Prof. Dr. EKREM ERDEM

ekremerdem@erciyes.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:İktisat

Anabilim Dalı

:İktisat Politikası

Fakülte

:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İş Telefonu       

     Dekanlık 

    Ofis

 

:0 352  4373240 - 4374913

:0 352  4374901  Dahili 30451

Fax

:0 352 4374913 

            4373240

            4375239

İş Adresi

:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve

 İdari Bilimler Fakültesi

 38039          Melikgazi/Kayseri

Para ve Banka Dersi Ödevi (2015)       Özgeçmiş (PDF)

Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine:
İktisat dersinde okutulacak ders kitabı: İktisat - (Prof. Dr. Zeynel Dinler, 7. Baskı)

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans

:İstanbul Üniversitesi - İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü (1987)

Yüksek Lisans

:İstanbul Üniversitesi - İktisat Fakültesi 'İktisat' (1989);
Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Alkin

Doktora

:Rensselaer Polytechnic Institute (RPI, New York, USA),
'Yönetim Ekonomisi' - Managerial Economics (1994);
Danışman: Prof. Dr. Romesh K. Diwan

Doktora

:İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, ‘İktisat’ 1989-1991,
Danışman: Prof. Dr. Gülten Kazgan (tez aşamasında iken yurt dışı doktora eğitimi nedeniyle program tamamlanamamıştır).

   
YABANCI DİL ve EĞİTİMİ
İngilizce ve Arapça
İngilizce :İstanbul Lisan Merkezi (İLM), Laleli, İstanbul, 1984-1986.
İngilizce :Erciyes Üniversitesi Yoğunlaştırılmış Dil Eğitimi, Kayseri, 1990.
İngilizce :State University of New York (SUNY), University at Albany, Intensive English Language Program (IELP), Bahar 1991.
Arapça :Türk-Suud Kültür Merkezi Arapça Kursları, Tepebaşı, İstanbul, 1984-1985.
Arapça :Rensselaer Private Arabic Course, Troy, New York, ABD, 1984-1985.
   

AKADEMİK ÜNVANLAR


Araş. Gör. :Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  (1988)

Yrd. Doç. Dr.

:Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  (1995)

Doç. Dr.

:Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  (1996)

Prof. Dr.

:Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  (2002)

 

İDARİ GÖREVLER


Dekan
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2008-
Müdür V

Erciyes Üniversitesi Afrika Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFESAM), 22/01/2013-devam ediyor.

 
YÖK ve ÜAK Bünyesindeki Görevleri:
1. Kurul Üyeliği:      2012/1- (Üniversitelerarası Kurul, ÜAK)
2. Komisyon Üyeliği: 2010 - (YÖK Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), İşletme ve Yönetim
                                       Bilimleri Komisyonu)
 
Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri:
1. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: 1997-1998; 2006- (Erciyes Üniversitesi, İİBF)
2. Fakülte Kurulu Üyeliği: 1997-1998; 2004- (Erciyes Üniversitesi, İİBF)
3. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: 2002- (Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
4. Fakülte Kurulu Üyeliği: 2002- (Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
5. Kamuoyu Araştırma Grubu Üyeliği: 2002- 2006 (Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
6. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: 2004-2005 (Erciyes Üniversitesi, Nevşehir İİBF)
7. Fakülte Kurulu Üyeliği: 2004-2005 (Erciyes Üniversitesi, Nevşehir İİBF)
8. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: 2006-2009 (Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)
9. Fakülte Kurulu Üyeliği: 2006-2009 (Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)
   
Bölüm Başkanlığı:
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, İşletme, Maliye ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri (belli aralıklarla vekaleten), (2008-2011)
 
Anabilim Dalı Başkanlığı:
1. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Politikası ABD (2006-2012; İki Dönem)
2. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Hukuk ve Örgütler ABD (2010 -)
   
   
YÖK ve Üniversite Bünyesindeki Diğer İdari ve Akademik Görevleri:
1. Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği: 2008 - (Erciyes Üniversitesi)
2. Üniversite Senatosu Üyeliği: 2008 - (Erciyes Üniversitesi)
3. Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Üyeliği: 2012 - (Erciyes Üniversitesi)
4. Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği:

2013- (Erciyes Üniversitesi Afrika Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi AFESAM)

5. Kurucular Kurulu Üyeliği: 2013- (Erciyes Üniversitesi Yeşilhisar Meslek Yüksek Okulu)
6. Yürütme Kurulu Üyeliği: 2013- (Erciyes Üniversitesi Yeşilhisar Meslek Yüksek Okulu)
7. Koordinatörlük: 2013- (Erciyes Üniversitesi Yeşilhisar Meslek Yüksek Okulu)
8. Komisyon Başkanlığı ve  Üyeliği: 2009-2012 (ERÜ Kültür ve Sanat Komisyonu)
9. Komisyon Başkanlığı: 2006-2012 (ERÜ Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyonu)
10. Kurul Üyeliği: 2007-2012 (Erciyes Üniversitesi Stratejik Planı)
11. Kurul Üyeliği: 2007-2012 (Erciyes Üniversitesi Bilim Etik Kurulu)
12. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik: 2008-2012 (Erciyes Üniversitesi Vakfı)
13. Yönetim Kurulu Üyeliği: 2002 - 2009 (ERÜ Sosyal Bilimler Araştırma Projeleri Komisyonu)
14. Koordinatörlük 2013 - (Anadolu Üniversitesi AÖF Kayseri İl Sınav Koordinatörü)
15. Komisyon Üyeliği: 2008 - 2012 (ERÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Komisyonu)
16. Komisyon Üyeliği: 2008 - 2012 (ERÜ Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü Komisyonu)
17. Yönetim Kurulu Üyeliği: 2001 - 2005 (ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi, ERSEM)
18. Yönetim Kurulu Üyeliği: 2005 - 2012 (ERÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.)
   
Sivil Toplum Kuruluşlarında Üstlendiği Görevler:
1. Genel Kurul Üyeliği 2011 - (Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı, ÜSAİV)
2. Denetim Kurulu Asil Üyeliği 2011 - (Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı, ÜSAİV)
3. Kurul Üyeliği: 2010 - (Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu)
4. Genel Kurul Üyeliği: 2009 - (Kayseri Kent Konseyi)
5. Yürütme Kurulu Üyeliği: 2009 - (Kayseri Kent Konseyi)
6. Yönetim Kurulu Üyeliği: 2009 - (Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı - Nuh Naci Yazgan Üni.)

7. Başkanlık Ekonomi Danışmanlığı:

1997-1998 (Kayseri Ticaret Odası, KTO)
   
Bürokraside Üstlendiği Görevler:
1. Bakan Danışmanlığı: 2005-2006 (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)
2. AB Yürütme Kurulu Üyeliği: 2005-2006 (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)
3. AB Danışma Kurulu Üyeliği: 2005-2006 (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)
4. KİT Yönetim Kurulu Üyeliği: 2005- 2008 (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, TİGEM)
5. Bakanlık Yeniden Yapılandırma Grubu Üyeliği: 2004-2005 (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi)
6. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Sektörel İzleme Komitesi Üyeliği: (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
   
Misafir Öğretim Üyeliği:
1. Széchenyi István University, Györ, Hungary, guest lectures. (2013)
2. Jan Zamoyski College Of Humanities and Economics, Zamosc, Poland; LLP Erasmus/Teaching Mobility Program öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde. (2010)
3. Beykent Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Merkezi, İstanbul. (2009)
4. Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali, Benevento, Italy; LLP Erasmus/Teaching Mobility Program öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde. (2009)
5. Friedrich-Elexander Üniversitesi, İktisat Bölümü, Erlangen-Nürnberg, Almanya; LLP Erasmus/Teaching Mobility Program öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde. (2007)
6. Başkent Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Ankara. (2005-2007)
7. Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Sivas. (2000-2001; 2003-2004)
   
Bilimsel Dergilerde Üstlendiği İdari ve Akademik Görevler:
1. Dergi Sahipliği:  2008 - (Erciyes Üniversitesi İİBF Adına, İİBF Dergisi)
2. Yardımcı Editörlük: 2003-2004 (Piyasa Dergisi)
3. Yayın Kurulu Üyeliği: 2009 - (The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management)
4. Danışma Kurulu Üyeliği: 2009 - (Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay Dergisi)
5. Yayın Kurulu Üyeliği: 2002- (Piyasa Dergisi)
6. Yayın Kurulu Üyeliği: 1995-2009 (Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi)
7. Yayın Kurulu Üyeliği: 2007- (TÜİK, İstatistik Araştırma Dergisi)
8. Hakem Kurulu Üyeliği: 2007- (TÜİK, İstatistik Araştırma Dergisi)
9. Hakem Kurulu Üyeliği: 2006- (Akdeniz Üniversitesi, İİBF Dergisi)
10. Hakem Kurulu Üyeliği: 1995- (Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi)
11. Hakem Kurulu Üyeliği: 2003- (Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF Dergisi)
12. Hakem Kurulu Üyeliği: 2003- (Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi)
13. Danışmanlar Kurulu Üyeliği: 2003- (Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi)
14. Hakem Kurulu Üyeliği: 2006- (Osman Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi)

15. Hakem Kurulu Üyeliği:

2007- (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi)
16. Bilim Kurulu Üyeliği: 2010 - (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İİBF Dergisi)
17. Hakem Kurulu Üyeliği 2011 - (Agricultural Economics)
18. Hakem Kurulu Üyeliği 2012 - (Sakarya Üniversitesi Sakarya İktisat Dergisi)
19. Hakem Kurulu Üyeliği 2014 - (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi)
   
 Bilimsel Sempozyum/Proje Düzenleme ve Hakemlik Görevleri:
1. Conference Associate Chair 2015 - The 6th Global Islamic Marketing Conference, İstanbul, Turkey, 6-7 May.
2. Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği: 2014- Balkanlarda Türk Kültürü Ve Ahilik Sempozyumu, Üsküp, Makedonya, 17-18 Ekim.
3. Düzenleme Kurulu Başkanı 2014 - 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 24-26 Nisan 2014.
4. Yerel Düzenleyici (Local Host) 2014 - 24th International Trade and Finance Association Conference, Kayseri, Turkey, May 21-24 2014.
5. Düzenleme Kurulu Üyeliği: 2014 - International Conference on Eurasian Economies, Skopje -MACEDONIA, 1-3 July 2014
6. Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği: 2013 - 11th International Conference on Knowledge, Economy & Management, Valetta - MALTA, November 27-30, 2013.
7. Bilim Kurulu Üyeliği: 2013 - Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Kuşadası-İZMİR, 5-6 Ekim 2013.
8. Bilim Kurulu Üyeliği: 2013 - Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi V: Küresel ve Bölgesel Değişim Sürecinde Yeni Türkiye’nin Ekonomik Vizyonu, İKDER ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi işbirliği ile, İstanbul, 31 Ekim-1 Kasım 2013.
9. Düzenleme Kurulu Üyeliği: 2013 - International Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg-RUSSIA, 17-18 September 2013
10. Düzenleme Kurulu Üyeliği: 2012 - International Conference on Eurasian Economies, Almaty - KAZAKHSTAN, 11-13 October 2012
11. Danışma Kurulu Üyeliği: 2012 - Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues,  The Tenth International Conference of Chennai - Indıa, May 9-10,  2012.
12. Danışma Kurulu Üyeliği: 2011 - Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues,  The Nineth International Conference of Beijingi - China, Dec. 29-31,  2011.
13. Danışma Kurulu Üyeliği: 2011 - Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues,  The Eight International Conference Of Global Academy Of  Business & Economic Research, Dubai - China, Dec. 22-23, 2011.
14.  Danışma Kurulu Üyeliği: 2011 - Corporate Strategies and Government Policies:  21st Century Challenges of Global Business & Economıc Issues,  The Seventh International Conference of Global Academy of  Business & Economıc Research, Dubai - China, Oct. 24-26, 2011.
15. Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği: 2011 - 9th International Conference on Knowledge, Economy & Management, Sarajevo-Bosnia & Herzegovina, Jun 23-25, 2011.
16. Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği: 2010 - VII. Uluslararası STK'lar Kongresi: Hayırseverlik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çanakkale, 3-5 Aralık 2010.
17. Bilim Kurulu Üyeliği: 2010 - 1st International Border Trade Congress, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis, 4-5-6 November, 2010.
18. Danışma Kurulu Üyeliği: 2010 - The Sixth International Conference of Global Academy of Business & Economic Research: Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues, New York, USA, October 17-19 , 2010.
19. Danışma ve Hakem Kurulu Üyeliği: 2010 - International Summit of Economists II: Post-Global Crisis Economic Policies, İstanbul University, Faculty of Economics & Istanbul Association of Economists (İKDER), İstanbul,  7-9 Mayıs 2010.
20. Bilim Kurulu Üyeliği: 2010 - Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Kuşadası-İZMİR, 9-10 Ekim 2010.
21. Bilim Kurulu Üyeliği: 2010 - XV. Hukuk ve İktisat Forumu: Hukuk ve İktisat Perspektifinden Demokrasi, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şanlıurfa, Haziran 2010.
22. Bilim Kurulu Üyeliği: 2010 - VII. Hukuk ve İktisat Forumu: Kurumsal İktisat, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Zonguldak, 13 Mayıs 2010.
23. Forum Başkanlığı ve Bilim Kurulu Üyeliği: 2010 - III. Hukuk ve İktisat Forumu: Ekonomi Politikası Kuralları, Kayseri, 3 Şubat 2010.
24. Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği: 2009 - Uluslararası VII. Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova, 30 Ekim - 1 Kasım 2009.
25. Danışma Kurulu Üyeliği: 2009 - International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, Isparta, 24-27 September 2009.
26. Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği: 2010 - 3rd International Congress on Entrepreneurship (ICE'10), Kyrgyz-Turkish Manas University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Bishkek, Kyrgyzstan, 13-15 May 2010.
27. Bilim Kurulu Üyeliği: 2009 - II. Hukuk ve İktisat Forumu: Vergilerin Sınırı, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bandırma, 26 Ekim 2009.
28. Bilim Kurulu Üyeliği 2009 - I. Hukuk ve İktisat Forumu: Anayasal İktisat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 26 Ekim 2009.
29. Bilim Kurulu Üyeliği: 2009 - Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi I: Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisinin Geleceği, İKDER ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi işbirliği ile, İstanbul,  21-22 Mayıs 2009.
30. Genel Moderatörlük: 2009 - Workshop: Piyasa Ekonomisi ve Sosyal Devlet, LDD, Kayseri, 21-22 Mart 2009.
31. Koordinasyon Kurulu Üyeliği: 2008 - 12. Ulusal Finans Sempozyumu, Kayseri, 22-25 Ekim 2008
32. Bilim Kurulu Üyeliği: 2008- I. Güney Marmara Bölgesel Gelişme Sorunları Ulusal Sempozyumu, Bandırma İİBF, Balıkesir, 2-3 Haziran 2008.
33. Düzenleme Kurulu Üyeliği: 2008 -  18th International Trade and Finance Association Conference, Lisbon, Portugal, May 21-24 2008.
34. Düzenleme Kurulu Üyeliği: 2010- 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu: İdari Kayıtlar ve İstatistik,  Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK  (DİE), Ankara, 6-7 Mayıs 2010
35. Düzenleme Kurulu Üyeliği: 2009- 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu: Sektörel Gelişmeler ve İstatistik,  Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK  (DİE), Ankara, 7-8 Mayıs 2009
36. Düzenleme Kurulu Üyeliği: 2008- 17. İstatistik Araştırma Sempozyumu: e-Devlet ve İstatistik,  Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK  (DİE), Ankara, 8-9 Mayıs 2008
37. Düzenleme Kurulu Üyeliği: 2007- 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu: Sosyo-ekonomik Gelişme ve İstatistik,  Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK  (DİE), Ankara, 10-11 Mayıs 2007
38. Düzenleme Kurulu Üyeliği: 2006- 15. İstatistik Araştırma Sempozyumu: Veri Kalitesi ve Güvenirliği,  Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK  (DİE), Ankara, 11-12 Mayıs 2006
39. Düzenleme Kurulu Üyeliği: 2006-2007 I. Hacılar Sempozyumu, Hacılar Belediyesi.
40. Hakem Kurulu Üyeliği: 2004- TÜİK, İstatistik Araştırma Sempozyumları
41. Hakem/Panelist: 2007- TÜBİTAK, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG)
   
Uluslararası Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler ve İdari Görevler:
1. Üyelik: 2012- International Islamic Marketing Association, IIMA
2. Yönetim Kurulu Üyeliği: 2010- International Trade and Finance Association, IT&FA
3. Üyelik: 2008- International Trade and Finance Association, IT&FA
4. Üyelik: 2009- European Centre for Strategic Management of Universities, ESMU
5. Üyelik: 2009- European Platform Higher Education Modernisation, MODERN
6. Üyelik: 2009- Deans and European Academics Network, DEAN
7. Üyelik: 2009- Global Academy of Business & Economic Research, GABER
8. Üyelik: 1994- Rensselaer Alumni Association, RAA
 
Ulusal Bilimsel ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Üyelikler:
İstanbul İktisatçılar Derneği, İKDER

İlim Yayma Cemiyeti, İYC 

 
Televizyon Programı: 
1. Ekonomi Danışmanı ve Yorumcusu: 2012 (E-Kanal; Haber Üssü, hafta içi her akşam)
2. Program Yapımcısı: 2011-2012 (TV1, Ekonomi Günlüğü Programı, İki haftada bir)
3. Program Yapımcısı: 2006 (Erciyes Üniversitesi, Kampus TV, Ekonomi ve Girişimcilik Programı, haftada 1, Perşembe akşamları tartışma programı)
4. Ekonomi Yorumcusu: 2006-2007 (Erciyes Üniversitesi, Kampus TV, Kayseri’de Sabah Programı, haftada 1, Pazartesi sabahları haftanın ekonomi gündemini yorumlama)

 

 

BİLİMSEL YAYINLAR


 

Uluslararası Kitap:

 1. Employment, Skill Formation and the New Techno-Economic Paradigm: An Empirical Study of Turkish Manufacturing, basılmış doktora tezi, U.M.I, Ann Arbor, Michigan, U.S.A., 1994.

Ulusal Kitaplar:

 1. Para Banka ve Finansal Sistem, Detay Yayıncılık, Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara, (2014, 2013, 2012, 2010, 2008, 2006).

 2. 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Editör, Detay Yayıncılık, 24-25 Nisan 2014, Ankara, Haziran 2014.

 3. Türkiye'de Hükümetlerin Makro Ekonomik Performansı (1950-2007), Ö. Şanlıoğlu ve M. F. İlgün  ile birlikte, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009.

 4. Ahilik: Ahlakla Kalitenin Buluştuğu Bir Esnaf Teşkilatlanma Modeli, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara, (2009, 2008, 2004, 2000).

 5. Para ve Banka, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kayseri, 2006.

 6. Kayseri İli Merkezindeki Seçmenlerin Milletvekili ve Siyasi Parti Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (17-18 Ağustos 2002), İ. Varinli v.d. ile birlikte, E.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, Kayseri, 2002.

 7. Küreselleşen Dünyada Türkiye Ekonomisi, M. Toprak, Ö. Demir, M. Doğanlar, M. Acar, ve Ö. Açıkgöz ile birlikte, Siyasal Kitabevi, Ankara (428 sayfa), 2001.

 8. Kayseri Bayan Takım Elbise İmalatına İlişkin Fizibilite Etüdü, M. Toprak ve D.C. Gedikli ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, TOBB yayını, Ankara (90 sayfa), 1997.

 9. Kayseri Entegre Et Tesisine İlişkin Fizibilite Etüdü, M. Gül, M. Toprak ve H. Taşyapan ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, TOBB yayını, Ankara (93 sayfa), 1997.

 10. Kayseri Entegre Süt Tesisine İlişkin Fizibilite Etüdü, H. Bal, M. Toprak ve M. Doğan ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, TOBB yayını, Ankara (113 sayfa), 1997.

 11. Paranın Yansızlığı, Parasal Talep Enflasyonu ve Para Politikasının Rolü, yayınlanmamış doçentlik tezi (114 sayfa), 1996.

Kitap Bölümü ve Ansiklopedi Maddesi:

 1. "Takdim", Raphael, D.D. iç. Adam Smith, Liberte Yayınları, Ankara, ss. 9-21, 2014.

 2. "Türkiye'de Finansal Yapı, Krizler ve Ekonomik İstikrar Kararları", C.T. Tuğcu ile birlikte, Türkiye Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2013, ss. 188-221.

 3. "Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü", Türkiye Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2013, ss. 96-127.

 4. "Bankacılık ve Kredi Ortamı", C.T. Tuğcu ile birlikte, Bankalarda Kredi Yönetimi, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2012, ss. 2-25.

 5. “Kayseri'de ve Yahyalı'da Ticaret ve Sanayi Yoluyla İstihdamın Artırılması”, Yahyalı Araştırma ve İstihdamı Geliştirme (AB) Projesi Kitabı, 2011.

 6. "Türkiye Ekonomisinde Krizler, İstikrar Politikaları ve Küresel Ekonomik Kriz", Türkiye Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2010.

 7. "(Kayseri) Ekonomi: Günümüz Ekonomisi",  Kayseri Ansiklopedisi, II.Cilt, ss. 129-136, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2010.

 8. “Türkiye’de KOBİ’ler: Yapısı, İmkanları, Sorunları ve Çözüm Yolları”, Türkiye’nin Dönemsel Değişimine Genel Bakış, Ankara MÜSİAD Yayını, Ankara, 2007, ss. 47-66.

 9. “2000’li Yıllarda Türkiye’nin Makro Ekonomik Performansı”, iç. Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası: Türkiye Geleceğin Neresinde?, ed. N. Doğan, F. Kula ve M. Öcal, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss. 39-65, 2007.

 10. “Serbestleşme ve Küreselleşme Sürecinde Para Politikaları: Fırsatlar, Tehditler ve Türk Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme”, C. Dumrul ile birlikte, iç. Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası: Türkiye Geleceğin Neresinde?, ed. N. Doğan, F. Kula ve M. Öcal, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss. 87-114, 2007.

 11. “Ahilik Teşkilatının Kayseri’de Yapılanması”, iç. Kayseri’de Ahilik, Der. Y. Gökoğuz, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yayını, ss. 23-27, 2003.

 12. “Ahiliğin Kayseri’de Gelişmesinde Kayseri’nin Bir ‘Uluslararası Ticaret merkezi’ Olmasının Rolü”, iç. Kayseri’de Ahilik, Der. Y. Gökoğuz, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yayını, ss. 32-33, 2003.

Çeviri Kitaplar:

 1. Adam Smith, D. D. Raphael, A. A. Çelenk ile birlikte, Liberte Yayınları, Ankara (1., 2., 4. ve 6. bölümler), 2014.

 2. İktisadi Düşünce Tarihi: Modern İktisadın İnşası, M. Skousen, M. Toprak ve M. Acar ile birlikte, Adres Yayınları, Ankara (13., 14., 15., 16. ve 17. bölümler), 2005.

 3. Kapitalizm ve Küresel Refah, I. Vasquez, ed., M. Toprak ve M. Doğanlar ile birlikte, Liberte Yayınları, Ankara (11., 12., 13. ve 14. bölümler), 2003.

 4. Modern İktisadın İnşası, M. Skousen, M. Toprak ve M. Acar ile birlikte, Liberte Yayınları, Ankara (13., 14., 15., 16. ve 17. bölümler), 2003.

Çeviri Kitap Bölümü:

 1. "Felsefe, Bilim ve Tarih", Raphael, D.D. iç. Adam Smith, Liberte Yayınları, Ankara (6. bölüm), ss. 135-147, 2014.

 2. "İktisat", Raphael, D.D. iç. Adam Smith, Liberte Yayınları, Ankara (4. bölüm), ss. 73-117, 2014.

 3. "Hayatı", Raphael, D.D. iç. Adam Smith, A. A. Çelenk ile birlikte, Liberte Yayınları, Ankara (2. bölüm), ss. 33-55, 2014.

 4. "Birçok Okulun Üstadı", Raphael, D.D. iç. Adam Smith, Liberte Yayınları, Ankara (1. bölüm), ss. 23-31, 2014.

 5. “Bretton Woods: Altın Para Devri mi?”, Gavin, F.J. iç. Kapitalizm ve Küresel Refah, ed. I. Vasquez, Liberte Yayınları, Ankara (11. bölüm), ss. 213-225, 2003.

 6. “Uluslararası Para Fonu: Nihai Ödünç Mercii veya Vazgeçilmez Ödünç Mercii?”, Wijnholds, O.B. ve Kapteyn, A., iç. Kapitalizm ve Küresel Refah, ed. I. Vasquez, Liberte Yayınları, Ankara (12. bölüm), ss. 227-242, 2003.

 7. “Küresel Finansal Piyasalar ve Uluslararası Para Fonu”, White, L.H., iç. Kapitalizm ve Küresel Refah, ed. I. Vasquez,, Liberte Yayınları, Ankara (13. bölüm), ss. 243-259, 2003.

 8. “Uluslararası Finansta Alacaklı-Borçlu İlişkisinin Onarımı”, Vasquez, I., iç. Kapitalizm ve Küresel Refah, ed. I. Vasquez,, Liberte Yayınları, Ankara (14. bölüm), ss. 261-285, 2003.

 9. “Keynes İsyanı: Kapitalizm Kendisine Yönelik En Büyük Meydan Okumayla Karşı Karşıya”, iç. İktisadi Düşünce, Mark Skousen, Adres Yayınları, Ankara (13. bölüm), ss. 359-396, 2003.

 10. “Paul Keynezyen Çaprazı Şaha Kaldırıyor: Samuelson ve Modern İktisat”, iç. İktisadi Düşünce, Mark Skousen, Adres Yayınları, Ankara (14. bölüm), ss. 397-428, 2003.

 11. “Milton’un Cenneti: Friedman Parasal Bir Karşı Devrime Öncülük Ediyor”, iç. İktisadi Düşünce, Mark Skousen, Adres Yayınları, Ankara (15. bölüm), ss. 429-466, 2003.

 12. “Sosyalizmin Yaratıcı Yıkımı: Joseph Schumpeter’in Karanlık Vizyonu”, iç. İktisadi Düşünce, Mark Skousen, Adres Yayınları, Ankara (16. bölüm), ss. 467-487, 2003.

 13. “Dr. Smith’in Washington’a Gidişi: Piyasa Ekonomisinin Zaferi”, iç. İktisadi Düşünce, Mark Skousen, Adres Yayınları, Ankara (17. bölüm), ss. 489-518, 2003.

 14. “Adam Smith: Sistem Kurucusu”, A History of Economic Theory and Method (McGraw-Hill, 1990, ikinci baskı, 5. Bölüm, Singapur), R.B. Ekelund ve R.F. Hebert, Piyasa, S. 12, ss. 121-156, 2004.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan ve Uluslararası Endekslerde Taranan Makaleler:

 1. “Did Financial Stability Concerns Change The Priority of The Central Bank of The Republic of Turkey?”, Ü. Bulut ve E. Koçak ile birlikte, in referee process.

 2. "The Effect of Women’s Employment on Competitiveness and Economic Growth: A Comparison of Turkey and The Most Competitive Countries", Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, F.F. Aydın ile birlikte, Sayı: 44, 2014.

 3. “The Level of Consumers’ Awareness and Perceptions in Consumption of Halal Certified Products”, International Journal of Islamic Management & Business, İ. Varinli ile birlikte, Volume 2, 2014.

 4. “Do Domestic Credits Affect Current Account Balance?: A Panel Ardl Analysis For 15 OECD Countries”, Actual Problems of Economics, G. Üçler ve Ü. Bulut ile birlikte, January 2014. Forthcoming.

 5. "New Evidence on the Relationship Between Economic Freedom and Growth: A Panel Cointegration Analysis for The Case of OECD", Global Economy Journal, C. T. Tuğcu ile birlikte, Vol. 12, No. 3, Article 5, 2012.

 6. "Kadınların İşgücüne Katılması ile Doğurganlık, Boşanma ve Ücret Haddi Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Araştırma", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, A. Kutlar ve F.F. Aydın ile birlikte, Cilt:7, Sayı:1, ss. 149-168, 2012.

 7. "Cultural dynamics affecting urban economic growth: Evidence from Turkish economy", Actual Problems of Economics (SSCI), C. T. Tuğcu ile birlikte, Vol. 07, No. 133, pp. 361-371, (ISSN: 1993-6788), 2012.  

 8. "Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, M.F. İlgün ve C. Dumrul ile birlikte, Cilt:5, Sayı:1, ss. 9-34, 2011.

 9. "Higher Education and Economic Growth: An Emprical Investigation of Cointegration and Casuality for Turkish Economy", Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. T. Tuğcu ile birlikte, Sayı: 36, ss. 1-14, 2012.

 10. "Credit Crunch In The Environment of The Global Crisis: The Case Of Turkey", International Journal of Economic Perspectives, Ü. Bulut ile birlikte. 2011. Forthcoming.

 11. "Investigating the Macroeconomic and Qualitative Dynamics of Urban Economic Growth: Evidence From the Most Productive Turkish Cities", International Journal of Business and Social Science, C.T. Tuğcu ile birlikte, Vol. 2, No. 13, pp. 136-145, 2011.

 12. "The Taylor Rule in Estimating the Performance of Inflation Targeting Programs: The Case of Turkey", Global Economy Journal, S. Kayhan ile birlikte,Vol. 11, Iss. 1, Article 7,  2011.

 13. “Higher Education and Unemployment: A Cointegration and Causality Analysis for the Case of Turkey”, European Journal of Education: Research, Development and Policies, C. T. Tuğcu ile birlikte, Vol. 47, No. 2, pp. 299-309, 2011.

 14. “Exchange Rate and Turkish Fresh Fruits and Vegetables Trade with the EU Countries: Bilateral Trade Data Analysis”. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, S. Nazlioglu ile birlikte, Volume 23, Issue 2, pp. 93-109,  2011.

 15. “The Functions of State in Determining Economic Policies in Islamic Tradition”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Ocak/Temmuz 2010, s. 35, ss.19-36, 2011.

 16. “Are Exchange Traded Funds Effective Instruments to Invest in Islamic Markets? Early Evidence from Dow Jones DJIM Turkey ETF”, American Journal of Finance and Accounting, O. Gözbaşı ile birlikte, Vol. 2, No.2, pp. 119-142, 2010.

 17. “Exchange Rate Uncertainty and Agricultural Trade: Panel Cointegration Analysis for Turkey”. Agricultural Economics (SSCI), S. Nazlıoğlu ve C. Erdem ile birlikte, Volume 41, Issue 6., November 2010.

 18. “Stock Market and Economic Growth Nexus in Emerging Markets: Cointegration and Causality Analysis”, International Journal of Business Forecasting and Marketing Intelligence, O. Gözbaşı, F. İlgün ve Ş. Nazlıoğlu ile birlikte, Volume 1, No: 3/4, pp. 262-274, 2010.

 19. “Impacts of Turkey’s Integration into the European Union on Agricultural Markets and Income Distribution”, Agricultural Economics Review, S. Nazlıoğlu ile birlikte, Volume 11, Issue 1., 2010,

 20. “The Macroeconomy and Turkish Agricultural Trade Balance with the EU Countries: Panel ARDL Analysis”, International Journal of Economic Perspectives, B. Güloğlu ve S. Nazlıoğlu ile birlikte, Volume 4, Issue 1, pp. 371-379, 2010.

 21. “Türkiye’de İç Borçlanma Araçlarının Yapısal Analizi”, İktisat/İşletme ve Finans, S. 172, ss. 53-68, 2000.

 22. “Türkiye’de Bankacılık Sektörü ve İç Borçlanma Politikası”, İktisat/İşletme ve Finans, S. 165, ss. 38-57, 1999.

 23. “Türk Sanayiinin Gelişmesinde Küçük İşletmelerin Yeri ve Bu İşletmelerin Kaynak Temininde Bankacılık Sektörünün Rolü”, İktisat/İşletme ve Finans, S. 161, ss. 22-34, 1999.

 24. “Is The Turkish Economy Competitive in The New Technology Goods?”, Yapı Kredi Economic Review, C. 9, S. 2, ss. 35-54, 1998.

 25. “Alternatif Yatırım Modelleri ve Türkiye’de Yatırımların Teşviki Politikaları”, İktisat/İşletme ve Finans, S. 123, ss. 42-57, 1996.

 26. “Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Borç Sorununun Nedenleri ve Bugünkü Boyutu”, İktisat/İşletme ve Finans, M.A. Bilginoğlu ile birlikte, S. 112, ss. 31-43, 1995.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Kayseri Hacı Kılıç Mahallesi Esnafının Mesleki ve Gelir Dağılımı İle Vergi Yükü”, Türk Tarih Kurumu Dergisi, S. Deveci ile birlikte, hakem sürecinde.

 2. “Teknolojik Değişim ve Rekabet Gücü İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Bilgi Ekonomisi Dergisi, A. Köseoğlu ile birlikte, Cilt:9, ss. 51-68, 2014.

 3. “Borç Krizi Merkez Bankası Bağımsızlığı İlişkisi: Parasal Birliğe Dahil Ülkelere Yönelik Panel Veri Analizi”, AİBÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, T. Akdemir ve M.F. İlgün ile birlikte, Cilt: 10, Sayı:1, ss. 91-122, 2014.

 4. "Makro-Ekonomik Büyümeye Mikro-Kültürel Bir Yaklaşım: Türkiye'de Kentlerin Kültürel Büyüme Dinamikleri", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi (Econlit), C.T. Tuğcu ile birlikte, Sayı:41, ss.1-24, 2013.

 5. "Higher Education and Economic Growth: An Empirical Investigation of Cointegration and Causality for Turkish Economy", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi (Econlit), C.T. Tuğcu ile birlikte, Sayı:36, ss.1-14, 2012.

 6. "Çevre İktisat İlişkisi ve Türkiye’de Çevre Politikalarının Etkinliği", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar DergisiR. Ulucak ile birlikte, Yıl:4, Sayı:6, ss. 78-96, 2012.

 7. “Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dönemsel Bir Analiz”, Bankacılar Dergisi, Türkiye Bankalar Birliği, S. 56, ss. 10-27, 2006.

 8. “Tarım ve AB’ye Uyum Sürecinde Öncelikler”, A. Bayaner ile birlikte, Türktarım, S. 165, ss. 50-57, 2005.

 9. “Milletlerin Zenginliğinde Ahlak Zenginliği: Smith’in Piyasa ve Ahlak Anlayışı Üzerine”, Piyasa, F. Şeker ile birlikte, S. 12, ss. 157-185, 2004.

 10. “Türkiye’de Kamu Açıklarının Yapısı ve Dağılımı”, Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Dergisi, E. Siverekli ile birlikte, S. 3, ss. 67-92, 2001.

 11. “Türk Bankacılık Sektörünün Performans Ölçümü”, MPM Verimlilik Dergisi, A.İ. Özdemir ile birlikte, S. 3, ss. 93-112, 2000.

 12. “Kayseri İlinin Genel Ekonomik Yapısı: İç Anadolu Bölgesi ve Türkiye Geneli İle Bir Karşılaştırma”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, S. 13, ss. 21-34, 1998.

 13. “The New Techno-Economic Paradigm: Labor User or Labor Saver?”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, R. Diwan ile birlikte, C. 13, S. 1, ss. 27-42, 1998.

 14. “Is Textile Becoming A High-Tech Industry? An Empirical Study of The Turkish Textile Industry”, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 3, S. 2, ss. 23-28, 1997.

 15. “Consumption, Income Distribution and Age Structure: An Empirical Study of The United States”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, R.M. Amin ve J.R. Norsworthy ile birlikte, S. 12, ss. 49-65, 1996.

 16. “Horizontal Bank Mergers: Empirical Studies and Applications For The Turkish Banking Industry”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. 11, S. 2, ss. 105-125, 1996.

 17. “Structural Change in Turkish Manufacturing Industry: Some Implications For Industrial Policy”, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 2, S. 2-3, ss.6-17, 1996.

 18. “Tüketim Modellerinde Gelir Dağılımı ve Yaş Yapısı: İktisat Politikası Açısından Bir Değerlendirme”, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. 14, S. 2, ss. 81-105, 1996.

 19. “Türkiye’de Dış Borç Sorunu ve 1980 Sonrası Boyutları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 50, S. 1-2, ss. 173-186, 2005.

 20. “Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies on GNP in The Turkish Economy”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 6, ss. 409-415, 2005.

 21. “Realizing Technological Change: The New Techno-Economic Paradigm”, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. 13, ss. 101-116, 2005.

 22. “An Empirical Test of Competitiveness For An Industrialized Country: Canada”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, S. 11, ss. 367-379, 1994.

 23. “Change in Skill Requirements Due to Advancements in Technology: A Review Article”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, S. 11, ss. 381-391, 1994.

 

Uluslararası Tebliğ/Working Paper/Konferanslar:

 1. “Balkanlarda Türk Kültürünün Geleceğinde Ahiliğin İktisadi İlkelerinin Etkileri”, Balkanlarda Türk Kültürü Ve Ahilik Sempozyumu, Üsküp, Makedonya, 17-18 Ekim, 2014.

 2. “How Sustainable is the Growth Performance of African Countries by Region? A Deatailed Analysis of the North African Countries”, The International Symposium on Cultural Diplomacy in Africa 2014: Building Economic Bridges to Enhance African Sustainable Development and Economic Growth, by Institute for Cultural Diplomacy, Berlin, Germany, 6-8 August, 2014.

 3. “Economic Growth, Resource Restrictions and Ecological Footprint: An Emprical Evidence From Turkey and a General Perspective for Africa”, with A.G. Yücel and R. Uucak, The International Symposium on Cultural Diplomacy in Africa 2014: Building Economic Bridges to Enhance African Sustainable Development and Economic Growth, by Institute for Cultural Diplomacy, Berlin, Germany, 6-8 August, 2014.

 4. “Recent Developments in the Banking Sector following the Global Crisis: The Effects of Regulations in the Banking Sector in Turkey”, with E. Fırat, International Conference on Eurasian Economies, Skopje, Macedonia, 1-3 July, 2014.

 5. “Global Debt Crisis, Financial Instability and the Changing Monetary Policy Strategies: A Cross-Country Analysis”, 10th Global Business and Social Science Research Conference, Theme: “Research For Progress”,  Beijing, China, 23-24 June, 2014.

 6. “Turkey and European Union: Facts and Bilateral Advantages and Disadvantages”, The 24rd International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA), Kayseri, Turkey, 21-24 May, 2014.

 7. “Financial Development, Liberalization and Economic Growth: An Emprical Assessment for Turkey”, with C. Dumrul, The 24rd International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA), Kayseri, Turkey, 21-24 May, 2014.

 8. “An Analysis of Economic Growth Drag of Natural Resources and Land in Turkey”, with A.G. Yücel, R. Ulucak, The 24rd International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA), Kayseri, Turkey, 21-24 May, 2014.

 9. “The Inpact of the Technological Change on Employment: An Emprical Analysis on Turkey”, with A. Köseoğlu, A.G. Yücel, The 24rd International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA), Kayseri, Turkey, 21-24 May, 2014.

 10. “Testing the Efficient Market Hypothesis in G7 Countries: Hacker-Hatemi J Bootstrap Causality Test”, with R. Ulucak, A. Köseoğlu, The 24rd International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA), Kayseri, Turkey, 21-24 May, 2014.

 11. "Türkiye'de KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği ve Uyum Yeteneğinin Arttırılması", Increasing the Adaptability of Employers and Employees to the Changes in Global Economy - (KOBİ Çalışan ve İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi -KUYAP), Kayseri, 13 Şubat 2014.

 12. "The Relationship Between Technological Change and Competitiveness: An Emprical Analysis on Turkey", with A. Köseoğlu, 11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Valetta-Malta, 27-30 November 2013.

 13. "Investigating Existence of Tourism-Led Growth Hypothesis in Cental Asian Republics: A Bootstrap Panel Causality Analysis", with C. T. Tuğcu, International Conference on Eurasian Econonomies, St. Petersburg, Russia, 17-18 September 2013, ss. 2-5.

 14. "Regionalism Tendencies in Post – Soviet Countries", with H. Mammadov, International Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg, Russia, 17-18 September 2013.

 15. “Impacts of Coordination Between Monetary and Fiscal Policies”, with M.F. İlgün, The 23rd International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA) with CIRANO ve Montreal Ecole Polytechnique, Montreal, Canada, May 29-June 1, 2013.

 16. “Tourism and Economic Growth: The Case of Mediterranean Region”, with C.T. Tuğcu, The 23rd International Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA) with CIRANO ve Montreal Ecole Polytechnique, Montreal, Canada, May 29-June 1, 2013.

 17. “The strenths and weaknesses of the Turkish economy against the crisis: Innovative future of the Country”, a conference paper peresented as an invited speaker for Ph.D. students in economics and management at the Széchenyi István University, Györ, Hungary, 11-12 April 2013.

 18. “Consumers’ Awareness and Perceptions in Halal Food Certificated Products”, with İ. Varinli, M.E. Yıldız, The 3rd Global Islamic Marketing Conference, Cairo, Egypt, 17-18 Aralık, 2012.

 19. “A Study For Determining The Effects Of The Perceptions of Consumers About Halal Food, On The Consumers’ Intention To Buy in Turkey”, with İ. Varinli, M.E. Yıldız,, The 3rd Global Islamic Marketing Conference, Cairo, Egypt, 17-18 Aralık, 2012.

 20. “Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi”, C.T. Tuğcu ile birlikte, International Conference on Euroasian Economies 2012, (Bildirler), Alma Ata, Kazakistan, 11-13 Ekim, ss. 207-211.

 21. “Türkî Cumhuriyetler’de Ekonomik Serbestlik ve Büyüme İlişkisi”, O. Türker ile birlikte, International Conference on Euroasian Economies 2012, (Bildirler), Alma Ata, Kazakistan, 11-13 Ekim, ss. 175-182.

 22. “Anadolu Türk Medeniyetinin İnşasında Ahilik Kurumunun Sosyal ve Ekonomik Katkıları”, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, (Bildirler-I), Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, 19-20 Eylül 2012, ss. 19-30.

 23. “Ahilik ve Meslek Teşkilatları: 19. Yüzyılda Kayseri ve Bağlı Köylerinde Mevcut Meslek Grupları Üzerine Bir İnceleme”, S.D. Çetinkaya ile birlikte, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, (Bildirler-II), Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, 19-20 Eylül 2012, ss. 667-683.

 24. “Relationship Between Debt Crisis and Central Bank Independence: An Application on Euro-zone Countries”, M.F. İlgün ve  T. Akdemir ile birlikte, The 22nd International Conference of International Trade and Finance Association, Università di Pisa, Pisa, Italy, May 23-26, 2012.

 25. “Impact of Prolonged Budget Deficits and Rising Government Dents in Selected European Countries and the USA on the Financial Markets and the Global Economy”, M. Raquibuz Zaman ile birlikte, The 22nd International Conference of the International Trade & Finance Association, Università di Pisa, Pisa, Italy, May 23-26, 2012.

 26. “Competitive Advantages and Investment Possibilities of Turkish Economy in the Environment of Global Crisis”, by Gauteng Economic Development Agency (GEDA) and South Africa – Turkish Businessmen Association (SATBA), Johannesburg, South Africa, 23 February, 2012.

 27. “Comparative Macroeconomic Performance of The Turkish Economy: Investment Climate of The Country within International Competitive Perspective”, Organized by ATI (Australian Turkish Institute - Avustralya Türk Enstitüsü), ATUSA (Australian Turkish Union of University Students - Avustralya Türk Üniversiteliler Birliği) and ATBC (Australian Turkish Business Council - Avustralya Türk İş Konseyi), Melbourne, Australia, 20 October 2011.

 28. "Kadınların Emek Gücüne Katılması ile Doğurganlık, Boşanma ve Ücret Haddi Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Araştırma / The Relationship Between Women’s Labor Participation And Fertility, Divorce And The Wage Rate: A Research on Turkey", A. Kutlar ve F.F. Aydın ile birlikte, 9th International Conference on Knowledge, Economy & Management, Sarajevo-Bosnia & Herzegovina, Jun 23-25, 2011. 

 29. "Growth Performance and Competitiveness of Turkey and its Capacity of Job Creation Before and After the Global Crisis", a conference paper peresented at the Arab American University, Arab American University, Jenin, Palestine. June 6, 2011.

 30. "Turkey’s Economic Relations With the Middle Eastern Countries and Foreign Trade Performance by Countries and Commodity Groups", a conference paper peresented at the Al-Quds University, Al-Quds University, Abu Dis Campus, Jerusalem, Palestine, June 5, 2011.

 31. "Instrument Rules for Monetary Policy", S. Kayhan ile birlikte,  21st International Conference of International Trade and Finance Association, Ben Gurion University of the Negev, Eilat, Israel, May 29-June 1, 2011.

 32. "Interpretation of Williamson’s Rational Managerial Behavior Model as Managerial Corruption", A. Kutler ile birlikte,  21st International Conference of International Trade and Finance Association, Ben Gurion University of the Negev, Eilat, Israel, May 29-June 1, 2011.

 33. "Akhizm as Social, Economic and Cultural Cooperative Organization in Anatolian Turkish Tradition", Proceedings of the First International Conference on Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities, Kish Island, Iran (IRI), ss. 339-350, 16-17 April 2011.

 34. “Macroeconomic Performance of the Turkish Economy and its Competitiveness”, a conference paper peresented at the Jan Zamoyski College Of Humanities and Economics, Zamosc, Poland, 21 September 2010.

 35. “Social, Cultural and Economic Roots of Turkish Civilization and Their Significance in the Country’s Accession Process into the EU”, a conference paper peresented at the Jan Zamoyski College Of Humanities and Economics, Zamosc, Poland, 20 September 2010.

 36.  “Küresel Kriz Sonrası Bankacılık Sektöründeki Yapısal Değişimlerin Kamu Finansman Dengesi Üzerindeki Etkisi; Türkiye ve AB Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme”, M.F. İlgün ile birlikte, 2. Uluslararası Ekonomi Konferansı Türkiye Ekonomi Kurumu (UEK-TEK 2010), Girne, KKTC, 1-3 Eylül 2010. 

 37. "2008 Küresel Finans Krizinde Para Politikalarının Başarısı ve Değişimi: Merkez Bankalarının Değişen Rolü", C. Dumrul ile birlikte, 2. Uluslararası Ekonomi Konferansı Türkiye Ekonomi Kurumu (UEK-TEK 2010), Girne, KKTC, 1-3 Eylül 2010.

 38. "The Taylor Rule in Estimating the Performance of Inflation Targeting Programs:  The Case of Turkey", S. Kayhan ile birlikte,  20th International Conference of International Trade and Finance Association, Las Vegas, Nevada, USA, 23-26 May 2010. Working Paper 9: http://services.bepress.com/itfa/20th/art9

 39. "Exchange Rate Sensitivity of Bilateral Agricultural Trade Flows: Turkey versus her Major Trading Partners", Ş. Nazlıoğlu ile birlikte, 20th International Conference of International Trade and Finance Association, Las Vegas, Nevada, USA, 23-26 May 2010. Working Paper 10: http://services.bepress.com/itfa/20th/art10

 40. "Küresel Krizin Kamu Maliyesine Etkileri ve Mali Politikaların Etkinliği: AB Ülkeleri Üzerine Bir Analiz", T. Akdemir ve M.F. İlgün ile birlikte,  Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan, 2-3 Nisan 2010.

 41. "Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Türkiye Örneği", C. Dumrul ile birlikte,  Uluslararası Global Mali Kriz Konferansı, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Manas Üniversitesi, Bişkek, Kırgızistan, 2-3 Nisan 2010.

 42. "The Functions of State in Determining Economic Policies in Islamic Tradition:What is the Position of Market", Global Academy of Business and Economic Research (GABER) International Conference: Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues,  Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 December 2009.

 43. "Stock Market and Economic Growth Nexus in Emerging Markets: Cointegration and Causality Analysis", O. Gözbaşı, M. F. İlgün ve Ş. Nazlıoğlu ile birlikte, Global Academy of Business and Economic Research (GABER) International Conference: Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues , Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 December 2009. Best paper awarded. (en iyi bildiri ödülü)

 44. "Are Exchange Traded Funds Effective Instruments to Invest in Islamic Markets? Early Evidence from Dow Jones DJIM Turkey EFT", O. Gözbaşı ile birlikte, Global Academy of Business and Economic Research (GABER) International Conference: Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century Challenges of Global Business & Economic Issues , Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 December 2009. Best paper awarded. (en iyi bildiri ödülü)

 45. "Turkey as Emerging Economic Power and Prospectes of its Relations with India: An Assessment Regarding Safe Investment Climate", a conference paper presented at the Centre for West Asian and African Studies (CWAAS), School of International Studies, Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi, India, 26 November 2009.

 46. "Turkey as an Emerging Economic Power and the Future Prospects of its Relationship with India", a conference paper presented at the Academy of Third World Studies (ATWS) and the Centre for West Asian Studies (CWAS), Jamia Millia Islamia (JMI), New Delhi, India, 23 November 2009.

 47. “The Feature and Characteristics of Turkish Economy and its Relations to the EU Economies in the Context of Global Economıc Crisis”,  a conference paper peresented at the Università degli Studi del Sannio, Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali under the LLP Erasmus/Teaching Mobility Program, Benevento, Italy, 11 June 2009.

 48. "The J-curve Effect and Turkey-Germany Trade Balance: An Industry Level Data Analysis", Ş. Nazlıoğlu ve C.T. Tuğcu ile birlikte, International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, Isparta, 24-27 September 2009, ss. 391-404.

 49. “Exchange Rates and Turkish Bilateral Agricultural Trade: A Panel Cointegration Analysis”, Ş. Nazlıoğlu ile birlikte, 19th International Conference of the International Trade and Finance Association, Beijing, China, 27-30 May 2009. Working Paper 5, http://services.bepress.com/itfa/19th/art5/

 50. "Krizin Türkiye'de Mali Piyasalara Etkisi", Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi I: Küresel Kriz ve Türkiye Ekonomisinin Geleceği, İKDER, İstanbul, 21-22 Mayıs 2009.

 51. “Social Capital and Economic Performance of SME's: A Case Study From Turkey”, F. Erselcan, A. Kurtar ve F. Doğanoğlu ile birlikte, European Conference on Intellectual Capital, INHolland University, Netharlands, 28-29 April 2009.

 52. "AB Entegrasyon Sürecinde Zirai Deneyimler: TİGEM Örneği", AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunu Geliştirme Projesi Kapsamında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve AB Bitki Sağlığı Mevzuatı Konusunda Bilincin Artırılması Projesi Çerçevesinde Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Uluslararası Konferansı, Yeşilhisar Ticaret Odası, Kayseri, 8 Nisan 2009.

 53. “Gravity Model of Turkish Agricultural Exports to the European Union”, Ş. Nazlıoğlu ile birlikte,  International Trade and Finance Association Conference Papers, International Trade and Finance Association Working Papers August 2008. Working Paper 21, presented at the 18th IT&FA Conference, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal. http://services.bepress.com/itfa/18th/art21 

 54. “Economic Reforms and Developments in Turkey since the Crisis 2001”, a conference paper peresented at the Friedrich-Elexander University Institut für Wirtschaftswissenschaft, under the LLP Erasmus/Teaching Mobility Program, Erlangen-Nürnberg, Germany, 28 June 2007.

 55. “Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Tarım Sektörünün Geleceği”, Union of European Turkish Democrats (UETD)'de sunulan bir konferans, Amsterdam, Hollanda, 19 Haziran 2007.

 56. “Türk Ekonomisinin Ekonomik Performansı ve AB ile Ekonomik İlişkileri”, Nürnberg Türk Evi'nde sunulan bir konferans, Nürnberg, Almanya, 1 Şubat 2004.

 57. “Fundamental Economic Problems of the Turkish Economy and its Accession into European Union”, a conference paper peresented at the Friedrich-Elexander University, Economics Department, Erlangen-Nürnberg, Germany, 5 February 2004.

 58. “Akhizm: Its Role and Importance in Social and Economic Development of the Turkish Society”, a paper peresented (working paper) at the Zentralinstitut für Regionalforschung of the Friedrich-Elexander University, Erlangen-Nürnberg, Germany, 5 February 2004.

 59. “Economic Crises in the Turkish Economy in Recent Years”, a conference paper peresented at Regensburg University, organized by Regensburg University Turkish Students Union (AG Uni-Türk) and Regensburg Turkish Honorary Consulate, Regensburg, Germany, 9 February 2004.

 60. “Ahilik Kültürünün Kurulup Gelişmesinde Kayseri’nin Yeri ve Önemi”, III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, T.C. Kültür Bakanlığı, Kayseri, 13-15 Ekim 2004.

 61. “Selecting the Appropriate Generalized Conditional Heteroscedastic Model for the Daily IMKB Returns”, A. Kutlar ile birlikte, AFA 2001 New Orleans Meetings, Working Paper, Social Science Electronic Publishing,  2001. (Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=255595 or doi:10.2139/ssrn.255595)  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=255595  

 62. “İç Borç Senetlerinin Yapısal Analizi ve Bankacılık Sektörünün Payı”, III. Uluslararası Ekonomi Kongresi, ODTÜ, Ankara, 8-11 Eylül 1999 

 63. "Structural Change in the Turkish Economy: The Case of Financial Sector", M. Toprak ile birlikte, RPI Economics Department, Troy, New York, U.S.A, 16 March 1993.

 64. “The New Techno-Economic Paradigm and Competitiveness: An Empirical Test For Pakistan”, SABE  The Human Capacities of the Global Economy: Behavioral Economic Perspectives,  Rensselaerville Conference Center, Rensselaerville, New York, U.S.A., 13-15 Agust 1993,

 65. “An Empirical Test of Competitiveness For An Industrialized Country: Canada”, SABE The Human Capacities of the Global Economy: Behavioral Economic Perspectives,  Rensselaerville Conference Center, Rensselaerville, New York, U.S.A., 13-15 Agust 1993,

 

Ulusal Tebliğler:

 1. "Afrika'nın Dünü, Bugünü, Yarını ve Afrika-Türkiye Arasındaki Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İlişkiler", AFESAM tarafından düzenlenen "Türkiye'de Afrika Çalışmalarının Bugünü ve Yarını" Çalıştayı, Kayseri, 1 Ekim 2014.

 2. “İktisadi Düşünce Hayatımızda Ahiliğin Yeri”, 21. Yüzyılın Işığında Ahiliğin Etkin Hale Getirilmesi Çalıştayı, Kırşehir, 24-25 Eylül 2014.

 3. "İllerin Rekabetçi Dinamikleri ve Kayseri İçin Rekabetçi Bir Paradigma Arayışı", 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, 24-25 Nisan 2014, (Basım Haziran 2014), ss: 1-12.

 4. "XIX. Yüzyılın Sonlarında Kayseri’ye Bağlı Mahallelerde Mevcut Meslek Grupları Üzerine Bir İnceleme", S. Deveci ile birlikte, 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, 24-25 Nisan 2014, (Basım Haziran 2014), ss: 596-620.

 5. "Kayseri'deki Tüketicilerin Helal Gıda Sertifikalı Ürünlere Yönelik Farkındalıklarını ve Algılamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", İ. Varinli ile birlikte, 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, 24-25 Nisan 2014, (Basım Haziran 2014), ss: 399-414.

 6. "Kayseri'nin Beşeri Sermaye Potansiyeli", R. Ulucak ve A.G. Yücel ile birlikte, 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, 24-25 Nisan 2014, (Basım Haziran 2014), ss: 329-346.

 7. "Teknolojik Değişim Sürecinde Kayseri İlinin Türkiye Ekonomisi İçin Önemi", A. Köseoğlu ve R. Ulucak ile birlikte, 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, 24-25 Nisan 2014, (Basım Haziran 2014), ss: 285-306.

 8. "Tarım Sektörünün Kayseri Ekonomisindeki Yeri ve Yapısı: Ulusal Düzeyde Bir Karşılaştırma", A.G. Yücel ve A. Köseoğlu ile birlikte, 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, 24-25 Nisan 2014, (Basım Haziran 2014), ss: 143-159.

 9. "Kayseri İlinin Kültürel Büyüme Dinamikleri: Para ve Maliye Politikalarının Bu Dinamikler Üzerindeki Etkileri", C.T. Tuğcu ile birlikte, 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, 24-25 Nisan 2014, (Basım Haziran 2014), ss: 32-45.

 10. “Küresel Kriz Sonrası Finansal Piyasalara Yönelik Politikaların Yönetiminde Maliye ve Para Politikalarının Uyumu”, 28. Türkiye Maliye Sempozyumu, Küresel Kriz ve Maliye Politikaları Tebliğler Kitabı, M.F. İlgün ile birlikte, ss.287-309, Antalya, 22-26 Mayıs 2013.

 11. "Türkiye'de Tek Parti Hükümetlerinin Para ve Maliye Politikaları (1950 sonrası)", III. Hukuk ve İktisat Forumu: Ekonomi Politikası Kuralları, Kayseri, 3 Şubat 2010.

 12. "Türkiye'de İstihdamın Yapısı ve Vasıflı İşgücü Sorunu: Develi Üzerine Bazı Uygulamalar", Ş. Nazlıoğlu ile birlikte, Develi Belediyesi ve Ortaklarının Yürütmekte Olduğu “Bir Sanat Bir Meslek Projesi” Kapsamında İşsizlik ve İstihdam Bilgi Şöleni, Develi, 30 Temmuz 2009, ss. 1-19, (İngilizce ss. 64-90).

 13. "Bölgesel Bazda İllerin Temel Ekonomik Büyüme Dinamiklerinin Panel Veri İle Analizi: Türkiye Örneği", C.T. Tuğcu ile birlikte, 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu 2009, 7-8 Mayıs 2009. (basım: 2010), ss. 256-270.

 14. "Türkiye'nin 2023 Stratejik Ekonomi Vizyonu Sunumu", T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM - www.tsv2023.org), Elazığ, 6 Nisan 2009.

 15. "Henüz İktidara Gelemeyen Siyasal Partilerin İktisat Politikaları: Siyasal Konumları Bakımından Benzerlikler ve Farklılıklar", Ö. Şanlıoğlu ile birlikte, Sosyal Bilimler Araştırma Derneği Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 11-12 Eylül 2008, İzmir, (basım: 2008), ss. 237-248.

 16. “Tarımsal Destekleme Politikalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri: Türk Tarım Sektörü Örneği”, 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu 2007, TÜİK, Ş. Nazlıoğlu ile birlikte, Ankara, 10-11 Mayıs 2007, (basım: 2008), ss. 118-132. 

 17. “Hacılar Kökenli Büyük Firmaların Büyüme Dinamikleri”, I. Hacılar Sempozyumu, S. Çoban, Ş. Nazlıoğlu ve C.T. Tuğcu ile birlikte, 11-13 Mayıs 2007, Kayseri (basım: 2008), ss. 347-358.

 18. “Kayseri’de Sermaye Birikiminin Yapısı ve Değerler Sistemi: İslami Kalvinistler Çalışmasına Eleştirel Bir Yaklaşım”, I. Hacılar Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2007, Kayseri (basım: 2008), ss. 359-76.

 19. “Türkiye’de Tarım İstatistiklerinin Güvenirliliği: AB Sürecinde Yapılması Gerekenler ve Doğuracağı Olası Sonuçlar”, 15. İstatistik Araştırma Sempozyumu 2006, TÜİK, Ankara, 11-12 Mayıs 2006, (basım: 2007), ss. 1-18.

 20. “Yeni Klasik ve Reel Konjonktür Yaklaşımlara Göre Paranın Yansızlığı ve Para Politikasının Etkinliği”, Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu, TCMB ve Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F., Muğla, 24-26 Şubat 2005, (basım: 2005), ss. 203-33.

 21. “Türkiye’de İller Bazında Eğitim Eşitsizliğinin Ölçülmesi ve Ekonomik Gelişmişlik Farklılıklarıyla İlişkisi: Eğitimin Gini Katsayıları”, 14. İstatistik Araştırma Sempozyumu 2005, DİE, S. Çoban ile birlikte, Ankara, 5-6 Mayıs 2005, (basım: 2006), ss. 189-204.

 22. “İslam ve Piyasa Üzerine Düşünceler”, İslam ve Çalışma Hayatı Sempozyumu, İzmir, 25-27 Kasım 2005.

 23. “Kayseri’de İl Merkezi İle Taşra Arasındaki Gelişmişlik Farkı”, iç. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu-I, Erciyes Üniversitesi İİBF ve Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, 2003.

 24. “Kayseri İmalat Sanayiinde Son Yıllarda Yaşanan Değişim ve 2001 Ekonomik Krizinin Etkileri”, iç. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu-I, Erciyes Üniversitesi İİBF ve Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, 2003.

 25. “Adam Smith’in Fikriyatı: Ahlak Felsefecisi ve Kapitalizmin Banisi”, iç. Adam Smith Fikriyatı Oturumu, IV. Liberal İktisatçılar Kongresi, Ürgüp, 25-28 Nisan 2003.

 26. “Kayseri İmalat Sanayiinin Yapısı ve DİE Verilerinin Kullanımı”, Türkiye İstatistik Günü ve DİE’nün 73. Kuruluş Yıldönümü, DİE Kayseri Bölge Müdürlüğü, Kayseri, 1999.

 27. “21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Kooperatifçilik”, Kooperatifçilik Sempozyumu, Kooperatifçilik Haftası Kutlamaları, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, Kasım 1999.

 28. “Türk Toplumunun İş Ahlakı ve Ekonomik Gelişmesinde Ahilik Kültürünün Yeri ve Önemi”, iç. Siyasette ve Yönetimde Etik, Sakarya Üniversitesi İİBF ve Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile, Adapazarı, ss. 433-446, 1998.

 29. "Türkiye'nin Sanayileşmesinde Küçük İşletmelerin Yeri ve Bankacılık Sektörü", Küçük İşletmelerinin Yarınına Bakış Paneli'98, ESBANK, Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu, 27 Temmuz 1998.

 30. “Kayseri İlinin Ekonomik Gelişmesinde Sanayi Sektörünün Rolü”, iç. Kayseri İlinin Ekonomik Gelişmesi, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss. 89-117, 1997.

 31. “Türk Ekonomisinin Temel Ekonomik Sorunları ve Gelişmişlik Düzeyi”, TES-İŞ Sendikası Kayseri Şubesi, Mayıs 1997.

 32. “Teknolojik Değişimin İstihdam Üzerindeki Değişik Etkilerinin Translog İstihdam Fonksiyonu Kullanılarak Tahmin Edilmesi: Türkiye İmalat sanayii Üzerine Bir Uygulama”, iç. Araştırma Sempozyumu ’97 Bildirileri, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, ss. 62-65, 1997.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. “Ahilik Kültürü ve Tüketici Hakları”, Kayseri Türk Ocağı Dergisi, S. 5, Mart, s. 2, 2001.

 2. “Türkiye’de Bankalar KOBİ’leri mi Yoksa Kamu Açıklarını mı Finanse Etmeli?”, Dünya Gazetesi TOSYÖV Girişim Dergisi, S. 4, s. 20, 1 Mayıs, 2000.

 3. “Ahlaki Değerleri Ön Plana Çıkaran Yerel Bir Esnaf Teşkilatlanma Modeli: Ahilik”, Kayseri Esnaf ve Sanatkarının Sesi, S. 17, s. 24, 1999.

 4. “Ahilik Kültürü ve Kayseri”, Çerçeve, S. 22, ss. 97-100, 1998.

 5. “Türkiye’nin Geri Kalmışlık Çıkmazı ve Rekabet Gücü”, Bakış Dergisi, S. 2, ss.7-8, 1996.

Raporlar:

 1. Erciyes Üniversitesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu, Erciyes Üniversitesi, Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyon Raporu, (Komis. Başk.: E. Erdem), G. Yiğitoğlu, ve B. Altındal ile birlikte, 2010.

 2. Erciyes Üniversitesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu, Erciyes Üniversitesi, Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyon Raporu, (Komis. Başk.: E. Erdem), G. Yiğitoğlu, ve B. Altındal ile birlikte, 2009.

 3. Erciyes Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu, Erciyes Üniversitesi, Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyon Raporu, (Komis. Başk.: E. Erdem), G. Yiğitoğlu, ve B. Altındal ile birlikte, 2008.

 4. Erciyes Üniversitesi 2006 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu, Erciyes Üniversitesi, Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyon Raporu, (Komis. Başk.: E. Erdem), G. Yiğitoğlu, ve B. Altındal ile birlikte, 2007.

 5. Erciyes Üniversitesi 2005 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu, Erciyes Üniversitesi, Stratejik Plan İç Değerlendirme Komisyon Raporu, (Komis. Başk.: E. Erdem), G. Yiğitoğlu, S. Oflazer, B. Altındal ile birlikte, 2006.

Tezler:

 1. Paranın Yansızlığı, Parasal Talep Enflasyonu ve Para Politikasının Rolü, yayınlanmamış doçentlik tezi (114 sayfa), 1996

 2. Employment, Skill Formation and the New Techno-Economic Paradigm: An Empirical Study of Turkish Manufacturing, basılmış doktora tezi, (Danışman: Prof. Dr. Romesh K. Diwan), U.M.I, Ann Arbor, Michigan, U.S.A., 1994.

 3. Klasik ve Keynesgil Talep Enflasyonu Teorileri, yüksek lisans tezi, (Danışman: Prof. Dr. Erdoğan Alkin), İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul, 1989.

YÜRÜTTÜĞÜ/YER ALDIĞI ULUSAL/ULUSLARARASI PROJELER


 1. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi "Çelik Kapı" Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Uluslararası Rekabet Gücünün ve İhracat Kapasitelerinin Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve İhtiyaçların Araştırılması, A. Hasköse ve C.T. Tuğcu ile birlikte, 2012.

 2. Yahyalı Araştırma Ve İstihdamı Geliştirme Merkezi Projesi, Ders, Seminer, Sempozyum ve Panel Programları Koordinatörü, 2011.

 3. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi "Daha İyisiNe" Öğrenci-Akademisyen-İşveren ve Mezunlar için İletişim Platformu ve Veritabanı Oluşturma Projesi, Yürütücü Olarak;  S. İlkay, S. Erdoğan, M. Özdevecioğlu ve bir grup öğrenci ile birlikte, İpek Mobilya, Kayseri Şeker Fabrikası ve Yaşar Ofset Matbaacılık sponsorluğunda, çevrimiçi: http://www.dahaiyisine.com, 2009.

 4. Türkiye'de İktidar Partilerinin İktisat Politikaları Hakkında Seçim Hedefleri ile Seçim Sonrası Uygulamalarının Değerlendirilmesi: 1950-2007, (Proje Yürütücüsü), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Projesi çerçevesinde, Ö. Şanlıoğlu ve F.M. İlgün ile birlikte, (323 sayfa) 2008.

 5. Tarım İşletmelerinin (TİGEM’in) AB’ye Uyum Sürecine Hazırlanması, (yürütücü), M. Doğan ve M. Altuncu ile birlikte, 2006-2008.

 6. AB Merkezli Promotion of the Civil Society Dialogue Between European Union and Turkey projesi çerçevesinde Hollanda Fontys Üniversitesi, Eindhoven Belediyesi ve Helmond Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi, Kayseri Merkezindeki Belediyeler ve Kayseri İş Alemi arasında işbirliği çerçevesinde (özellikle nitelikli işgücü açığını gidermeye yönelik olarak) yürütülecek AB projeleri üzerine yerinde karşılıklı çalışmalar yapılmış ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bu projeleri yürütmekle görevlendirilmiştir, 2007.

 7. AB Üyelik Sürecinde AB Düzenlemelerinin Türk Tarım Sektörü Üzerindeki Etki Değerlendirmeleri projesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nezdinde Bakan Danışmanı ve AB Yürütme Kurulu üyesi olarak aktif görev alma; 2005-06.

 8. Türkiye’de Tarım İstatistiklerinin AB Tarım İstatistiklerine Uyumlu Hale Getirilmesi, (yürütücü), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve TÜİK’in işbirliği ile, 2005.

 9. Kayseri’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Gelişme Potansiyelleri, M.A. Bilginoğlu (ed.), E. Bilgili, N. Uzay, M. Özkan ve O. Somuncu ile birlikte, Kayseri Sanayici ve İşadamları Derneği (KAYSİAD) için hazırlanmış bir çalışma (araştırma/rapor), (160 sayfa), 1997.

 10. Kayseri İlinin Ekonomik Yapısı ve Gelişme Alanları, (yürütücü) Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, (192 sayfa), 1997.

 11. Kayseri Bayan Takım Elbise İmalatına İlişkin Fizibilite Etüdü, (yürütücü) M. Toprak ve D.C. Gedikli ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, TOBB tarafından basılmıştır, Ankara (90 sayfa), 1997.

 12. Kayseri Entegre Et Tesisine İlişkin Fizibilite Etüdü, (yürütücü) M. Gül, M. Toprak ve H. Taşyapan ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, TOBB tarafından basılmıştır, Ankara (93 sayfa), 1997.

 13. Kayseri Entegre Süt Tesisine İlişkin Fizibilite Etüdü, (yürütücü) H. Bal, M. Toprak ve M. Doğan ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, TOBB tarafından basılmıştır, Ankara (113 sayfa), 1997.

 14. Nevşehir’in Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Gelişme Potansiyelleri: Nevşehir Karasör Sanayii ve Tarım Aletleri Sanayii Üretim Teknolojisi ve Geliştirme İmkanları, M. Saatçi (yürütücü), O. Somuncu ve F. Kula ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası, Nevşehir, (79 sayfa), 1997.

 15. Nevşehir İlinde Hayvancılık, Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Süt Üretimi, (yürütücü) M. Özkan ile birlikte, Dünya Bankası İşgücü Uyum Projesi/Yerel Ekonomik Gelişme Programı için hazırlanmış bir araştırma/rapor, Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası, Nevşehir, (44 sayfa), 1997.

YÜRÜTTÜĞÜ TEZLER


 

Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Türk Tarım Sektöründe Tohumculuğun Verimlilik ve Rekabet Gücü Etkisi, Ali Gökhan Yücel, 2012.

 2. Teknolojik Değişim ve Rekabet Gücü İlişkisi: Türkiye İmalat Sanayii Üzerine Bir Uygulama, Ahmet Köseoğlu, 2012.

 3. İktisat Politikalarında Çevrenin Yeri ve Önemi, Recep Ulucak, 2011.

 4. Küresel Kriz Ortamında Bankacılık Sektörü ve Reel Sektör İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Ümit Bulut, 2011.

 5. Mevduat sigorta sistemi ve bankacılık krizleri: Türkiye ve diğer ülke uygulamaları, Eda Adalı, 2008.

 6. Etki değerlendirme analizlerinin yapılışı: Türk tarım sektörüne bir uygulama, Şaban Nazlıoğlu, 2006.

 7. Nitelikli işgücü ve uluslararası rekabet gücü: Türkiye uygulamasıÖzlem Güneş, 2006.

 8. Bankacılık sektöründe etkinlik analizi: Türk bankacılık sektörü ve Avrupa Birliği'ne üye bazı ülkelerin bankacılık sektörlerinin karşılaştırmalı bir analiziNilüfer Yardımcı, 2006.

 9. Bankacılık krizleri ve asimetrik bilgi sorunu: Teori ve Türkiye üzerine uygulama, İsmail Dokur, 2005.

 10. İktisat politikasında etkinlik sorunu: Teori ve Türkiye ekonomisi üzerine bir uygulama, Can T. Tuğcu, 2005.

 11. Para krizleri ve bu krizlerin tahmin edilebilirliği: Teori ve uygulamaCüneyt Dumrul, 2003.

 12. Küreselleşme ve Türkiye`nin tarım politikaları, Selda Serin, 2002.

 

Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri

 

Tamamlanmış Doktora Tezleri:

 • Ekonomik Büyüme ve Yoksulluk Sorunu, Nejla Sancak Baktır, 2014.

 • Kadın İstihdamının Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye İle Rekabet Gücü En Yüksek Ülkelerin Karşılaştırılması, Fatma Fehime Aydın, 2011.

 • Taylor Kuralı: Teori ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Selim Kayhan, 2011.

 • Türkiye'de İllerin Temel Büyüme Dinamikleri: Para ve Maliye Politikalarının Bu Dinamikler Üzerindeki Etkileri, Can Tansel Tuğcu, 2011.

 • Finansal Sistemin Gelişimi ve Ekonomik Büyüme: Teori ve Uygulama, Cüneyt Dumrul, Şubat 2010.

 • Para ve Maliye Politikaları Arasındaki Koordinasyonun Konjonktürel Dalgalanmalar Üzerindeki Etkileri, M. Fatih İlgün, Nisan 2010.

 • Makro İktisat Politikalarının Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Karşılaştırma, Şaban Nazlıoğlu, Haziran 2010.

 

Devam Eden Doktora Tezleri:

 

 

Lisans Düzeyinde Yönettiği Bitirme Tezleri:

 • Değişik ekonomik konularda danışmanlığı yürütülmüş olan 100’ün çok üzerinde tamamlanmış ve halen devam eden onlarca çalışma.

İLGİ/ARAŞTIRMA ALANLARI (Yoğunluklu Olarak)


 • Ekonomik büyüme ve sektörel gelişmeler.

 • Para, bankacılık ve para politikası.

 • Yenilik iktisadı ve istihdam-rekabet gücü ilişkisi.

 • Kayseri ve yöresinin ekonomik yapısı ve gelişme alanları (fizibilite çalışmaları).

 • Türk tarım politikası ve tarım işletmeleri.

OKUTTUĞU DERSLER


 

Lisans Düzeyinde:

İktisada Giriş (I-II)

Mikro İktisat (I-II)

Makro İktisat (I-II)

Para ve Banka

Money and Banking

Para Politikası

Monetary Policy

Yönetim Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi

Bilim ve Teknoloji Politikası

Ekonometri

Mühendislik Ekonomisi

 

Yüksek Lisans Düzeyinde:

Makro İktisat (I-II)

Para ve Kredi Politikası

İktisat Politikası

İktisadi Düşünceler Tarihi

Yönetim Ekonomisi

 

Doktora Düzeyinde:

Mikro İktisat (I-II)

Makro İktisat (I-II)

Modern Para Ekonomisi

Bankacılık ve Finansal Piyasalar

 

Not: İtalikler halen okutulan dersleri göstermektedir.