CONTENTS

DR. ORHAN SAVAŞ İÇİN

Dr. Orhan Savaş’ın Özgeçmişi

Dr. Orhan Savaş’ın Eserleri

Prof. Dr. Cihan DURA
 “Dr. Orhan Savaş için…”

Yrd. Doç. Dr. Himmet KARADAL,
“Dr. Orhan Savaş’ı Yaşamak”

Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY,
“Değerli Orhan Abi”

Yrd. Doç. Dr. Azzem ÖZKAN
 “Dr. Orhan Savaş”

MAKALELER

Doç. Dr. Sevinç KÖSE
Arş. Gör. Burak KARTAL
Arş. Gör. Nilgün KAYALI
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Tutuma İlişkin Faktörlerle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma


Yrd. Doç. Dr. Mustafa ACAR Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi


Yrd. Doç. Dr. Ünal AY
Yrd. Doç. Dr. Himmet KARADAL
Yönetici Yaşam Biçimleri İle Yöneticinin Etkinliği ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Tekstil, Çimento, Sigorta ve Gıda Sektöründe Bir Araştırma


Yrd. Doç. Dr. Güven DELİCE
Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif


Yrd. Doç. Dr. Nejat DOĞAN Pragmatizmin Felsefi Temelleri

Yrd. Doç. Dr. Atılhan NAKTİYOK Yönetici Değerleri ve Pazar Yönlülük: Bir Uygulama


Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma


Yrd. Doç. Dr. Şevki ÖZGENER
Büyüme Sürecindeki KOBİ’lerin Yönetim ve Organizasyon Sorunları: Nevşehir Un Sanayii Örneği


Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY
Dr. Orhan SAVAŞ
Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi: Mobilya Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama Örneği


Dr. Orhan SAVAŞ
Hedef Maliyet Yönetim Sisteminin Başarısını Etkileyen Faktörler Üzerine Türk Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma


Dr. Orhan SAVAŞ
Tam Zamanında Üretim Sisteminin Gerektirdiği Maliyet Muhasebesinin Temel Nitelikleri


Arş. Gör. Lütfü ÖZTÜRK
Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye (Kitap İncelemesi)


FEAS Journal - Home Page