İKTİSAT

 
İşletme
İktisat

Tanıtım

Yönetim

Akademik Kadro

Dersler

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 
 
 
 

   13 Ocak 1977 tarihinde Hacettepe Üniversitesine bağlı İşletme Fakültesi bünyesinde kurulan İktisat bölümü 1980 tarihinde 75 öğrenci ile lisans öğretimine başlamıştır.


   İktisat bölümü, İktisadi sorunların çözümüne katkı sağlayacak iktisatçılar yetiştirmek; bilimsel araştırmalarla hem teorik hem de ampirik bilgi üretmek ve öğrencilere teorik bilgi ile uygulama alanları öğretilerek iş hayatında başarılı olmaları yönünde yol gösterici olmak şeklinde amaçlar edinmiştir.


    Bu amaçlar doğrultusunda 7 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent ve 8 araştırma görevlisi istihdam eden iktisat bölümü, 2008 itibariyle 1151 (623 örgün 528 ikili öğretim) Lisans, 40 Yüksek Lisans ve 28'i Doktora olmak üzere 1219 öğrenciye eğitim imkânı sağlamaktadır. Ayrıca bölümde bulunan öğretim üyeleri bilgi birikimini üretime çevirmenin en önemli aracı olan üniversite sanayi işbirliği için başta sanayi odası olmak üzere ticaret odası v.b kurumlara danışmanlık yapmaktadır.


   Öğrenciler, 1. Sınıftan itibaren kendi tercihleri ve mezuniyet sonrası iş yaşamına ilişkin niteliklerini geliştirebilmelerine imkân verecek şekilde öğrenci danışmanları (Araştırma Görevlileri) desteğinde seçmeli derslere yönelmeleri sağlanarak iş hayatında başarılı olmaları için bölümce adımlar atılmaktadır.

   Mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye'de başta finans sektörü olmak üzere ekonominin tüm özel sektörlerinde ayrıca Kamu Kurumlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi meslekleri de kapsayan geniş bir sahada istihdam imkânı bulabilmektedirler.

 

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
E-posta:
iibf@erciyes.edu.tr  Tel: +90 352 4374913   Faks: +90 352 4375239