Araş. Gör. Recep ULUCAK

r.ulucak@erciyes.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:İktisat

Anabilim Dalı

:İktisat Politikası

Fakülte

:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İş Telefonu

:+90 352 207 66 66  Dahili: 30452

Fax 

:+90 352 437 52 39

İş Adresi

:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039 Melikgazi/Kayseri

   

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans

:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, 2009

Yüksek Lisans

:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 2011

Doktora :Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, (Devam ediyor)
 

TEZLER


Lisans Tezi

Ekonomik Büyüme ve Kamu Harcamaları İlişkisi (2008)

Yüksek Lisans Tezi

İktisat Politikalarında Çevrenin Yeri ve Önemi (2011)

Doktora Tezi Ekonomik Büyüme Modellerinde Çevre (Devam Ediyor)            
 

AKADEMİK YAYINLAR


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

E. Erdem ve R. Ulucak (2014). “Avrupa Birliğinde Parasal Süreç ve Euro Krizi”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 33, Sayı:1

Ulucak R. (2013),“İktisat Politikası Olarak Çevre Politikaları ve Araç Seçimi”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 34, Ocak-Şubat

Ulucak R. ve E. Erdem (2012) "Çevre İktisat İlişkisi ve Türkiye’de Çevre Politikalarının Etkinliği", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı:6

Ulucak R. (2011) “Çevreyi Korumanın Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Maliyetleri Ve Çevresel Kalite-Ekonomik Güç İkilemi”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 31, Sayı:1

 

Uluslararası Tebliğ/Working Paper/Konferanslar:

“Economic Growth, Resource Restrictions and Ecological Footprint: An Emprical Evidence From Turkey and a General Perspective for Africa”, with E. Erdem and A.G. Yücel, The International Symposium on Cultural Diplomacy in Africa 2014: Building Economic Bridges to Enhance African Sustainable Development and Economic Growth, by Institute for Cultural Diplomacy, Berlin, Germany, 6-8 August, 2014.

“Testing the Efficient Market Hypothesis in G7 Countries: Hacker-Hatemi J Bootstrap Causality Test”, with E. Erdem and A. Köseoğlu, The 24rd International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA), Kayseri, Turkey, 21-24 May, 2014.

“An Analysis of Economic Growth Drag of Natural Resources and Land in Turkey”, with E. Erdem and A.G. Yücel, The 24rd International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA), Kayseri, Turkey, 21-24 May, 2014.

 

Ulusal Tebliğ/ Konferanslar:

"Kayseri'nin Beşeri Sermaye Potansiyeli", E. Erdem ve A.G. Yücel ile birlikte, 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, 24-25 Nisan 2014.

"Teknolojik Değişim Sürecinde Kayseri İlinin Türkiye Ekonomisi İçin Önemi", E. Erdem ve  A. Köseoğlu ile birlikte, 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, 24-25 Nisan 2014.

 

BAŞARI ÖDÜLLERİ


2004–2009 Maliye Bölüm Birinciliği

2012-2014 İİBF Dekanlığı Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA ÜYELİK


TOBB İL Genç Girişimciler Kurulu Üyeliği
 

İLGİ ALANLARI


İktisat Politikaları, Çevre Ekonomisi, Ekonometri, Zaman Serisi, Panel Veri