Araş. Gör. Recep ULUCAK

r.ulucak@erciyes.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:İktisat

Anabilim Dalı

:İktisat Politikası

Fakülte

:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İş Telefonu

:+90 352 207 66 66  Dahili: 30452

Fax 

:+90 352 437 52 39

İş Adresi

:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039 Melikgazi/Kayseri

   

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans

:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, 2009

Yüksek Lisans

:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 2011

Doktora :Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, (Devam ediyor)
 

TEZLER


Lisans Tezi

Ekonomik Büyüme ve Kamu Harcamaları İlişkisi (2008)

Yüksek Lisans Tezi

İktisat Politikalarında Çevrenin Yeri ve Önemi (2011)

Doktora Tezi  
 

AKADEMİK YAYINLAR


Ulucak R. (2011) “Çevreyi Korumanın Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Maliyetleri Ve Çevresel Kalite-Ekonomik Güç İkilemi”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 31, Sayı:1

Ulucak R. ve E. Erdem (2012) "Çevre İktisat İlişkisi ve Türkiye’de Çevre Politikalarının Etkinliği", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı:6

Ulucak R. (2013),“İktisat Politikası Olarak Çevre Politikaları ve Araç Seçimi”, Akademik BakışDergisi, Sayı 34, Ocak-Şubat

 

BAŞARI ÖDÜLLERİ


2004–2009 Maliye Bölüm Birinciliği
 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA ÜYELİK


TOBB İL Genç Girişimciler Kurulu Üyeliği
 

İLGİ ALANLARI


İktisat Politikaları, Çevre Ekonomisi, Ekonometri, Zaman Serisi, Panel Veri