KAPLAN ve Yrd. Doç. Dr. Tuncay ÇELİK
The Persistence of Profitability and Competition in the Turkish Banking Sector
 

Yrd. Doç. Dr. Atılhan NAKTİYOK ve Araş. Gör.  M. Kürşat TİMUROĞLU
Öğrenme Yönlülüğün Müşteri Yönlülük Üzerine Etkileri
 
Yrd. Doç Dr. Halil SAYLI ve
Ahmet TÜFEKCİ

Başarılı Bir Örgütsel Değişimin Gerçekleştirilmesinde Dönüştürücü Liderliğin Rolü
 

Araş. Gör. Dr. Banu SUNGUR
Bulanık Vardiya Çizelgeleme Problemleri İçin Tamsayılı Programlama Modeli
 
Araş. Gör. Burçin YILMAZ ESER ve Prof. Dr. Harun TERZİ
Türkiye’de İşsizlik Sorunu ve Avrupa İstihdam Stratejisi
 
Araş. Gör. İpek SAVAŞÇI  ve
Doç. Dr. G. Nazan GÜNAY

İşletmelerin Rekabet Üstünlüğü Sağlamalarında Müşteri Değerinin Yaratılması: GSM Operatörlerinin Üniversite Öğrencilerine Sundukları Hizmet Algılamalarına Yönelik Bir Değerlendirme
 


FEAS Journal - Home Page