Araş. Gör. Dr. Fatma ÜNLÜ

funlu@erciyes.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:İktisat

Anabilim Dalı :İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Fakülte :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İş Telefonu :+90 352 207 66 66  Dahili: 30559
Fax  :+90 352 437 52 39
İş Adresi :Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039 Melikgazi/Kayseri
   

ÖĞRENİM DURUMU


Doktora : Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Kayseri (2017) 
Yüksek Lisans

: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD,
  Kayseri (2012)

Lisans : Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kayseri (2009)
 

AKADEMİK ÜNVANLAR


Araştırma Görevlisi

(2010-) İktisat Bölümü/ İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri

BİLİMSEL YAYINLAR


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÜNLÜ, Fatma ve Pelin GENÇOĞLU; (2016), “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk İmalat Sanayinin Göreceli İnovasyon Performansı: Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Analiz”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 47, ss.183-206.

ÜNLÜ, Fatma; (2013), “Avrupa Birliği Yenilik Karnesi ve Türkiye: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”,  Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 42, ss.161-192.

ÜNLÜ, Fatma ve Rıfat YILDIZ; (2013), “Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Firmaların Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 8(2), ss.69-87.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Basılan Bildiriler

GENÇOĞLU, Pelin ve Fatma ÜNLÜ; (2014), “Afrika Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi: İstatistiksel Bir Analiz”, 12. International Conference on Knowledge, Economy and Management,  27-30 Kasım, Antalya, ss.59-74.

ÜNLÜ, Fatma ve Rıfat YILDIZ; (2012), “Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Firmaların Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması”, 10. International Conference on Knowledge, Economy and Management, 8-10 Kasım, İstanbul, ss.99-117.

Ulusal Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Basılan Bildiriler

ÜNLÜ, Fatma ve Rıfat YILDIZ; (2015), “Çevre-İnovasyon İlişkisine Farklı Bir Bakış: Eko-İnovasyon ve Uluslararası Bir Karşılaştırma”, 18. Ulusal İktisat Sempozyumu, Türkiye Ekonomi Kurumu-Selçuk Üniversitesi, 8-9 Ekim 2015, Konya.

ÜNLÜ, Fatma; Rıfat YILDIZ ve Akın BAYRAK; (2014), “Yerel Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Bayproje Örneği”, 14. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi-Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, 18-19 Aralık, İstanbul, ss.1-25.

ÜNLÜ, Fatma ve Rıfat YILDIZ; (2014), “Kalkınma Ajanslarının Bölgenin Yenilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri: Oran Kalkınma Ajansı Örneği”, 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 24-25 Nisan 2014, ss. 527-550, Kayseri: Detay Yayıncılık.

Yayınlanan Ulusal/ Uluslararası Kitaplar:

ÜNLÜ, Fatma (2015), Organize Sanayi Bölgeleri ve Yenilik: Kayseri’de Bir Uygulama, Birinci Baskı, Saarbrücken: Türkiye Alim Kitapları.

 

ÖDÜL, BURS VE DERECELER


Erciyes Üniversitesi İİBF Dekanlığı Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2014-2016)

Erciyes Üniversitesi İİBF Dekanlığı Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2012-2014)

Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte İkinciliği (2009)

Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü İkinciliği (2009)

İLGİ ALANLARI


Avrupa Birliği, Yenilik İktisadı, Uluslararası İktisat