Araş. Gör. Fatma ÜNLÜ

funlu@erciyes.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:İktisat

Anabilim Dalı :İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Fakülte :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İş Telefonu :+90 352 207 66 66  Dahili: 30559
Fax  :+90 352 437 52 39
İş Adresi :Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039 Melikgazi/Kayseri
   

ÖĞRENİM DURUMU


Doktora : Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Kayseri (devam ediyor) 
Yüksek Lisans

: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD,
  Kayseri (2012)

Lisans : Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kayseri (2009)
 

AKADEMİK ÜNVANLAR


Araştırma Görevlisi

(2010-) İktisat Bölümü/ İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri

 

ÖDÜL, BURS VE DERECELER


Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte İkinciliği (2009)

Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü İkinciliği (2009)

İLGİ ALANLARI


Avrupa Birliği, Yenilik İktisadı, Uluslararası İktisat