Yrd. Doç. Dr. Asım ÇELİK

acelik@erciyes.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:İşletme

Anabilim Dalı :Muhasebe ve Finansman
Fakülte :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İş Telefonu :+90 352 207 66 66  Dahili: 30103
Fax :+90 352 437 52 39
İş Adresi :Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38039 Melikgazi/Kayseri
   

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans

:Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. / 1982.

Yüksek Lisans :Marmara Üniversitesi / 1985.
Master :University of New Haven, USA / 1995
Doktora :İstanbul Üniversitesi ,İşletme Fakültesi/ 1996
 

AKADEMİK ÜNVANLAR


Yrd. Doç. Dr.

:Erciyes Üniversitesi 1997.
 

İDARİ GÖREVLER


Kooperatifçilik Anabilim Dalı Başkanlığı: Ekim 2014 -

Fakülte Kurulu Üyeliği  Eylül 2001-Eylül 2004

BİLİMSEL YAYINLAR

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Çelik, A: Sanayinin Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü, ERC/ ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi’nde sunulan tebliğ, Ankara, 8-11 Eylül 1999

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çelik, A: Bir Finans Yöntemi Olarak Kiralamanın Satın Alma Alternatifine Karşı Sağladığı Finansal Olanakların Değerlendirilmesi, (Doç. Dr. Cengiz A. SEDEF ile ortak yayın), Para ve Sermaye Piyasası, Yıl: 11, Sayı:125, Temmuz 1989, (ss.35-37).

Çelik, A: Yatırım Fonları ve Türkiye Uygulaması, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 9,

Kasım 1991, (ss. 72-86).

Çelik, A: Türkiye-AT ve Yabancı Sermaye, Finans Dünyası, Sayı: 30, Haziran 1992, (ss. 60-64)

Çelik,Asım.”AB  Sürecinde  Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Beklentiler”,”Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası.Türkiye Geleceğin Neresinde?

Editörler:Nejat Doğan,Ferit Kula,Mehmet Öcal),Nobel Yayın Dağıtım,1.Basım,Ekim 2007,ss.215-242.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Çelik, A., “Türkiye’nin Avrupa Topluluğu ile Bütünleşmesinde Yabancı Sermaye Yatırımlarının Rolü”, Türk Üniversiteleri-AT Etüdleri Birliği Toplantısı, 7-8 Ekim, İstanbul, 1991.

Çelik,A.Torun,T.Akel,V.”Kayseri’de Faaliyet Gösteren Şirketlerin Para ve Sermaye Piyasalarından  Yararlanma Olanakları”,Kayseri Sempozyumu -1,Kayseri Ticaret Odası Yayınları,No:51, Kayseri Haziran 2003,ss.306-332.

Çelik,A.Gözbaşı,O. Finansal Yeniden Yapılandırmada İstanbul Yaklaşımı Ve Uygulamaları,VII. Ulusal Finans Sempozyumu ,(Bildiri),İstanbul Üniversitesi,İşletme Fakültesi,22-25 Ekim 2003,İstanbul.ss.43-62

 

Kitaplar

Nakip, M.; Akdoğan A.;Çelik A.; Uzay, Ş.; İlkay M.S.; Açıklamalı İngilizce Karşılıklarıyla İşletme Terimleri Sözlüğü, Literatür Yayınları, No:63, Birinci Basım, Ekim 2001.

 

YÜRÜTÜLEN PROJELER

Çelik, A., “The North American Free Trade Agreement: Its Effect on the United States Economy”, Research Project, University of New Haven, U.S.A., 1995.

“Kayseri Tekstil Sektörünün Yapısı ve Sorunları”, konulu projeye katılım, Üniversite-Sanayi Araştırma ve İşbirliği Vakfı, Kayseri, Şubat, 1997.

 

BİLİMSEL VE SANATSAL KURULUŞLARA ÜYELİKLER


Türkiye Avrupa Topluluğu Derneği Üyesi

VERDİĞİ DERSLER


Finansal Yönetim (Lisans)

Sermaye Piyasası (Lisans)

İşletme Sermayesi Yönetimi (Yüksek Lisans)

İleri Düzey Finansal Yönetim (Doktora)

 

İLGİ ALANLARI


İşletme Finansmanı,Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası , Modern Finans Teknikleri, Uluslararası Finans,Finans Mühendisliği,Doğrudan Yabancı Yatırımlar.