Araş. Gör. Fatma ÜNLÜ

funlu@erciyes.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:İktisat

Anabilim Dalı :İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Fakülte :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İş Telefonu :+90 352 207 66 66  Dahili: 30559
Fax  :+90 352 437 52 39
İş Adresi :Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039 Melikgazi/Kayseri
   

ÖĞRENİM DURUMU


Doktora : Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Kayseri (devam ediyor) 
Yüksek Lisans

: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD,
  Kayseri (2012)

Lisans : Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kayseri (2009)
 

AKADEMİK ÜNVANLAR


Araştırma Görevlisi

(2010-) İktisat Bölümü/ İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri

BİLİMSEL YAYINLAR


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÜNLÜ, Fatma; (2013), “Avrupa Birliği Yenilik Karnesi ve Türkiye: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”,  Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 42, ss.161-192.

ÜNLÜ, Fatma ve Rıfat YILDIZ; (2013), “Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Firmaların Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 8(2), ss.69-87.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Basılan Bildiriler

GENÇOĞLU, Pelin ve Fatma ÜNLÜ; (2014), “Afrika Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi: İstatistiksel Bir Analiz”, 12. International Conference on Knowledge, Economy and Management,  27-30 Kasım, Antalya, ss.59-74.

ÜNLÜ, Fatma ve Rıfat YILDIZ; (2012), “Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Firmaların Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması”, 10. International Conference on Knowledge, Economy and Management, 8-10 Kasım, İstanbul, ss.99-117.

Ulusal Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Basılan Bildiriler

ÜNLÜ, Fatma ve Rıfat YILDIZ; (2015), “Çevre-İnovasyon İlişkisine Farklı Bir Bakış: Eko-İnovasyon ve Uluslararası Bir Karşılaştırma”, 18. Ulusal İktisat Sempozyumu, Türkiye Ekonomi Kurumu-Selçuk Üniversitesi, 8-9 Ekim 2015, Konya.

ÜNLÜ, Fatma; Rıfat YILDIZ ve Akın BAYRAK; (2014), “Yerel Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Bayproje Örneği”, 14. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi-Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, 18-19 Aralık, İstanbul, ss.1-25.

ÜNLÜ, Fatma ve Rıfat YILDIZ; (2014), “Kalkınma Ajanslarının Bölgenin Yenilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri: Oran Kalkınma Ajansı Örneği”, 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 24-25 Nisan 2014, ss. 527-550, Kayseri: Detay Yayıncılık.

 

ÖDÜL, BURS VE DERECELER


Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte İkinciliği (2009)

Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü İkinciliği (2009)

İLGİ ALANLARI


Avrupa Birliği, Yenilik İktisadı, Uluslararası İktisat