Yrd. Doç. Dr. Mehmet İnanç ÖZEKMEKÇİ

ozekmekci@erciyes.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Anabilim Dalı :Siyaset ve Sosyal Bilimler
Fakülte :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İş Telefonu :+90 352 207 66 66 Dahili: 30925
Fax :+90 352 437 52 39
İş Adresi

:Erciyes Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

38039 Melikgazi/Kayseri

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans

:İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2003.

Yüksek Lisans :Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2005.
Doktora :İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2012.

AKADEMİK ÜNVANLAR


Yrd. Doç. :2013 -

Araş. Gör.

:2007 - 2013
   

İDARİ GÖREVLER


  • Anabilim Dalı Başkanı :  (Siyaset ve Sosyal Bilimler) 2013 -

BİLİMSEL YAYINLAR


ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M., (Ayşegül Komsuoğlu ile) “Geçmişi Hatırlayarak Hatırlatma: Samiha Ayverdi”, Muhafazakar Düşünce Dergisi,2013. [baskıda]

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M., (G. Gürkan Öztan ile). “The Balkan Wars: Forming Little Soldiers of the Future in the Ottoman Empire”, içinde; Devrim Ümit (der.), Ottoman World: Foundational Coexistences, Cambridge Scholars Publishing, New Castle- UK, 2013. [baskıda]

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M. “Modern Devlet ve Tıp: II. Abdülhamit Döneminde Frengi ile Mücadele”, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, sayı 10, İstanbul, 2013. [baskıda]

ÖZEKMEKÇİ, İnanç M. “Mapping the Next Generation’s Imagination: Balkan Wars and the Turkish Nationalism”, IBAC 2012, Epoka Unv Press, 2013.  ss. 274-283.

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M. “Türk Sağında Ayasofya İmgesi”, içinde; İnci Ö. Kerestecioğlu-G. Gürkan Öztan (der.), Türk Sağı Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri”, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M. “Yakalanışının 50. yılında Türkiye Basınından Eichmann davası yorumları Eichmann Türkiye'de!”, içinde; Prof. Dr. Fatmagül Berktay, Politikanın Çağrısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010.

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M. “Tehdit Sınırını Geçemeyen Göçmen”, HayatSağlık, Temmuz 2010, s. 44-52.

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M. “Siyaset Bilimine İlişkin Seçme Eserler Bibliyografyası”, İ.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 40, Mart 2009, ss. 181-213.

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M. “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Yeni Kimliksel Farkındalıklar”, içinde; Doç. Dr. Nejat Doğan, Yrd. Doç. Dr. Ferit Kula, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Öcal (Editörler), Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası –Türkiye Geleceğin Neresinde?, 375-399, (Ankara: Nobel Yayın Dağıtım), Ekim 2007.

ÇEVİRİ

Nuran Yıldırım, A History of Healthcare in Istanbul, The Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency and Istanbul University Project No: 55-10, İstanbul 2010. (Türkçe’den İngilizceye)

BİLDİRİLER

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M., “ Re-Thinking Respect in Political Theory”, POLITSCI 13’ : Political Science in the 21st Century: New Opportunies and Impasses”, 31 October-2 November 2013, Istanbul-Turkey.

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M, “Being Anatolian: Changing Pattern of Constructing Armenian Identity in Turkey,  2nd International Congress of International Society for Cultural History: Artefacts, Culture and Identity, 11-14 September 2013, İstanbul.

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M “Göçmenlerin Siyasal Entegrasyonu ve Kıbrıs Sorununa Etkisi”, Yeni Bir Dönemeçte Kıbrıs, BİSAV Küresel Araştırmalar Merkezi, İstanbul, 28 Mayıs 2011.

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M. “Refugees and Asylum Seekers as subject in the Turkish health care system”, An International and Interdisciplinary Congress on Health, Culture and Human Body, Mainz-Germany, 17-19 September 2010. 

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M. “Türk Sağının Söylem Ezberleri: Türk Sağında Ayasofya İmgesi”, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ-Ankara, 9-11 Aralık 2009.

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M. (Hakan Ertin ile Birlikte), The Gender Aspect of Syphilis in the Late Ottoman Empire”, Medicine Within and Between the Empires (Habsburg and Ottoman), Sammlungen Der Medizinischen Universitat Wien, 20-22 October 2008, Vienna.

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M. Osmanlı Çocuklarının Siyasal Formasyonu ve Milliyetçilik: Çocuk Dergileri Üzerinden Bir Analiz (1869-1914), Türkiye’de Dünden Bugüne BiR Siyaset Yapma Biçimi Olarak Milliyetçilik, Bilgi Üniversitesi, 7-8 Nisan 2007.

ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M. “Neo-Liberal Politikalar ve Sağlık”, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi. Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, 16 Mart 2007.


ÖZEKMEKÇİ, İnanç, M. “From Anonymous to National: Functions of Halkevleri Periodicals”, New Perspectives in Cultural History Graduate Student Conference on Ottoman/Turkish Cultural History, ATA, 12 January 2004
.

DİL


  • İngilizce ( ileri: konuşma/yazma/okuma)

  • Fransızca ( orta: konuşma/okuma)

  • Osmanlıca ( Matbu)

ÜYELİKLER


  • International Society for Cultural History üyeliği ( 2011-2013 yönetim kurulu üyeliği),

  • Hayat Sağlık Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği.

İLGİ ALANLARI


Siyasi Düşünceler Tarihi, Türk Siyasal Hayatı, Türkiye’de Azınlıklar