CONTENTS

Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN ve

Yrd. Doç. Dr. İstiklal Y. VURAL

Vergi Rekabeti
 

Yrd. Doç. Dr. Mesut ALBENİ
Türkiye’de Teknolojik Öğrenmenin Alansal Analizi

 

Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ

Bankacılık Krizleri, Nedenleri ve Ekonomik Maliyetleri

 

Yrd. Doç. Dr. Yunus CERAN ve

Yrd. Doç. Dr. M. Emin İNAL

Maliyet Bilgileri Temeline Dayalı Pazarlama Kararları İçin Pazarlama Muhasebesi

 

Yrd. Doç. Dr. Suzan ÇOBAN
Toplam Kalite Yönetimi Perspektifinde İçsel Pazarlama Anlayışı

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet SOMUNCU

Cehri Üretimi ve Ticaretinin 19. Yüzyılda Kayseri Ekonomisindeki Önemi

 

Dr. Adnan AKIN
Mülkiyet Sahipliğinden Kaynaklanan Yönetim Hakkının Devri Açısından Post-Modern Yönetsel Kontrol Yaklaşımları ve Stratejileri

 

 


FEAS Journal - Home Page