CONTENTS

Yrd. Doç. Dr. Harun DEMİRKAYA

Tarım Toplumundan Bilgi Toplumuna İnsan Kaynakları Yönetiminde Değişim

 

Yrd. Doç. Dr. Murat Selim SELVİ ve Ögr. Gör. İbrahim KILIÇ
Perakende Yapı Endüstrisinde Yapı Marketleri İle Küçük Esnafların Müşterilerin Satınalma Davranışları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
 

Yrd.  Doç. Dr. Yusuf TOPAL
İmkb’ye Kayıtlı İşletmelerin Sermaye Yapıları Ve Finansal Kaldıraç Oranlarının Karlılıklarına Etkisi
 

Ars. Gör. Dr. Rahmi ÇETİN ve Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ
A Review Of Empirical Studies On Foreign Direct Investment And Trade
 

Dr. İbrahim DURAK
Denizli Tekstil İşletmeleri Neden Fason Üretim Yapıyor? Bir Şebeke Organizasyon Çeşidi Olarak Fason Üretim Ve Denizli Tekstil İşletmeleri Uygulaması
 

Öğr. Gör. Ulaş ÜNLÜ
Türkiye’de İlk Defa Halka Arz Edilen Bankacılık Sektörü Hisse Senetlerinin Uzun Dönem Fiyat Performansları
 

Fatih ÇELİK
İç Göçlerin İtici Ve Çekici Güçler Yaklaşımı İle Analizi
 

Arş. Gör. Cüneyt DUMRUL ve Arş. Gör. Ahmet AYSU
Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisinde Yayınlanan Makaleler: Değerlendirme Ve Bibliyografya (1981-2005)
 


FEAS Journal - Home Page