Prof. Dr. Azzem ÖZKAN

azzem@erciyes.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:İşletme

Anabilim Dalı

:Muhasebe Finansman

Fakülte

:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İş Telefonu

:+90 352 207 66 66   Dahili: 30106

Fax 

:+90 352 437 52 39

İş Adresi

:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039 Melikgazi/Kayseri

   

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans

:Erciyes Üniversitesi İİBF

Yüksek Lisans

:Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora

:Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

AKADEMİK ÜNVANLAR


Yrd. Doç. Dr.

:2002 -2007

Doç. Dr.

:2008- 2013

Prof. Dr. : 2013 -
 

İDARİ GÖREVLER


  • İşletme Bölüm Başkanı Yardımcısı

  • Erciyes Üniversitesi İzzet Bayraktar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Vekaleten)

  • Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü

BİLİMSEL YAYINLAR


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Özkan A (2002), “Kaizen ve Faaliyete Dayalı Maliyetlemenin Birlikte Uygulanabilirliği”, Muhasebe Bilim Dünyası, Cilt: 4, Sayı: 3, 49-64.

2. Özkan A ve Civelek Muzaffer (2002), “Maliyet Hesaplarının Revize Gerekliliği ve Çözüm Önerileri-I”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 115, 33-39 (2002); “Maliyet Hesaplarının Revize Gerekliliği ve Çözüm Önerileri-II” Yaklaşım Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 116, 52-56.

3. Özkan A ve Uzay Şaban (2002), “Temettü Avansı ve Muhasebeleştirilmesi-I”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 109, 122-128; “Temettü Avansı ve Muhasebeleştirilmesi-II”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:10, Sayı: 110, 225-229.

4. Özkan A (2002), “Ülkemiz Siyasi Partilerinde Muhasebe Kayıt Düzeni ve Denetimi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:2, Sayı:7, 61-72.

5. Özkan A (2003),“Dönen Varlık/Duran Varlık Ayırımına Farklı Bir Yaklaşım Üzerine Düşünceler”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:5, Sayı:4, 97–108.

6. Özkan A (2003), “Hastane İşletmelerinde Maliyetleme Yaklaşımları” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi”, Cilt:XXII, Sayı: 2, ss.113-130.

7. Özkan A (2003), “Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesiyle Yapılan Satışlar ve Muhasebe Uygulamaları Üzerine Etkileri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:3, 93–106.

8. Özkan A (2004), “Barkod Teknolojisi ve Muhasebe Uygulamaları Üzerine Etkileri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı:1–2, 413–428.

9. Özkan A (2004), “Muhasebe Meslek Mensuplarının 7/A ve 7/B Maliyet Hesaplarını Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kayseri Örneği”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, 147–162.

10. Özkan A (2005), “Ekonomik Kriz ve Muhasebe Uygulamalarına Bazı Yansımalar” Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi”, Cilt: 23, Sayı:2, 165-180.

11. Özkan A (2006), :“Sanayi İşletmelerinde Uygulanan Maliyet Muhasebesi Politikalarının Araştırılması: Kayseri Örneği”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt:7, Sayı:25, 107-118

12. Özkan A. (2000), "Karşılıklar ve Muhasebe Uygulamaları",Erciyes Üniversitesi İkt. İdr. Bil. Fak. Dergisi, Yıl:2000; Sayı:16, ss.179-201.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Özkan A. ve Doğan Ahmet. (1997), "Tekdüzen Hesap Planında Hizmet Üretim Maliyetleri ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler”, XVI. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, l-5 Ekim 1997 Belek-ANTALYA, ss.94-1 14.

 

VERDİĞİ DERSLER


Genel Muhasebe (Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık)

Maliyet Muhasebesi (Lisans)

Envanter ve Bilânço (Lisans)

İşletme Bütçeleri (Yüksek Lisans)

Vergi Muhasebesi (Doktora)

Yönetim Muhasebesi (Doktora)

 

İLGİ ALANLARI


Maliyet ve Yönetim Muhasebesi – Finansal Muhasebe