CONTENTS

Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ  ve Arş. Gör. Alper ASLAN

Türkiye İmalat Sanayiinde İthalatın Piyasayı Disipline Etme Hipotezinin Testi: Panel Veri Yaklaşımı

 

Doç. Dr. Orhan ÇOBAN
Türk Otomotiv Sanayiinde Endüstriyel Verimlilik ve Etkinlik
 

Doç. Dr. Selen DOĞAN ve Araş. Gör. Selçuk KILIÇ
Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi
 

Doç. Dr. Turhan KORKMAZ ve Öğr. Gör. Ersin AÇIKGÖZ
VOB’da İşlem Gören Döviz Futures Sözleşmelerinin Değeri ile Piyasadaki Likit Döviz Miktarı Arasındaki İlişki
 

Yrd.Doç. Dr. Veysel AĞCA ve Yrd.Doç.Dr.Mustafa KURT
İç Girişimcilik ve Temel Belirleyicileri: Kavramsal Bir Çerçeve
 

Yrd. Doç. Dr. Murat CANITEZ ve Yrd. Doç. Dr. Tülay YENİÇERİ
İhracat Performansı Düşük Olan Kobiler ile Yüksek Olan Kobi’lerin Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Pilot Araştırma
 

Yrd. Doç. Dr. Esra DEMİRCAN SİVEREKLİ
Yeni Ekonomik Düzende Küreselleşme Yerelleşme Bağlamında Belediyelerde Yeni Mali Yönetim Anlayışı
 

Yrd. Doç. Dr. Ali ŞAHİN
Türkiye’de E-Belediye Uygulamaları ve Konya Örneği
 
Araş. Gör. Dr. Banu SUNGUR
Çağrı Üzerine İşçi Çalıştıran Organizasyonların Tur Çizelgeleme Problemleri için Karma Tamsayılı Programlama Modeli
 


FEAS Journal - Home Page