İKTİSAT

 
İşletme
İktisat

Tanıtım

Yönetim

Akademik Kadro

Dersler

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 
 
 
 
 
 
 
 
İktisat Politikası Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ekrem ERDEM
Doç. Dr. H. Mehmet TAŞÇI
Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Melike DEDEOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt DUMRUL
Yrd. Doç. Dr. Recep ULUCAK
Öğr. Gör. Dr. Pınar ÇAKIROĞLU
Araş. Gör. Ali Gökhan YÜCEL
Araş. Gör. Ahmet KÖSEOĞLU
Araş. Gör. Zübeyde ŞENTÜRK
Araş. Gör. Mustafa Arif ULUBAŞ
Araş. Gör. Savaş SAVAŞ
Araş. Gör. Muhammed İkbal DURMUŞ
 
İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Faik BİLGİLİ
Doç. Dr. Recep DÜZGÜN
Doç. Dr. Eyyup ECEVİT
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ALTIPARMAK
Araş. Gör. Haluk AYTEKİN
Araş. Gör. H. Hilal BAĞLITAŞ
 
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Prof. Dr. Nisfet UZAY
Prof. Dr. Hayriye ATİK
Prof. Dr. Rıfat YILDIZ
Doç. Dr. Ferit KULA
Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER
Araş. Gör. Fatma ÜNLÜ
Araş. Gör. Salih Çağrı İLKAY
 
Anabilim Dalı Özel Web Sitesi
 
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
E-posta:
iibf@erciyes.edu.tr  Tel: +90 352 4374913   Faks: +90 352 4375239