Araş. Gör. Mehmet İnanç ÖZEKMEKÇİ

inancozekmekci@gmail.com

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:Uluslararası İlişkiler

 
Anabilim Dalı :Uluslararası İlişkiler
Fakülte :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İş Telefonu :+90 352 207 66 66
Fax :+90 352 437 52 39
İş Adresi

:Erciyes Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

38039 Melikgazi/Kayseri

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans

:İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2003.

Yüksek Lisans :Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2005.
Doktora :İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, (Devam Ediyor)

AKADEMİK ÜNVANLAR


Araş. Gör.

:2007
   

BİLİMSEL YAYINLAR


  • From Anonymous to National: Functions of Halkevleri Periodicals, New Perspectives in Cultural History Gradyate Student Conference on Otoman/Turkish Cultural History, ATA, January 12, 2004

  • “What is Next in Azerbaijan?”, www.dispolitikaforumu.com/azerbeycan.pdf, Ekim 2005

  • “Türkiye’nin Doğu Sınırında Yeni Bir Güç: Çin”, www.dispolitikaforumu.com/cin.pdf, Aralık 2005

  • “Neoliberal Politikalar ve Sağlık”, İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı 2006-2007 yılı Seminerleri, 2 Mart 2007