SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

 
İşletme
İktisat
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Tanıtım

Yönetim

Akademik Kadro

Dersler

 
 
 
 
 
 
 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

1. SINIF (Güz Dönemi)

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

SKY.101

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I

3

SKY.103

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

3

SKY.105

KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ

3

İKT.101

İKTİSADA GİRİŞ I

3

İŞL.103 GENEL MUHASEBE I 3

SRV.101

TÜRKÇE I

2

SRV.103

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

3

SRV.107 İNGİLİZCE I 3

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

1. SINIF (Bahar Dönemi)

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

SKY.102

SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II

3

SKY.104

KAMU POLİTİKASI

3

SKY.106

ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ

3

İKT.102

İKTİSADA GİRİŞ II

3

SRV.108

İNGİLİZCE II

3

SRV.102

TÜRKÇE II

3

İŞL.104

GENEL MUHASEBE II

3

SRV.104

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II

2

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

2. SINIF (Güz Dönemi)

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

SKY.201

İDARE HUKUKU I

3

SKY.203

TÜRK ANAYASA HUKUKU

3

SKY.205

SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ

3

SKY.207

TOPLUM BİLİM

3

SRV.207

İNGİLİZCE III

3

SRV.303

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

Kredisiz Seçimlik Dersler

Aşağıdaki dersler dönem derslerine ilave olarak seçilebilir. Bu dersleri seçen öğrencilerin başarılı olmaları şarttır.

SRV.203

GÜZEL SANATLAR I

SRV.205

BEDEN EĞİTİMİ I

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

2. SINIF (Bahar Dönemi)

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

SKY.202

İDARE HUKUKU II

3

SKY.204

MEDENİ HUKUK

3

SKY.206

SİYASET SOSYOLOJİSİ

3

SRV.210

İNGİLİZCE IV

3

MLY.101

KAMU MALİYESİNE GİRİŞ

3

SRV.214

İSTATİSTİK

3

Kredisiz Seçimlik Dersler

Aşağıdaki dersler dönem derslerine ilave olarak seçilebilir. Bu dersleri seçen öğrencilerin başarılı olmaları şarttır.

SRV.204

GÜZEL SANATLAR II

SRV.206

BEDEN EĞİTİMİ II

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

3. SINIF (Güz Dönemi)

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

SKY.301

YEREL YÖNETİMLER

3

SKY.303

KARŞILAŞTIRMALI SİYASET

3

SKY.305

CEZA HUKUKU

3

SKY.307

TÜRK SİYASAL HAYATI I

3

SKY.309

ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE AKIMLARI

3

Seçimlik Dersler
Aşağıdaki dersler arasından sadece 1 (bir) ders seçilecektir.

İKT.205

MİKROİKTİSAT

3

İKT.303

PARA VE BANKA

3

MLY.417

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

3

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

3. SINIF (Bahar Dönemi)

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

SKY.302

KAMUDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

3

SKY.304

KAMU YÖNETİMİNDE ETİK

3

SKY.306

TÜRK SİYASAL HAYATI II

3

İŞL.110

BORÇLAR HUKUKU

3

MLY.308

MALİYE TEORİSİ VE POLİTİKASI

3

Seçimlik Dersler
Aşağıdaki dersler arasından sadece 1 (bir) ders seçilecektir.

SKY.308

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI

3

İKT.206

MAKROİKTİSAT

3

İŞL.202

İŞLETME YÖNETİMİ

3

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

4. SINIF (Güz Dönemi)

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

SKY.401

ÇEVRE POLİTİKASI

3

SKY.403

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

3

SKY.405

AB’NİN SİYASAL YAPISI

3

ULS.407

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

3

İŞL.425

TİCARET HUKUKU

3

SRV.499

STAJ/BİTİRME ÖDEVİ

2

Seçimlik Dersler
Aşağıdaki dersler arasından sadece 1 (bir) ders seçilecektir.

SKY.407

SİVİL TOPLUM VE DEVLET

3

İŞL.219

ENVANTER VE BİLANÇO

3

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

4. SINIF (Bahar Dönemi)

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

SKY.402

TÜRKİYE’DE SİYASET VE DIŞ POLİTİKA

3

SKY.404

KENTSEL POLİTİKA

3

SKY.406

SİYASET BİLİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

3

SKY.408

KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER

3

İKT.315

TÜRKİYE EKONOMİSİ

3

SRV.499

STAJ/BİTİRME ÖDEVİ

Seçimlik Dersler
Aşağıdaki dersler arasından sadece 1 (bir) ders seçilecektir.

MLY.313

KAMU BÜTÇESİ

3

SKY.410

ÇEVRE HUKUKU

3

 

 
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
E-posta:
iibf@erciyes.edu.tr  Tel: +90 352 4374913   Faks: +90 352 4375239