ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Sahibi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ  İ.İ.B.F. Adına

Dekan, Prof. Dr. Cemal ÖZGÜVEN

Editör

Prof. Dr. Cihan DURA

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Cihan DURA

Prof. Dr. Cemal ÖZGÜVEN

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Doç. Dr. Hayriye ATİK

Doç. Dr. Faik BİLGİLİ

Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU

Yayın Kurulu Sekreterleri

Arş. Gör. Yalçın PAMUK

Tel: 4374901-30504

E-Posta : ypamuk@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. Cüneyt DUMRUL

Tel: 4374901-30454

E-Posta : cdumrul@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. Gökçe ÇINAR

Tel: 4374901-30651

E-Posta : gokcecinar@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. Ahmet AYSU

Tel: 4374901-30802

E-Posta : ahmetaysu@erciyes.edu.tr

 

Online Dergi Teknik Sorumluları

Uzman Gökhan GÜVEN

Tel: 4374901-30152

E-Posta : gguven@erciyes.edu.tr

Arş. Gör. M. Fatih İLGÜN Tel: 4374901-30801 E-Posta : mfilgun@erciyes.edu.tr

 

ISSN : 1301-3688

Diğer Bilgiler

- Dergimiz 2001 tarihli 17. sayısından itibaren ulusal hakemli olarak yılda iki kez yayınlanmaktadır.

- Türkiye’de en az beş üniversiteye mensup öğretim üyelerinden oluşan bir hakem kurulu vardır.

- Dergimiz Türkiye’de tüm üniversite kütüphanelerine gönderilmektedir.

- Bu derginin elektronik versiyonuna http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/dergi.htm internet adresinden ulaşılabilir.

- Dergimizde yayınlanan makalelerde belirtilen görüşlerden makale sahipleri sorumludur.

- Makaleler kaynak gösterilmek koşuluyla iktibas edilebilir.

 

İdare ve Yazışma Adresi

Erciyes Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İİBF Dergisi Editörlüğü

38039  KAYSERİ

 

 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ HAKEM KURULU

 

1. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Seha SELEK

2. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Kemalettin CONKAR

3. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Güneş N. BERBEROĞLU

Prof. Dr. İlhan ÜNLÜ

Prof. Dr. Rıdvan KARLUK

Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI

Doç. Dr. Fermani MAVİŞ

4. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Celal ER

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ

Prof. Dr. Ahmet KUMRULU

Prof. Dr. Ergün TÜRKCAN

Prof. Dr. Erdal ÜNSAL

Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR

Prof. Dr. Çelik ARUOBA

Prof. Dr. Ahmet DEMİR

Prof. Dr. Ercan UYGUR

Prof. Dr. Lale DAVUT

Prof. Dr. Nejdet SERİN

Doç. Dr. Aykut KİBRİTÇİOĞLU

Doç. Dr. İrfan CIVCIR

Doç. Dr. Yılmaz AKDI

5. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Celalettin ATAMANALP

Prof. Dr. Dursun BİNGÖL

Prof. Dr. Erol ÇAKMAK

Prof. Dr. Aysel ERCİŞ

Prof. Dr. Muammer ERDOĞAN

Prof. Dr. Nurullah GENÇ

Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU

Prof. Dr. Ruhi M. TÜRKO

Prof. Dr. Cevat GERNİ

Prof. Dr. Muammer YAYLALI

Prof. Dr. Ersin KANDEMİR

Prof. Dr. Mustafa ÖZATEŞLER

Prof. Dr. Uğur GÜLLÜLÜ

Prof. Dr. Sıbkat KAÇTIOĞLU

Prof. Dr. Alaattin BAŞAR

Prof. Dr. Şule ÖZKAN

Doç. Dr. Yusuf AKAN

Doç. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN

6. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Şükrü ÖZEN

7. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Burhan KUZU

8. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Erinç YELDAN

9. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Sevinç KÖSE

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

Prof. Dr. Hüseyin KARAKAYALI

Prof. Dr. Şahabettin YİĞİTBAŞI

Prof. Dr. İbrahim EROL

10. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM

Doç. Dr. Mahmut KARTAL

11. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Altan ÇABUK

Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU

Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ

Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN

Prof. Dr. Serpil CANBAŞ

Prof. Dr. A. Fazıl ÖZSOYLU

12. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Halil SEYİDOĞLU

13. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN

Prof. Dr. Koray BAŞOL

Prof. Dr. Gönül BUDAK

Prof. Dr. Temel ERGUN

Prof. Dr. Kamil TÜĞEN

Prof. Dr. Nurel ÜNER

Prof. Dr. Oya YILDIRIM

Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ

Prof. Dr. Alp TİMUR

Prof. Dr. Hüsnü ERKAN

Prof. Dr. Nevzat GÜRAN

Prof. Dr. Recep KÖK

Prof. Dr. Muzaffer DEMİRCİ

Prof. Dr. M. Sadık ACAR

Prof. Dr. Tuna TANER

Prof. Dr. Nergis TEK

Prof. Dr. Berna TANER

Prof. Dr. Ömer Baybars TEK

Prof. Dr. Muammer DOĞAN

Prof. Dr. Günal ÖNCE

Prof. Dr. Saime ORAL

Prof. Dr. Üzeyme DOĞAN

Prof. Dr. Seyma AYTUĞ

Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

Doç. Dr. Muazzez BABACAN

Doç. Dr. İlkin BARAY

Doç. Dr. Gülay BUDAK

Doç. Dr. Utku UTKULU

Doç. Dr. Nermin UYGUÇ

Doç. Dr. H. Avni EGELİ

Doç. Dr. Yaşar UYSAL

Doç. Dr. Öcal USTA

Doç. Dr. Ülkü ERGUN

Doç. Dr. İkbal AYSULU

Doç. Dr. Esin KÜHEYLAN

Doç. Dr. Nejat BİLGİNER

Doç. Dr. Tansu SAY

Doç. Dr. Selma BAKTIR

14. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Şerafettin SEVİM

Doç. Dr. Bülent TOKAT

15. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN

Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN

Prof. Dr. Hayriye ATİK

Prof. Dr. M. Ali BİLGİNOĞLU

Prof. Dr. Filiz ÇALIŞKAN

Prof. Dr. Cihan DURA

Prof. Dr. Yunus DURSUN

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Mahir NAKİP

Prof. Dr. Zuhal ÖZCAN

Prof. Dr. Cemal ÖZGÜVEN

Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ

Prof. Dr. İ. Hakkı SÖNMEZ

Prof. Dr. Osman UNUTULMAZ

Prof. Dr. Rıfat YILDIZ

Prof. Dr. İnci VARİNLİ

Prof. Dr. Mansur ATALAY

Doç. Dr. Sema Ülker AYYILDIZ

Doç. Dr. Emine BİLGİLİ

Doç. Dr. Faik BİLGİLİ

Doç. Dr. İsmail KAYAR

Doç. Dr. Salih KUŞLUVAN

Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU

Doç. Dr. Şaban UZAY

16. GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Kadir ARICI

Prof. Dr. Eyüp BEDİR

Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA

Prof. Dr. Ertuğrul ÇETİNER

Prof. Dr. Burhan ÇİL

Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK

Prof. Dr. Feral EKE

Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN

Prof. Dr. M. Tuba ONGUN

Prof. Dr. Sacit ÖNEN

Prof. Dr. M. Mithat ÜNER

Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR

Prof. Dr. Şiir YILMAZ

Prof. Dr. Remzi ÖRTEN

Prof. Dr. Recai ÇINAR

Doç. Dr. Ahmet BATTAL

Doç. Dr. Cem KILIÇ

Doç. Dr. Aziz KONUKMAN

Doç. Dr. Tengiz ÜÇOK

17. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. İsmail H. ÖZSABUNCUOĞLU

 

 

18. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR

Prof. Dr. Cevdet ERDOST

Prof. Dr. Mehmet Baha KARAN

Prof. Dr. Halil KAYIM

Prof. Dr. Celal KÜÇÜKER

Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ

Doç. Dr. Çağlar ÖZEL

Doç. Dr. Aylin ÖZMAN

19. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Abid BULUT

Doç. Dr. Emir ERDEN

20. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Gülten KAZGAN

21. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Sıtkı GÖZLÜ

Prof. Dr. Ümit ŞENESEN

Doç. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA

22. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Adalet Bayramoğlu ALADA

Prof. Dr. Cengiz ERDAMAR

Prof. Dr. Türkel MİNİBAŞ

Prof. Dr. Neyran ORHUNBİLGE

Prof. Dr. İzzettin ÖNDER

Prof. Dr. Cemal ŞANLI

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

Prof. Dr. Yusuf TUNA

Prof. Dr. Mehmet Merih PAYA

Prof. Dr. Mithat MELEN

Prof. Dr. Mehmet Fuat YAŞAR

Prof. Dr. Abdulkadir MERCÜL

Prof. Dr. Emine Arzu İMREN

Prof. Dr. İsmet Doğan KARGÜL

Prof. Dr. Mehmet ALTAN

Prof. Dr. Yılmaz TOLUNAY

Prof. Dr. Erdal BALABAN

Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN

Doç. Dr. Zekai ÖZDEMİR

Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ

Doç. Dr. Kaya ARDIÇ

Doç. Dr. Havva Tunç ÇELEBİ

Doç. Dr. Gülden ÜLGEN

Doç. Dr. Mehmet ALKAN

23. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Nejat TENKER

24. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU

Prof. Dr. Rahmi YAMAK

25. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ömer DEMİR

Doç. Dr. Metin TOPRAK

26. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ali AKDEMİR

Prof. Dr. Recep TARI

Prof. Dr. Gültekin TODOPLU

Prof. Dr. Vasfi HAFTACI

Prof. Dr. Yunus KİSHALI

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU

Prof. Dr. Hamdi YILMAZ

Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR

Doç. Dr. Akif ABBASOĞLU

Doç. Dr. Mehmet DUMAN

Doç. Dr. Selman Aziz ERDEN

Doç. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ

Doç. Dr. Mustafa KÖKSAL

Doç. Dr. A. Tansu SAY

Doç. Dr. Neşe ERİM

27. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. İ. Hakkı ARMUTLULU

Prof. Dr. Selehattin GÜRİŞ

Doç. Dr. Asuman YALÇIN

28. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ

Doç. Dr. Zeki DOĞAN

29. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Şinasi AKSOY

Prof. Dr. İhsan Duran DAĞI

Prof. Dr. Aykut POLATOĞLU

Prof. Dr. Fikret ŞENSES

Prof. Dr. Zehra KASNAKOĞLU

30. OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ö. Adil ATASOY

Prof. Dr. Münevver YILANCI

31. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK

32. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Şerif ŞİMŞEK

Prof. Dr. Mahmut TEKİN

Doç. Dr. Coşkun ATAYETER

33. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ömer EROĞLU

Doç. Dr. Durmuş ACAR

Doç. Dr. Hasan İBİCİOĞLU

Doç. Dr. Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI

34. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Nuri BURHAN

Prof Dr. Zeynel DİNLER

Prof. Dr. Erol İYİBOZKURT

Prof. Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU

Prof. Dr. İlker PARASIZ

Prof. Dr. Hüseyin ŞAHİN

Prof. Dr. Özer SERPER

Doç. Dr. Kemal GÖZLER

35. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ercan EREN

36. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERİSTESİ

Prof. Dr. Güven MURAT

Doç. Dr. Turhan KORKMAZ

Doç. Dr. Salih BARIŞIK

Doç. Dr. Hasan VERGİL