İKTİSAT

 
İşletme
İktisat

Tanıtım

Yönetim

Akademik Kadro

Dersler

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 
 
 
 
 
 
 
 

İktisat Politikası Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ekrem ERDEM
Prof. Dr. Halil ALTINTAŞ
Doç. Dr. Cüneyt DUMRUL
Yrd. Doç. Dr. Melike DEDEOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Recep ULUCAK
Arş. Gör. Ali Gökhan YÜCEL
Arş. Gör. Ahmet KÖSEOĞLU
Arş. Gör. Zübeyde ŞENTÜRK ULUCAK
Arş. Gör. Savaş SAVAŞ
Arş. Gör. Muhammed İkbal DURMUŞ
Arş. Gör. Ahmet TUNÇ

 

İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Faik BİLGİLİ
Doç. Dr. Eyyup ECEVİT
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ALTIPARMAK
Arş. Gör. Haluk AYTEKİN
Arş. Gör. Hayriye Hilal BAĞLITAŞ

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hayriye ATİK
Prof. Dr. Nısfet UZAY
Prof. Dr. Ferit KULA
Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER
Yrd. Doç. Dr. Fatma ÜNLÜ
Arş. Gör. Salih Çağrı İLKAY
Öğr. Gör. Masreka KHAN

 
 
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
E-posta:
iibf@erciyes.edu.tr  Tel: +90 352 4374913   Faks: +90 352 4375239