Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU DURKAL

meroglu@erciyes.edu.tr  

KİŞİSEL BİLGİLERİ


Bilim Dalı

:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Anabilim Dalı :Hukuk Bilimleri
Fakülte :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İş Telefonu :+90 352 207 66 66  Dahili: 30751
Fax :+90 352 437 52 39
İş Adresi

:Erciyes Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

38039 Melikgazi/Kayseri

ÖĞRENİM DURUMU


Lisans :Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 1998.
Yüksek Lisans :Selçuk Üniversitesi, Kamu Hukuku, 2002.
Doktora :Gazi Üniversitesi, Kamu Hukuku, 2009.
   

AKADEMİK ÜNVANLAR


Araş. Gör. :Erciyes  Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 1999.
Araş. Gör. Dr. :Erciyes  Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 2009.
Yrd. Doç. Dr. :Erciyes  Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2011-.
   
İDARİ GÖREVLER

Anabilim Dalı Başkanı :Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı, 2011-.
   
 
BİLİMSEL YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Müzeyyen EROĞLU; “John Locke’un Devlet Teorisi”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 21, Temmuz- Ağustos- Eylül 2010.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

2. Müzeyyen EROĞLU- Melike KUM; “Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının İdari Teşkilat İçindeki Yeri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 35 (Basım aşamasında).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

3. Müzeyyen EROĞLU; “Manevi Tazminat İstemli Tam Yargı Davalarında Hak Sahipliği”, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, 28- 29 Mayıs 2009, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara.

 

İLGİ ALANLARI

Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı.