Prof. Dr. Yunus DURSUN

ydursun@erciyes.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:İşletme

Anabilim Dalı :Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Fakülte :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İş Telefonu :+90 352 207 66 66  Dahili: 30255
Fax :+90 352 437 52 39
İş Adresi :Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039 Melikgazi/Kayseri
   

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans

:Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü-1983

Yüksek Lisans :Üniversitesi SBE, Rensselaer Polytechnic Institute, NY
Doktora :Erciyes Üniversitesi SBE-1993
 

AKADEMİK ÜNVANLAR


Yrd. Doç. Dr.

:Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü-1994

Doç. Dr.

:Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü-1999

Profesör Dr.

:Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü-2005

 

İDARİ GÖREVLER


İşletme Bölüm Başkanlığı                                    Erciyes Üniv. İ.İ.B.F. 2007-

Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Mrk. Müdürü    Erciyes Üniv.2005-
Dekan Yardımcısı                                              Erciyes Üniv. İ.İ.B.F.2001-2004
Dekan Yardımcısı                                              Erciyes Üniv. İ.İ.B.F.1995-1998
Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyesi                 Erciyes Üniv. Hukuk F. 2004-
Yönetim Kurulu Üyesi                                         Erciyes Üniv. İ.İ.B.F2000-2003
Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyesi                 Erciyes Üniv. Yozgat İ.İ.B.F2000-
Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyesi                 Erciyes Üniv. Nevşehir İ.İ.B.F.2000-
 

BİLİMSEL YAYINLAR


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 Dursun, Yunus ve Kayar, İsmail (1997), “Turkish Lawers’ Attitudes Towards Advertising and Their Advertising Intentions,” Enriching Marketing Practice and Education (ed: Elnora W. Stuart ve Ellen M. Moore, Southern Marketing Association 1997 Proceedings, Atlanta-Georgia (5-8 November), ss. 272-276.

 Nakip, Mahir, Dursun, Yunus ve Erdem, Orhan (1997), “Effects of the 1994 Economic Crisis on Promotion and Distribution Decisions of Private Firms and State Economic Enterprises in Turkey,” Enriching Marketing Practice and Education (ed: Elnora W. Stuart ve Ellen M. Moore, Southern Marketing Association 1997 Proceedings, Atlanta-Georgia (5-8 November), ss.109-112.

 

 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 Dursun, Yunus (2005), “Global Dayanıklı Tüketim Malları Pazarının Kullanım Sıklığına Göre Bölümlendirilmesi,” Yönetim, 16, 51 (Haziran), ss. 3-12.

 Dursun, Yunus (2005), “Global Dayanıklı Tüketim Malları Pazarının Kullanım Sıklığına Göre Bölümlendirilmesi: Dinamik Bir Yaklaşım,” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (1-2), ss. 343-358.

 Dursun, Yunus ve Çerçi, Meral (2004), “Algılanan Sağlık Hizmeti Kalitesi, Algılanan Değer, Hasta Tatmini ve Davranışsal Niyet İlişkileri Üzerine Bir Araştırma,” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (Temmuz-Aralık)- ss.1-16.

 Dursun, Yunus ve Kacur, Leyla Leblebici (2003), “Kayseri’de Hizmet Sunan Doktorların İlaç Mümessillerine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma,” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (Ocak-Haziran), ss. 19-31

 Dursun, Yunus ve Göknar, Hülya (2002), “Kayseri’de Yaşayan Bayanların Çamaşır Deterjanı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma,” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (Güz), ss.19-33.

 Aksoylu, Semra ve Dursun, Yunus (2001), “Pazarda Rekabetçi Üstünlük Aracı Olarak Hedef Maliyetleme,” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (Bahar), ss. 357-371.

 Dursun, Yunus (1999), “Liderlik İkameleri ve Durumsal Değişkenler ile İlaç Mümessillerinde Yönetici stresi İlişkisi,” İktisat, İşletme ve Finans, 160. Sayı Eki (Temmuz), ss. 4-17.

 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 Dursun, Yunus (1999), “Giyimde Fikir Liderleri, Yenilikçiler, Erken Benimseyen Çoğunluk ve Geciken Çoğunluk Üzerine Bir Araştırma,” 4. Ulusal Pazarlama Kongresi “21. Yüzyıl Eşiğinde Ulusal Pazarlama,” Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Antakya-Hatay, (18-20 Kasım), ss. 258-265.

 Dursun, Yunus (1995), "Üniversite Öğrencilerinin Reklamlara Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma," I. Ulusal Pazarlama Sempozyumu: Pazarlama ve Kalite, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını (27-29 Ekim).

 Dursun, Yunus ve Kayar, İsmail (1995), "Avukatlar Avukatlık Hizmetlerinde Reklam ve Reklam Yasağına Nasıl Bakıyorlar?" I. Ulusal Pazarlama Sempozyumu: Pazarlama ve Kalite, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını (27-29 Ekim).

 Akdoğan, M. Şükrü ve Dursun, Yunus (1988), "Kayseri'de Halı ve Tekstil İhraç Eden Üretici İşletmelerin Dış Pazarlama Sorunları," II. Ulusal Üniversite Sanayi Sempozyumu, Kayseri (23-25 Haziran).

 Akdoğan, M. Şükrü ve Dursun, Yunus (1987), "Tüketicinin Korunması ve Standartlaşma," Sanayide Standardizasyon ve Verimlilik I Sempozyumu, Ankara: T.M.M.O.B. Makina Mühendisleri Odası (24-25 Aralık).

 

YÜRÜTÜLEN PROJELER


Milli eğitim Bakanlığı, İşletme Ders Programı hazırlama ve Geliştirme Komisyonu, Kayseri,2007.

BOTAŞ Pompa İstasyonları Denetleme Projesi, BOTAŞ-BTC (Ankara), 2003.

Kayseri Doğal Gaz Projesi, Palmet Metal Endüstri ve Ticaret A.Ş. (İstanbul) ve AMEC Utilities Ltd (İngiltere), Mart 2000.

1994 Ekonomik Krizinin İşletmelerin Pazarlama Faaliyetleri ve Tüketiciler Üzerindeki Etkileri, Kayseri: Üniversite-Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı, 1995.

 

İLGİ ALANLARI


Pazarlama Araştırması, Tüketici Davranışı, Reklam, Tutundurma