Prof. Dr. Emine KILAVUZ 

ekilavuz@erciyes.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:İktisat

Özgeçmiş

Anabilim Dalı

:İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Fakülte

:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İş Telefonu

:+90 352 207 66 66  Dahili: 30555

Fax

:+90 352 437 52 39

İş Adresi

:İktisat Bölümü - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi 38039 Melikgazi/Kayseri

 

 

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans

: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1985

Yüksek Lisans

: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü, 1989

M.A. in Economics

: Queens College of the City University of New York, Department of Economics, 1996

Doktora : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü, 1997
 

AKADEMİK ÜNVANLAR


Yrd. Doç. Dr.

:1997

Doç. Dr.

:2002

Prof. Dr

:2007

 

İDARİ GÖREVLER


Dekan: Nisan 2008 Mayıs 2011  Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yozgat
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi: Nisan 2008 Mayıs 2011, Bozok Üniversitesi,
Üniversite Senato Üyesi: Nisan 2008 Mayıs 2011, Bozok Üniversitesi,
Organizasyon Komitesi Başkanı: 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, 14-17 Eylül 2009 Yozgat
Organizasyon Komitesi Başkanı:, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu (International Symposium of Regional Development), 07-09 October 2010, Yozgat
Bilim Komitesi Üyesi: Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu (International Symposium of Regional Development), 07-09 October 2010, Yozgat
Bilim Komitesi Üyesi : VI. Uluslararası STK’lar Kongresi, 23–25 Ekim 2009, Çanakkale
Bilim Komitesi Üyesi: Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu,  14-16 Mayıs 2010, Şırnak
Bilim Komitesi Üyesi: 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Mayıs- 6 Haziran 2010, Kosova-Prizen
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi: Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ocak 2006 – Aralık 2007)
.

 

BİLİMSEL YAYINLAR


"Tarihsel Süreç İçinde Türk Parasının Konvertibilitesi," Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 1993, ss.165–182.

"Economic Cost Savings of Laparascopic Adnexectomy: A Case Control Study," (Fahs, M.C., S. Jennings, A. Golden, E. Bilgili, P. Dottino and A. Nizza  ile)Department of Community Medicine, The Mount Sinai Medical Center, New York, NY, 1995.

“Avrupa Parasal Bütünleşmesinde Senyoraj Problemi," Maliye Dergisi, Sayı 126, Eylül-Aralık 1997,ss.96–111.

"Avrupa Topluluğu Üyeleri ve Türkiye'nin Avrupa Para Birliği İçin Öngörülen Kriterler Açısından Değerlendirilmesi," Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 13, 1998, ss.51–69.

"Dış Ticaret, Ekonomik Kalkınma ve Sanayi Devrimi," Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 13, 1998, ss.51–69.

" Gümrük Birliği'nin Nihai Sonucu Avrupa Birliği'ne Üyelik mi?" İzmir Yüksek Ticaretliler Deneği, Mizan Dergisi. Sayı. 33, Ocak-1998, ss.24–29.

"Bütçe Açığının Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri: Teori ve Uygulama", (Faik Bilgili ile) İktisat, İşletme ve Finans, Sayı 146, Mayıs-1998, ss.4-16.

"Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye'de Gelir Dağılımının Bir Analizi" (Faik Bilgili ile) Siyasette ve Yönetimde Etik, Adapazarı, 1998, ss.319–336.

"Euro ve Tek Pazar," Dış Ticaret Dergisi, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sayı 14, Yıl 4, 1999, ss.31–54.

"A Comparison of Linear Probability, Logit and the Probit Models With The Estimation of Labor Force Particapation Model," Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 14, 1999, ss.129–146.

“Türkiye’de Enflasyon, Para Arzı ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Dinamik Bir Analizi”

Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, 14–16 Mayıs 1999, Antalya, ss:63–83.

“1980 Sonrası Türkiye ile Belli Başlı Ticaret Ortakları Arasındaki Döviz Kurlarındaki Değişimin

Analizi” Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 15, 1999, ss.223–233.

“Klasik Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisinin Türkiye ve Ticaret Ortakları

Açısından Test Edilmesi” İktisat, İşletme ve Finans, Sayı 169, 2000, ss.60–73.

“Reel Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme”, İktisat, İşletme ve Finans, Sayı 176, 2000, ss.56–73. Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text
Persistent link: http://EconPapers.repec.org/RePEc/:iif:iifjrn:v:15:y:2000:i:176:p:56-73

Kayseri İmalat Sanayiinin Yapısal Analizi, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, No: 32, Haziran 2001, Kayseri.

Matematiksel İktisat Ders Notları, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yayınları, 2003, No:15.

“Nitelikli Sanayi Bölgeleri ve Türkiye”, Dış Ticaret Müsteşarlığı  Dergisi, Sayı 29,  Temmuz 2003, http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/temmuz2003/Nitelikli%20sanayi%20bölgeleri.htm

“ODTÜ İktisat, Erciyes Üniversitesi ve Niğde Üniversitesi İktisat ve İşletme Öğrencilerinin Profillerinin Karşılaştırılması, (Okyay Uçan ve Funda Çetin ile) Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 21, Temmuz-Aralık 2003, ss: 1–17.

“Parasal Krizlerin Tahmin Edilmesi: Teori ve Uygulama” (Hatice Erkekoğlu ile) Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 24, Ocak-Haziran 2005, ss: 15–36.

“Türkiye’nin Üyeliğinin Avrupa Birliği Bütçesine Muhtemel Etkisi” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2006,.ss.61–80.

“Gümrük Birliği Sonrası Türkiye’nin Batı Avrupa’ya Olan İhracatının Sektörel Analizi” Ege Akademik Bakış, Cilt 7, Sayı 1, Ocak-2007, ss.239–250.
Persistent link: http://EconPapers.repec.org/RePEc:ege:journl:v:7:y:2007:i:1:p:239-250

“Kamu Tüketim Harcaması ve Özel Tüketim: Orta Asya Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi, (Recep Düzgün ile) Sosyo Ekonomi,  Yıl.4, sayı:8/2008–2, 2008, ss.75–88.

“Asimetrik Bilgiye bağlı Problemler ve Çözüm Önerileri” (Eyyup Ecevit ile) Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:11, sayı:2. 2008.

“Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk tarımı ve Türk Tarımının Ortak Tarım Politikasına Uyumu” (Betül Altay Topçu ile), Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak-Haziran 2008, sayı:30, ss.275-308.

“Sağlık Harcamalarındaki Artış ve Temel Bakım Hizmetleri” Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010/2, Sayı: 29, ss.173-192.

“Yükselen Ekonomilerde Döviz Kuru Rejimi Seçimi: Ampirik Bir Analiz” (Betül Altay Topçu ve Nadide Sevil Tülüce ile) Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2011/1, Sayı: 30, ss.83-110.

“Export and Economic Growth in the Case of the Manufacturing Industry: Panel Data Analysis of Developing Countries” (with Betül Altay Topcu)  International Journal of Economics and Financial Issues (IJEFI), Vol 2, No 2 (2012), pp:201-215.

Emine Kılavuz ve Yasemin Dumrul, “İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Teori ve Uygulama” ss:239-258. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:26, Sayı:3-4, 2012.

Betül Altay Topcu ve Emine Kılavuz “Revealed Comparative Advantage and Competitiveness of the Turkish Manufacturing Sector in the European Market” International Journal of Economics and Finance Studies, Vol 4, No 2, 2012

Betül Altay Topcu ve Emine Kılavuz “Revealed Comparative Advantage and Competitiveness of the Turkish Manufacturing Sector in the European Market, International Conference on Business and Management, İstanbul, ICBM-2012.

Tebliğ Listesi

"Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye'de Gelir Dağılımının Bir Analizi" (Faik Bilgili ile) Sakarya Üniversitesi ve ATSO tarafından düzenlenen "Siyasette ve Yönetimde Etik" adlı sempozyumun "Gelir Dağılımı" oturumunda 25 Aralık 1997 tarihinde sunulmuştur.

"1980 Sonrası Türkiye ile Belli Başlı Ticaret Ortakları Arasındaki Döviz Kurlarındaki Değişimin Analizi" Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. tarafından düzenlenen "2000'li Yıllara Doğru Türk Ekonomisi'nin Sorunları" adlı sempozyumun "Uluslararası Ekonomik İlişkiler" oturumunda 13 Kasım 1998 tarihinde sunulmuştur.

"Türkiye'de Enflasyon, Para Arzı, Faiz Oranı ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Dinamik Bir Analizi" Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü" tarafından düzenlenen " IV. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu" İkinci oturumunda 14 Mayıs 1999 tarihinde sunulmuştur.

"Klasik Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi'nin Türkiye ve Ticaret Ortakları Açısından Test Edilmesi", ODTÜ tarafından düzenlenen "Uluslararası Ekonomi Kongresi-III", “S26 Dış Ticaret ve Ekonomik Performans" oturumunda 11 Eylül 1999 tarihinde sunulmuştur.

“Reel Döviz Kurları ve Ekonomik Büyüme” ODTÜ tarafından düzenlenen “Uluslar arası Ekonomi Kongresi-IV” “I4 Ekonomik Büyüme: Türkiye Dinamikleri” oturumunda 16 Eylül 2000 tarihinde sunulmuştur.

“The Panel Gravity Model and Predicting Turkey’s Export Flows” Yasar University, International Conference on Business, Management and Economics, Çeşme, İzmir.

 “Sağlık Hizmetleri Piyasasında Asimetrik Bilgiye Bağlı Problemler ve Çözüm Önerileri”, (Eyyup Ecevit ile) Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi-Kıbrıs, 2007.

“Kamu Tüketim Harcaması ve Özel Tüketim: Orta Asya Ülkeleri  Üzerine Panel Veri Analizi, (Recep Düzgün ile), 2nd International Symposium on Public Finance: Recent Fiscal Problems in Transtional Economies PROGRAM, Kırgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 2007.

“The Sustainability Of The Current Account  Deficit and External Debt in Turkey”, (Nadide Halıcı ile), 4th International Conference on Business, Management and Economics, Yaşar University, Çeşme, 2008, İzmir.

“Revealed Comparative Advantage and Competitiveness of the Turkish Manufacturing Sector in the European Market" (Betül Altay TOPCU ile), International Conference on Business and Management, İstanbul, ICBM-2012.

 

YÜRÜTÜLEN PROJELER


1996: Bilginoğlu, M.A. , E. Erdem, E. Bilgili, N. Uzay, Kayseri'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Gelişme Potansiyelleri

2004: Emine Bilgili, Funda Çetin, Okyay Uçan ve Aslıhan Nakipoğlu (2004) Niğde İlinin Sürdürülebilir Kalkınmasında Tarım Sektörünün Rolü, Niğde Üniversitesi, Tarımsal Araştırma Raporu, Niğde.

2007: “Global Ekonomi ve Türkiye’nin Rekabet Gücü” Türkiye’nin Jeo-Politiği: Türkiye Geleceğin Neresinde” Ed: Nejat Doğan, F. Kula ve M. Öcal, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss: 115-140.

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 7-9 Ekim 2010 Yozgat-Turkey Bozok Üniversitesi yayınları,, Editörler: Emine Kılavuz, Fahri Seker, Fatih Çiftçi ve Yunus Emre Akdoğan., Ulusal Pazarlama Kongresi, Bozok Üniversitesi, Yozgat, 2009.

 
YÜRÜTTÜĞÜ TEZLER
  1. Zerrin Kaan (2003)  “IMF Programlarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Teori ve Uygulama” (YL) Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  2. Tolga Gülderen (2004) (YL) “Uluslar arası Para Fonu İle Yapılan Finansal Anlaşmalar Üzerine Etkili Olan Ekonomik Faktörler”

  3. Betül Altay (2005) (YL) “AB Ortak Tarım Politikası Açısından Türk Tarım Sektörünün Durumu”

  4. Yasemin Timur (2005) (YL)“Cari İşlemler ve Bütçe Açığı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Teori ve Uygulama”

  5. Nurgün Topallı (2006) (YL) “Finansal Krizler ve IMF’nin Kriz Politikaları”

  6. Sema Utkulu (2008) (YL) “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyeliğinin Muhtemel Ticari Etkileri”

  7. Betül Altay Topçu ( 2011) (Doktora) "Gelişmekte Olan Ülkelerde İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi."

  8. Özer Çoşgun (2009- devam ediyor) (YL) “Türkiye’de Ekonomik gelişmelerin Öncü Göstergeler yardımıyla tahmini”

  9. Recep Öztürk (2009- devam ediyor) (YL) “Avrupa Birliği’nin Ekonomik Kriterleri Çerçevesinde Son Üye Ülkelerin ve Türkiye’nin Değerlendirilmesi”

  10. Ertuğrul Şahin (2009-devam ediyor) (YL) “Küreselleşmenin Türkiye’nin Turizm Sektörü Üzerine Etkileri”.

 
ÜYELİKLER
 
VERDİĞİ DERSLER

Ekonometriye Giriş I-II (Lisans; Türkçe)

Matematiksel İktisat I-II (Lisans; Türkçe)

Uluslararası İktisat  I-II (Lisans; Türkçe)

Uluslararası İktisat  (Yüksek Lisans; Türkçe)

Uluslararası Finansal Piyasalar (Yüksek Lisans; Türkçe)

Açık Ekonomi Makro İktisat I-II (Doktora; Türkçe)

 

İLGİ ALANLARI


Avrupa Birliği, Uluslararası Para ve Finans, Ekonometri, Dış Ticaret Teorileri ve Politikaları, Döviz Piyasaları, Büyüme ve Kalkınma