Doç. Dr. Hasan VERGİL ve
Arş. Gör. Ertuğrul YILDIRIM

Ab-Türkiye Gümrük Birliğinin Türkiye’nin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet BARAN ve
Yrd. Doç. Dr. Yavuz KILAĞIZ

A Decision Maker System For Academician Selection With Fuzzy Weighting And Fuzzy Ranking

 

Yrd. Doç. Dr. M. Emin İNAL ve Öğr. Gör. D. Mehmet BİÇKES

Kar Amaçsız Kuruluşların Sorunlarının Çözümünde Pazar Yönlülük Teorisi
 

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk İŞCAN ve Arş.Gör. Canan Nur KARABEY
Bilgi Teknolojilerinin Benimsenmesi İle Örgütsel Atiklik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
 

Yrd. Doç.Dr. Cem SAATÇİOĞLU ve H. Levent KORAP

An Empırıcal Analysıs Of Turkısh Inflatıon (1988-2004): Some Non-Monetarıst Estımatıons

 

Yrd. Doç. Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK
Değişen Dünya Koşullarında Çin Halk Cumhuriyeti Ve Dış Ticaret Bakımından Türkiye-Çin Arasında Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
 

Öğr. Gör. Elif KARAKURT
Kentsel Mekanı Düzenleme Önerileri: Modern Kent Planlama Anlayışı Ve Postmodern Kent Planlama Anlayışı
 

Uzm. Yrd. Yahya Can DURA
Mülkiyet - Verimlilik İlişkisi: Uygulamalı (Ampirik) Çalışmalar
 


Dergi ana sayfa