İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAYINLARI

                            

Dergimiz 2008 yılından itibaren EconLit (Journal of Economic Literature) tarafından indekslenmekte,
               2009 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır,
               2012 yılından itibaren EBSCOhost tarafından indekslenmektedir.
               2015 yılından itibaren ProQuest tarafından indekslenmektedir.
               2016 yılından itibaren SOBIAD tarafından indekslenmektedir.

DERGİLER

Sayı 19:  Temmuz-Aralık 2002

Sayı 20:  Ocak-Haziran 2003
               (Dr. Orhan SAVAŞ'a Armağan)

Sayı 21:  Temmuz-Aralık 2003

Sayı 22:  Ocak-Haziran 2004

Sayı 23: Temmuz-Aralık 2004

Sayı 24: Ocak-Haziran 2005
              (Arş. Gör. Mustafa İHTİYAR'a Armağan)

Sayı 25: Temmuz-Aralık 2005

Sayı 26: Ocak-Haziran 2006

Sayı 27: Temmuz-Aralık 2006

Sayı 28: Ocak-Haziran 2007

Sayı 29: Temmuz-Aralık 2007

Sayı 30: Ocak-Haziran 2008

Sayı 31: Temmuz-Aralık 2008

Sayı 32: Ocak - Haziran 2009

Sayı 33: Özel Sayı
              (Prof. Dr. Faruk ANDAÇ'a Armağan)

Sayı 34: Temmuz-Aralık 2009

Sayı 35: Ocak-Temmuz 2010

Sayı 36: Temmuz-Aralık 2010

Sayı 37: Ocak-Temmuz 2011

Sayı 38: Temmuz-Aralık 2011

Sayı 39: Ocak-Temmuz 2012

Sayı 40: Haziran-Aralık 2012

Sayı 41: Ocak-Haziran 2013

Sayı 42: Temmuz-Aralık 2013

Sayı 43: Ocak-Haziran 2014

Sayı 44: Temmuz-Aralık 2014

Sayı 45: Ocak-Haziran 2015

Sayı 46: Temmuz-Aralık 2015

Sayı 47: Ocak-Haziran 2016

Sayı 48: Temmuz-Aralık 2016

Sayı 49: Ocak-Haziran 2017

Sayı 50: Temmuz-Aralık 2017

Yayın Kurulu

Danışma Kurulu

Makale Yazım Kuralları
(E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi Yazım Kuralları 22.12.2011 tarihinden itibaren yenilenmiştir)
Makale yazım kurallarını okumak için tıklayınız.

Dergide  Yayınlanan Yazılar (1981-2009)
           - Yazar Adına Göre Sınıflandırma
           -
Anabilim ve Bilim Dallarına Göre Sınıflandırma

Makale Ön İnceleme Formu

Makale Değerlendirme Formu

İletişim Bilgileri

Elektronik Dergi İçin Tıklayınız.