MALİYE

 
İşletme
İktisat
Maliye

Tanıtım

Yönetim

Akademik Kadro

Dersler

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 
 
 
 
 
 
 
 

Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gökçe MARAŞ
Öğr. Gör. Uğur DÜNDAR

Mali Hukuk Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı:  Doç. Dr. Ali DEĞİRMENDERELİ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SOMUNCU
Arş. Gör. Serap AĞAYA

Mali İktisat Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. M. Fatih İLGÜN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYSU

Arş. Gör. Erman EROĞLU

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ferhat AKBEY
Arş. Gör. Gökhan ÇOBANOĞULLARI 

 
 
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
E-posta:
iibf@erciyes.edu.tr  Tel: +90 352 4374913   Faks: +90 352 4375239