CONTENTS

Doç. Dr. İnci VARİNLİ,

Arş. Gör. Leyla LEBLEBECİ KACUR ve

Arş. Gör. Hülya GÖKNAR

Eczacıların İlaç Reklamlarına Karşı Tutumlarının Belirlenmesi-Kayseri’de Faaliyet Gösteren Eczacılar Üzerine Bir Uygulama

 

Yrd. Doç. Dr. İsmail BAKAN ve

Arş. Gör. Tuba BÜYÜKBEŞE

Çalışanların İş Güvencesi ve Genel İş Davranışları İlişkisi: Bir Alan Çalışması

 

Yrd. Doç. Dr. Gülten EREN

GÜMÜŞTEKİN ve

Ali Bircan ÖZTEMİZ

Örgütsel Stres Yönetimi ve Uçucu Personel Üzerinde Bir Uygulama

 

Dr. Ali İhsan ÖZDEMİR

Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi, Süreçleri ve Yararları

 

Arş. Gör. Bülent BAŞARAN ve

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİR

Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarının Gerçekleştirilebilirliği Açısından, Sektörlerin Elverişlilik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

 

Uzm. Yavuz AKBULAK ve

Uzm. Ayşegül ASLAN (Çev.)

İktisat Politikası Reformlarını Anlamak

 


FEAS Journal - Home Page