ERÜ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Dergipark E-Dergi için tıklayınız.

Dergimiz 2008 yılından itibaren EconLit (Journal of Economic Literature) tarafından indekslenmekte, 
2009 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır,
2012 yılından itibaren EBSCOhost tarafından indekslenmektedir.
2015 yılından itibaren ProQuest tarafından indekslenmektedir.
2016 yılından itibaren SOBIAD tarafından indekslenmektedir.

İndexler


İletişim

Dergi Sahibi
Prof. Dr. Şaban UZAY

Gönderi ve Yazışma Adresi
Prof. Dr. Nısfet UZAY   (İ.İ.B.F. Dergisi Editörü)  ya da
Prof. Dr. Levent ÇITAK   (İ.İ.B.F. Dergisi Editörü)  

Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
38039  KAYSERİ

Bilgi İçin: dergi@iibf.erciyes.edu.tr

Yayına Hazırlayan

Telefon E-Posta
Arş. Gör. Dr. Ali Gökhan YÜCEL +90 352 207 6666 – Dahili: 30458 agyucel@erciyes.edu.tr

Yayın Kurulu Sekreterleri (Editör Yardımcıları)

Telefon E-Posta
Öğr. Gör. Sabri GÜNGÖR +90 352 207 6666 – Dahili: 30154 sgungor@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. Esra DAYI +90 352 207 6666 – Dahili: 30837 ealdemir@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. Serap AĞAYA +90 352 207 6666 – Dahili: 30752 serap@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. Erman EROĞLU +90 352 207 6666 – Dahili: 30803 ermaneroglu@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. Ahmet TUNÇ +90 352 207 6666 – Dahili: 30503 ahmettunc@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. Muhammed İkbal DURMUŞ +90 352 207 6666 – Dahili: 13425 ikbaldurmul@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. Murat RUHLUSARAÇ +90 352 207 6666 – Dahili: 30259 mruhlusarac@erciyes.edu.tr