Öğr. Gör. Dr. D. Cüneyt GEDİKLİ

gedikli@erciyes.edu.tr

 

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:İşletme

KİŞİSEL SAYFA

Anabilim Dalı :Sayısal Yöntemler
Fakülte :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İş Telefonu :+90 352 207 66 66  Dahili: 30153
Fax :+90 352 437 52 39
İş Adresi :Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039 Melikgazi/Kayseri
   

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans

:Kayseri E.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü. (1993)

Yüksek Lisans :Kayseri E.Ü. S.B.E. İşletme Ana Bilim Dalı. (1998)
Doktora :Kayseri E.Ü. S.B.E. İşletme Ana Bilim Dalı. (2006)
 

AKADEMİK ÜNVANLAR


Öğr. Gör. Dr.

:
 

BİLİMSEL YAYINLAR


D.Cüneyt Gedikli ve diğerleri, Bilgisayar Teknolojileri ve İnternet, Detay Yayınları, Ankara, 2004.

D.Cüneyt Gedikli ve diğerleri, İleri Excel Kullanımı: İşletme Bilim Dallarında Uygulamalar, Detay Yayınları, Ankara, Kasım 2003

D.Cüneyt Gedikli, Her Yönüyle FileMaker Pro, Alfa Yayınları, Mart 1997.

Doç. Dr. Ekrem Dönek, Doç. Dr. Metin Toprak, Uzm. D.Cüneyt Gedikli, İşgücü Uyum Projesi, Yerel Ekonomik Gelişme Programı, Fizibilite Etüdü, Kayseri, Ağustos 1997.

Doç. Dr. Mahir Nakip, Uzm. D.Cüneyt Gedikli; “Doğrudan Pazarlama ve Şebeke Yoluyla Pazarlama Sistemi”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl:10, Sayı:59, Eylül-Ekim 1996

Yrd. Doç. Dr. Yunus Dursun, Uzm. D.Cüneyt Gedikli, “Eğitimde Etkinliğin Ölçülmesinde Bir Araç Olarak Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi: Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Uygulaması”, Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:8, Sayı:1.

İLGİ ALANLARI


Bilgisayar Programları, Bilgisayar Programlama, Veritabanı Yapıları, Internet, Sayısal Yöntemler